Rafał Szymkowiak

  Rafał Szymkowiak

  Zapytaj eksperta

  21.12.2018

  Goodwill – co to jest i kiedy musisz o nim pamiętać?

  Planujesz nabyć firmę z dobrą reputacją? Miej na uwadze, że renoma wpływa na wartość kupowanej firmy.

   

  Co to jest goodwill?

   

  Goodwill jest to różnica między ceną nabycia określonej jednostki (np. przedsiębiorstwa) lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Innymi słowy goodwill można określić jako wartość przedsiębiorstwa, niematerialne aktywa tego przedsiębiorstwa, na które składają się w szczególności dochodowość, lokalizacja, organizacja marketingowa, prestiż firmy, reputacja, klientela oraz know-how. Jest zatem istotnym, mającym wpływ na wartości majątkowe, elementem potencjału zarobkowego firmy. Szczególną cechą goodwill jest bliskie powiązanie tego prawa z czynnikiem osobistym takim jak np. kultura firmy i sprawność systemu zarządzania, czy też potencjalne możliwości rozwoju firmy, z uwagi na korzystne powiązania kooperacyjne.

   

  Ujemna wartość firmy

   

  Nie zawsze jest tak, że goodwill podwyższa wartość firmy. Może się bowiem zdarzyć, że będzie to wartość ujemna (tzw. negative goodwill). Taka sytuacja wystąpi gdy godziwa wartość aktywów netto przewyższy cenę nabycia firmy. Warto pamiętać, że wycena poszczególnych składników aktywów według wartości godziwej powinna opierać się na cenach rynkowych podobnych dóbr na danym rynku, a w wypadku braku ceny rynkowej danego składnika majątku należy skorzystać z wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.

   

  O tym jak ustalić dochód do opodatkowania przy sprzedaży przedsiębiorstwa przeczytać możesz w artykule Sprzedaż przedsiębiorstwa – jak ustalić dochód do opodatkowania.

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Prawo nierozerwalnie związane z przedsiębiorstwem

   

  Goodwill jest prawem majątkowym o charakterze akcesoryjnym (niesamoistnym), które nabiera szczególnego znaczenia w momencie sprzedaży firmy. Firma posiadająca dobry goodwill ma odpowiednio większą wartość w stosunku do wartości jej majątku rzeczowego. Cena negocjacyjna przy sprzedaży konkretnego przedsiębiorstwa jest wyższa od materialnej podstawy wyceny przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie cieszy się dobrą renomą nie jest możliwe uzyskanie przy sprzedaży lepszej ceny niż ta wynikająca z jej majątku rzeczowego, zaś potencjalna wartość firmy maleje. Chociaż goodwill jest prawem, które czasem trudno uchwycić to kupując firmę zawsze kupujemy ją wraz z jej renomą.

   

  Wątpliwości przy obliczaniu PCC

   

  Wyraźną niejednolitością charakteryzowała się dotychczasowa praktyka orzecznicza organów administracji skarbowej oraz sądów administracyjnych odnośnie podatkowych skutków nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.  W szczególności sporne było zagadnienie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych goodwillu przedsiębiorstwa. Powstałe wątpliwości rozwiał wyrok NSA (sygn. II FSK 3253/16), w którego uzasadnieniu wskazano, że goodwill jest prawem majątkowym, które wpływa na wartość sprzedawanej firmy i bez żadnych wątpliwości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. PCC od goodwill objęty jest 1% stawką. Chcąc kupić firmę warto o tym pamiętać, by należycie oszacować koszty planowanej transakcji.

   

  Dawid Walczak 

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi