Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  06.09.2022

  Estoński CIT w polskiej spółce – na czym polega i dlaczego się opłaca?

  Polska spółka będąca podatnikiem CIT (z wyjątkiem spółki jawnej) może być opodatkowana na dwa sposoby – na zasadach ogólnych lub ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT. Z racji tego, że efektywne opodatkowanie zysku spółki na estońskim CIT jest niższe niż na zasadach ogólnych, coraz więcej spółek decyduje się na wybór tej formy opodatkowania.

  Zamów nasz kurs online "Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach"

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Na czym polega tzw. estoński CIT i jak na nim zyskać?
  • Kto może skorzystać z estońskiego CIT i o czym musi pamiętać?
  • Czym są ukryte zyski i jak są opodatkowane?
  • Na co uważać, żeby nie stracić opodatkowania estońskiego CIT?
  • Czym różni się księgowość na estońskim CIT?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Na czym polega estoński CIT?

   

  Estoński CIT (jego formalna nazwa to ryczałt od dochodów spółek) jest preferencyjną formą opodatkowania niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Jego głównym założeniem jest brak konieczności zapłaty podatku aż do momentu wypłaty zysku wspólnikom. Oznacza to, że spółka zasadniczo nie płaci podatku na bieżąco, a dopiero w momencie podziału zysku i przeznaczeniu go do wypłaty dla wspólników.

   

  Korzyści z estońskiego CIT

   

  Główna korzyść wynikająca z estońskiego CIT sprowadza się do tego, że efektywne opodatkowanie spółki i wspólników w tym reżimie podatkowym jest niższe w porównaniu do opodatkowania klasycznym CIT.

   

  Obowiązującymi stawkami na estońskim CIT są:

   

  • 10% - dla spółek rozpoczynających działalność lub posiadających status „małego podatnika”,
  • 20% - dla pozostałych spółek.

   

  Status małego podatnika posiada spółka, która za poprzedni rok podatkowy uzyskała nie więcej niż 2 mln euro przychodów ze sprzedaży brutto. Co ważne, limit ten nie dotyczy podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, czyli np. nowoutworzonych spółek czy spółek powstałych z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

   

  Spółka płaci podatek wg powyższych stawek zasadniczo dopiero w momencie wypłaty zysku (dywidendy) wspólnikom i to tylko od części zysku wypłacanego wspólnikom.

   

  Pozostaje jeszcze kwestia opodatkowania wypłaty dywidendy po stronie wspólników. W przypadku klasycznego CIT podatek ten wynosi 19%. W przypadku estońskiego CIT co prawda obowiązuje ta sama stawka podatkowa, ale wspólnikom przysługuje prawo do odliczenia od tego podatku odpowiedniej części CIT zapłaconego przez spółkę: 90% w przypadku spółki będącej małym podatnikiem i rozpoczynającej działalność oraz 70% w pozostałych przypadkach.

   

  Mechanizm odliczenia sprawia, że efektywny poziom obciążenia podatkowego dla spółki i wspólników wynosi do 20% w przypadku małych podatników i rozpoczynających działalność lub do 25% w przypadku pozostałych spółek. Dla porównania, w przypadku CIT na zasadach ogólnych, efektywne stawki obciążenia podatkowego wynoszą odpowiednio ok. 26% i 34%.

   

  Korzystniejsze efektywne stawki opodatkowania w estońskim CIT działają również w odniesieniu do zaliczek na poczet dywidendy. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Estoński CIT – odliczenie także przy wypłacie zaliczek na poczet zysku.

   

  Co ważne, w przypadku gdy spółka nie przeznacza wszystkich zysków do wypłaty, efektywne opodatkowanie może być jeszcze niższe. Jeżeli w danym roku spółka nie wypłaci wspólnikom żadnych zysków, to ani spółka, ani wspólnicy nie zapłacą podatku dochodowego, a zaoszczędzone środki mogą być przeznaczone na kolejne inwestycje.

   

  Należy jednak zaznaczyć, że mechanizm odliczenia zapłaconego ryczałtu od podatku PIT wspólnika obowiązuje jedynie w przypadku wypłaty „klasycznej dywidendy lub zaliczek na jej poczet. Takiego odliczenia nie można dokonać przy przekazaniu środków do wspólnika w innej formie, np. poprzez udzielenie pożyczki, zaliczanej do tzw. „ukrytych zysków”.

   

  Opodatkowanie estońskim CIT ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

   

  Poza wypłatą dywidendy do wspólników opodatkowaniu estońskim CIT podlegają m.in. tzw. ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Ukrytymi zyskami są wszelkie świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz podmiotów powiązanych (w szczególności wspólników), inne niż podzielony zysk, jeżeli są one związane z prawem do udziału w zysku. Wśród przykładowych ukrytych zysków można wskazać m.in. pożyczkę udzieloną przez spółkę wspólnikowi czy nieodpłatne świadczenia, z których korzysta wspólnik. Nie wszystkie świadczenia na rzecz wspólników są jednak uznawane za ukryty zysk. Nie jest nim przykładowo wartość wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę wspólnikowi z tytułu realizowanej transakcji, jeżeli jej warunki ustalone zostało na warunkach rynkowych.

   

  W ostatnim czasie duże kontrowersje budzą w szczególności pożyczki między spółką na estońskim CIT a podmiotami z nią powiązanymi. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Pożyczka na estońskim CIT - czy zawsze jest ukrytym zyskiem?

   

  Jeżeli natomiast spółka ponosi wydatki niepowiązane z jej zasadniczą działalnością, przykładowo udostępnia pracownikom samochody, z których korzystać mogą w celach prywatnych, to poniesiony wydatek może stanowić szeroko rozumiany tzw. wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą. Więcej na temat opodatkowania samochodów wykorzystywanych przez pracowników piszemy w naszym artykule Estoński CIT a samochody służbowe pracowników – czy są opodatkowane?

