Dominika Widła

  Dominika Widła

  Zapytaj eksperta

  18.11.2016

  Fundacja zagraniczna jako zagraniczna spółka kontrolowana (CFC)

  Fundacje zagraniczne, zwane też fundacjami prywatnymi lub rodzinnymi, zawdzięczają swoja atrakcyjność niezależności masy majątkowej od sytuacji finansowej fundatora i beneficjentów, a także możliwości optymalizacji w zakresie transferu dalszych zysków.

   

  Kiedy ustawodawca wprowadzał do polskiego prawa podatkowego przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych skrótowo określanych CFC (o których więcej dowiesz się z artykułu Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych) pojawiały się liczne opinie, że fundacje zagraniczne będą sposobem na przepisy o CFC.

   

  Czy rzeczywiście ustanowienie zagranicznej fundacji pozwoli podatnikom uniknąć stosowania przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych?

   

  Fundacje zagraniczne

   

  W odróżnieniu od fundacji prawa polskiego, fundacje zagraniczne nie musza być tworzone w celu użyteczności publicznej. Celem statutowym może być ochrona majątku fundatora oraz wypłata środków pieniężnych na rzecz określonych w statucie fundacji podmiotów, zwanych beneficjentami.

   

  Fundacje zagraniczne posiadają osobowość prawną i co do zasady podlegają wpisowi do odpowiedniego rejestru. W zależności od państwa, w którym zostały utworzone, mogą również korzystać z licznych preferencji podatkowych, jak np. zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym.

   

  Co do zasady, fundacje nie mogą prowadzić działalności gospodarczej lub działalność ta nie może być głównym celem zawiązania fundacji. W konsekwencji więc fundacje czerpią zyski głównie z dochodów pasywnych.

   

  Fundacje zagraniczne funkcjonują m.in. w takich państwach jak Panama („Private Interests Foundation”), Liechtenstein („Stiftung”), Holandia („Stichting”) czy Austria („Privatstiftung”).

   

  Fundator a zagraniczna spółka kontrolowana

   

  Jeżeli fundatorzy, wyposażający fundacje zagraniczne w majątek niezbędny do realizacji celów statutowych, nie są jednocześnie beneficjentami tych fundacji, a także nie posiadają praw głosu i nie są uprawnieni do otrzymywania świadczeń od fundacji - fundacje te nie będą stanowić dla fundatorów zagranicznej spółki.

   

  Tym samym nie będzie konieczne dalsze rozpatrywanie, czy fundacje te są fundacjami „kontrolowanymi” przez fundatorów.

   

  Fundacje zagraniczne będą stanowić CFC dla ich beneficjentów

   

  Inaczej będzie w przypadku beneficjentów fundacji. Przede wszystkim fundacje będą dla nich zagranicznymi spółkami (w państwie, w którym są inkorporowane posiadają osobowość prawną a beneficjenci mają prawo do otrzymania środków pieniężnych).

   

  Ponadto, fundacje zagraniczne zlokalizowane w Panamie czy w Liechtensteinie będą zawsze zagranicznymi spółkami kontrolowanymi. Minister Finansów uznał bowiem Księstwo Liechtensteinu i Republikę Panamy jako kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, w konsekwencji zlokalizowane w tych krajach fundacje automatycznie stają się zagranicznymi spółkami kontrolowanymi.

   

  W odniesieniu do fundacji zlokalizowanych w innych państwach (Holandia, Austria) należy przyjrzeć się pozostałym przesłankom warunkującym uznanie spółek zagranicznych za zagraniczne spółki kontrolowane.

   

  O ile beneficjenci nie mają wątpliwości co do spełnienia warunków dotyczących rodzaju uzyskiwanych przychodów i stawki podatku dochodowego, o tyle twierdzą, że niemożliwe jest spełnienie warunku posiadania odpowiedniej kontroli (stopnia powiązania) z fundacją zagraniczną. Ich zdaniem, w przypadku fundacji zagranicznych nie można w ogóle mówić o udziale w kapitale lub prawie do udziału w zysku, lecz o prawie do otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie statutu fundacji.

   

  Organy podatkowe nie zgadzają się jednak z taką argumentacją. W interpretacjach indywidualnych wskazują, że jeżeli zgodnie ze statutem fundacji beneficjenci będą otrzymywać określone świadczenia pieniężne, a ustalenie udziału związanego z prawem do uczestnictwa w zyskach nie jest możliwe (lub prawo to zostało ograniczone lub wyłączone), przyjmuje się, że beneficjent posiada najwyższy, określony procentowo, udział w kapitale fundacji.

   

  Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. IPPB2/4511-177/16-7/MG.

   

  W konsekwencji, fundacje zagraniczne mogą stanowić dla beneficjentów zagraniczne spółki kontrolowane.

   

  Maria Ratajczyk

  Tagi optymalizacja podatkowa podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Podatki

  Zmiany PIT i CIT od 2017 r. – działaj już teraz!

  Doradztwo

  Kto zapłaci ZUS w 2015 i 2016 roku?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi optymalizacja podatkowa podatki