Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  06.09.2022

  Estoński CIT – najnowsze interpretacje indywidualne w kluczowych kwestiach

  Pierwsza połowa roku 2022 była okresem niepewności dla wielu podatników estońskiego CIT. Pod znakiem zapytania stało m.in. opodatkowanie wydatków na samochody wykorzystywane prywatnie przez pracowników oraz opodatkowanie wypłat zaliczek na poczet zysku. Do dziś Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zdążył już wypracować i przedstawić swoje stanowisko w tych oraz kilku innych istotnych kwestiach.

  Zamów nasz kurs online "Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach"

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Na czym polega tzw. estoński CIT i jak na nim zyskać?
  • Kto może skorzystać z estońskiego CIT i o czym musi pamiętać?
  • Czym są ukryte zyski i jak są opodatkowane?
  • Na co uważać, żeby nie stracić opodatkowania estońskiego CIT?
  • Czym różni się księgowość na estońskim CIT?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Opodatkowanie wypłat zaliczek na poczet zysku w estońskim CIT

   

  Zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem Dyrektora KIS, wypłata wspólnikom w trakcie roku zaliczki na poczet zysku nie korzystała z możliwości odliczenia części podatku zapłaconego przez spółkę, co powodowało, że efektywne opodatkowanie zaliczek było wyższe niż wypłata zasadniczej dywidendy. Stanowisko organu zmieniło się jednak w czerwcu bieżącego roku. Dyrektor KIS wydał wtedy przełomowe interpretacje indywidualne w tej sprawie, w tym interpretację indywidualną z dnia 6 czerwca 2022 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.361.2022.1.DJ, o której pisaliśmy w artykule Estoński CIT – odliczenie także przy wypłacie zaliczek na poczet zysku. 

   

  Kolejne, najnowsze interpretacje indywidualne potwierdzają, że spółka (jako płatnik) może stosować odliczenie już w momencie wypłaty zaliczki na poczet zysku. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że Dyrektor KIS zrewidował swoje wcześniejsze niekorzystne podejście. Tym samym odliczanie części podatku zapłaconego przez spółkę przy wypłacie zaliczek na poczet zysku nie powinno być już obarczone ryzykiem sporu z organami podatkowymi.

   

  Samochody spółki opodatkowanej estońskim CIT wykorzystywane prywatnie przez pracowników

   

  Spółka wybierająca formę opodatkowania w postaci estońskiego CIT musi się liczyć z pewnymi dodatkowymi obowiązkami. W szczególności powinna uważać na tzw. ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Więcej o aspektach, na które powinni uważać podatnicy estońskiego CIT, piszemy w artykule Wypłaty do wspólników spółki na estońskim CIT – na co uważać? 

   

  Ustawa o CIT wprost wskazuje, że wydatki z tytułu samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych przez wspólników stanowią dla spółki dochód z tytułu ukrytych zysków w wysokości 50% tych wydatków. Kwestią wymagającą wyjaśnienia było używanie samochodów osobowych przez pracowników spółki. Podatnicy zastanawiali się, czy obowiązek podatkowy wystąpi w przypadku, gdy pracownicy używają samochodów służbowych również do celów prywatnych.

   

  W aktualnie wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor KIS konsekwentnie przyjmuje niekorzystne dla podatników stanowisko. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2022 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.182.2022.2.AK) uznał, że wykorzystywanie samochodów osobowych przez pracowników spółki bez ewidencji przebiegu wiąże się z powstaniem po stronie spółki dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ma to zastosowanie nawet jeśli spółka nalicza pracownikom zryczałtowaną kwotę przychodu, która podlega opodatkowaniu PIT. Szerzej na temat opodatkowania samochodów w estońskim CIT piszemy w naszym artykule Estoński CIT a samochody służbowe pracowników – czy są opodatkowane?

   

  Należy jednak zauważyć, że stanowisko organów podatkowych nie ma żadnej podstawy prawnej określającej podatek od wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku prywatnego korzystania z samochodów spółki przez pracowników. Potwierdzają to również wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 października 2022 r. (I SA/Gd 917/22) oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 listopada 2022 r. (sygn. I SA/Op 293/22).  