   

  W przypadku uznania świadczenia za ukryty zysk lub wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą, jego wartość (lub odpowiednia część) będzie podlegała opodatkowaniu według stawki 10% lub 20%.

   

  Estoński CIT – jakie warunki trzeba spełnić?

   

  Z preferencyjnej formy opodatkowania estońskim CIT mogą skorzystać spółki będące podatnikiem CIT, tj. spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz proste spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek jawnych, nawet jeśli posiadają status podatnika CIT). Możliwość wyboru estońskiego CIT związana jest również z koniecznością spełniania szeregu kryteriów. Przede wszystkim nie więcej niż 50% przychodów spółki może stanowić przychody „pasywne”, jak np. odsetki od pożyczek.

   

  Ponadto, spółka jest obowiązana spełnić poniższe warunki:

   

  • zatrudnianie przynajmniej 3 osób z wyłączeniem wspólników (warunek ten ulega złagodzeniu dla spółek posiadających status małego podatnika i rozpoczynających działalność),
  • wspólnikami spółki są wyłącznie osoby fizyczne (nieposiadające praw majątkowych w fundacjach i trustach),
  • nieposiadanie przez spółkę udziałów (akcji) lub podobnych praw w innej spółce,
  • niesporządzanie za okres opodatkowania estońskim CIT sprawozdań finansowych zgodnie z MSR (międzynarodowe standardy rachunkowości),
  • spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym w rozumieniu ustawy o CIT,
  • nieudzielanie w zakresie działalności gospodarczej spółki kredytów konsumentom,
  • spółka nie jest podatnikiem osiągającym dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w określonej decyzji o wsparciu nowych inwestycji,
  • spółka nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.


   W jaki sposób bycie fundatorem lub beneficjentem fundacji rodzinnej wpływa na prawo do skorzystania z estońskiego CIT, możesz dowiedzieć się z naszego artykułu Fundacja rodzinna problemem dla spółek na estońskim CIT?

   

  Chcesz zaoszczędzić na podatkach w Twojej firmie? Z naszego kursu dowiesz się na czym polega estoński CIT oraz jak i ile możesz na nim zyskać!

  Sprawdź kurs

   

  Reorganizacja a przejście na estoński CIT

   

  Ustawa o CIT przewiduje również pewne ograniczenia czasowe dla spółek, które uczestniczyły w określonych czynnościach reorganizacyjnych, takich jak podział, połączenie, likwidacja czy aport przedsiębiorstwa lub jego składników. W takim przypadku spółka nie będzie mogła skorzystać z estońskiego CIT w roku rozpoczęcia działalności i w roku następnym (nie mniej jednak niż 24 miesiące).

   

  Co ważne, takich ograniczeń nie wprowadzono w odniesieniu do spółek powstałych z przekształcenia. Oznacza to, że spółka, która powstanie z przekształcenia, będzie mogła od razu po jego dokonaniu korzystać z estońskiego CIT. W takiej sytuacji konieczne może być jednak ustalenie tzw. dochodu z przekształcenia, czyli nadwyżki pomiędzy wartością bilansową poszczególnych składników majątku ustaloną zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień przekształcenia ponad ich wartością podatkową. W przypadku powstania takiego dochodu podlega on opodatkowaniu według stawki 19%.

   

  Rozliczenia podatkowe przed wejściem na estoński CIT

   

  Przejście na opodatkowanie CIT estońskim związane jest z zamknięciem poprzedniego roku podatkowego, co powoduje w szczególności obowiązek rozliczenia CIT na zasadach ogólnych i złożenia zeznania CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. W zeznaniu podatkowym za okres poprzedzający bezpośrednio wejście w estoński CIT (poza ewentualnym podatkiem od przekształcenia, o którym pisaliśmy wyżej) spółka powinna dokonać rozliczenia tzw. korekty wstępnej, czyli wyrównania przejściowych różnic pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym.

   

  Wykazanie podatku z tytułu korekty wstępnej nie oznacza, że będzie podlegać on zapłacie. Co do zasady jest on płatny w ciągu miesiąca po zakończeniu ostatniego roku opodatkowania estońskim CIT. Jeżeli jednak estoński CIT będzie stosowany przez spółkę przez okres co najmniej 4 kolejnych lat podatkowych, to zobowiązanie podatkowe z tego tytułu wygaśnie w całości.

   

  Interesuje Cię wyliczenie korzyści, które wynikają z wyboru opodatkowania estońskim CIT? Przeczytaj nasz artykuł Estoński CIT – dlaczego warto?

   

  Polecamy również nasze szkolenie online, które krok po kroku przeprowadzi Cię przez wybór opodatkowania estońskim CIT i wskaże najważniejsze kwestie, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze tej formy opodatkowania Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT 2.0 w praktycznych przykładach

   

  Coraz więcej spółek wybiera opodatkowanie w formie estońskiego CIT. Sprawdź czy analogiczne rozwiązanie, czyli estoński PIT, jest dostępne także dla osób fizycznych Estoński PIT – czy osoby fizyczne też mogą być opodatkowane ryczałtem od dochodów?

   

  W ostatnim czasie uchwalone zostały także przepisy o fundacji rodzinnej, której zasady opodatkowania zbliżone są do reguł estońskiego CIT. Porównanie tych dwóch rozwiązań znajdziesz w artykule Fundacja rodzinna a estoński CIT.

  Michał Markiewicz

  Tagi estoński CIT podatki spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi estoński CIT podatki spółki