   

  W ww. wyrokach zwraca się bowiem uwagę, że wydatki związane z używaniem przez pracowników samochodów osobowych nie powinny być oceniane przez pryzmat przepisów o ukrytych zyskach - w prawie podatkowym analogię można bowiem stosować jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Tym samym, skoro nie ma przepisu dotyczącego tej kwestii, to nie ma podstaw do nałożenia podatku od wydatków na służbowe samochody używane przez pracowników (niebędących wspólnikami) do celów mieszanych. Oznacza to, że podatnicy, którzy nie zapłacili podatku z tego tytułu mają solidne podstawy do obrony przed ewentualnym roszczeniem ze strony organów podatkowych.  

   

  Niestety, za sprawą nowelizacji ustawy o CIT, od 2023 roku w ustawie o CIT będzie wskazane wprost, że wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą będą wyłącznie wydatki i odpisy amortyzacyjne z tytułu trwałej utraty wartości, związane z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku: 

  • w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej; 
  • w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej. 

   

  Dodanie tego niekorzystnego dla podatników przepisu to nie jedyna zmiana w zakresie estońskiego CIT, która wejdzie w życie od 2023 roku. Jeśli chcesz dowiedzieć się o wszystkich zmianach, jakie ustawodawca przewidział dla podatników w ustawie o CIT od 2023 roku przeczytaj nasz artykuł Polski Ład 3.0 - zmiany w CIT od 2023 r. 

   

  Nadal masz wątpliwości, czy estoński CIT jest dla Twojej firmy? Nasi specjaliści przygotowali kurs, z którego dowiesz się jak rozliczać i prowadzić księgowość spółki opodatkowanej estońskim CIT.

  Sprawdź kurs

   

  Obniżona stawka estońskiego CIT po przekształceniu

   

  Spółki powstałe z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez pewien okres nie mogą korzystać ze stawki 9% klasycznego CIT. Ustawa wyklucza korzystanie z preferencyjnej stawki w roku podatkowym, w którym nastąpiło przekształcenie, oraz w roku następującym po nim.

   

  Sytuacja jest nieco inna w przypadku estońskiego CIT. Ustawa wskazuje, że spółki, które wybrały estoński CIT, mogą korzystać z obniżonej stawki tego podatku w wysokości 10% - pod warunkiem, że spełniają definicję małego podatnika lub są podmiotami rozpoczynającymi działalność. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lipca 2022 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.179.2022.2.AND) uznał, że spółka z o.o., która powstaje z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, jest podatnikiem rozpoczynającym działalność. W efekcie organ przyznał rację podatnikowi, że w takiej sytuacji spółka z o.o. będzie mogła skorzystać z preferencyjnej stawki estońskiego CIT.

   

  Więcej na temat efektywnego opodatkowania na gruncie estońskiego CIT przeczytasz w artykule Estoński CIT – dlaczego warto? 

   

  Wypłata przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT zysków sprzed przekształcenia

   

  Korzystna linia interpretacyjna ukształtowała się również w kontekście wypłaty zysków sprzed przekształcenia w spółkę opodatkowaną estońskim CIT. W praktyce zdarza się, że w momencie przekształcenia jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka transparentna podatkowo wykazuje w bilansie niewypłacone zyski z lat ubiegłych, które – z uwagi na podjęcie decyzji o ich wypłacie – wykazuje nie jako kapitał własny, ale jako zobowiązanie. Podatnicy zastanawiali się, czy późniejsza spłata takiego zobowiązania przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT będzie opodatkowana. Dyrektor KIS w m.in. interpretacji indywidualnej z dnia 17 czerwca 2022 r. (nr 0113-KDIPT2-3.4011.259.2022.3.RR) przyznał rację wnioskodawcom, że spłata ww. zobowiązania jest neutralna podatkowo zarówno dla wspólników, jak i spółki.

  Kolejne interpretacje indywidualne, dotyczące wpływu zbycia wierzytelności własnych w ramach faktoringu na prawo do korzystania z estońskiego CIT, są przedmiotem naszego artykułu Estoński CIT – jak nie stracić do niego prawa?

   

  Od 2023 roku, w związku z tzw. Polskim Ładem 3.0 podatnicy muszą przygotować się na zmiany w obszarze CIT, które dotyczą również estońskiego CIT. Więcej na ten temat piszemy w naszym artykule „Polski Ład 3.0. – zmiany w CIT od 2023 r."

   

  Jeśli jesteś zainteresowany tematyką estońskiego CIT, sprawdź nasz kurs poświęcony w całości tej formie opodatkowania - Jak zarabiać i nie płacić podatków, czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach.

   

  Piotr Zarański

  Michał Markiewicz

  Tagi estoński CIT interpretacja podatkowa przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi estoński CIT interpretacja podatkowa przekształcenie