Martyna Kunke

  Martyna Kunke

  Zapytaj eksperta

  22.01.2020

  Ile kosztuje przekształcenie spółki?

  Przekształcenie firmy jest często motywowane chęcią zmniejszenia kosztów związanych z prowadzonym biznesem. Trzeba jednak pamiętać, że przekształcenie, choć finalnie często pozwala obniżyć ciężary finansowe związane z funkcjonowaniem firmy, to jednak samo w sobie wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów. Warto zatem decyzję o przekształceniu poprzedzić nie tylko analizą korzyści wynikających ze zmiany formy prawnej, ale i kosztów związanych z przeprowadzeniem procedury przekształcenia.  

   

  Co dokładnie składa się na koszty przekształcenia?

   

  Na koszty przekształcenia spółki składają się:

  1. opłaty sądowe i skarbowe,
  2. opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG),
  3. koszty notarialne,
  4. wynagrodzenie biegłego rewidenta (o ile opinia biegłego jest wymagana),
  5. wynagrodzenie prawnika.

   

  Niektóre ze wskazanych kosztów (opłaty sądowe, opłaty skarbowe oraz opłaty za ogłoszenia w MSiG są stałe, w związku z czym dość łatwo jest je precyzyjnie określić. Wysokość pozostałych kosztów jest w znacznej mierze uzależniona od posiadanego przez firmę majątku i rozmiarów prowadzonej działalności.

   

  Opłaty sądowe, skarbowe i za ogłoszenie w MSiG

   

  W przypadku każdego przekształcenia konieczne będzie uiszczenie opłaty od wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców KRS w łącznej wysokości 600 złotych (500 złotych – opłata sądowa, 100 zł – opłata za ogłoszenie w MSiG). W przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika, konieczne będzie także uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych.

   

  Po wpisie spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców należy dokonać odrębnego ogłoszenia w MSiG o dokonanym przekształceniu. Koszt takiego ogłoszenia jest uzależniony od jego objętości – standardowo wynosi on około 300-400 złotych.

   

  Wynagrodzenie notariusza

   

  Kolejnym kosztem, który trzeba ponieść przy przekształceniu firmy są koszty notarialne (taksy notarialne, koszty wypisów). Koszty notarialne są uzależnione m.in. od wysokości wkładów do spółki przekształcanej.

   

  Przykładowo, jeśli wkłady określone w umowie spółki wynoszą 10.000 złotych – taksa notarialna wyniesie maksymalnie 310 złotych (plus 23% podatku VAT, czyli łącznie – 381,30 złotych). Natomiast, jeśli wkłady wynoszą 30.000 złotych – taksa wyniesie 710 złotych plus VAT. Jednak nawet przy bardzo wysokich wkładach, taksa notarialna nie może przekroczyć 10.000 złotych. Koszt wypisu aktu notarialnego wynosi natomiast 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

   

  W niektórych przypadkach w związku z przekształceniem może pojawić się konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który zostanie pobrany przez notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego.

   

  Koszty związane z wyznaczeniem biegłego rewidenta

   

  W niektórych przypadkach koniecznym etapem przekształcenia jest badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. W takiej sytuacji, konieczne będzie poniesienie kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta, które będzie zależne w dużej mierze od rozmiaru spółki oraz oczywiście od uzgodnień z konkretym biegłym rewidentem. Mając na uwadze, że biegły rewident powinien być wyznaczony przez sąd rejestrowy, konieczne będzie także złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego i uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 300 złotych.

   

  Przy czym od marca 2020 r. w większości przekształceń badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta nie będzie wymagane

   

  Opłaty związane z aktualizacją danych po przekształceniu

   

  W sytuacji, gdy przekształcana firma była właścicielem nieruchomości, samochodów lub figurowała w publicznych rejestrach, wówczas do kosztów przekształcenia należy doliczyć również kwoty opłat za aktualizację danych podmiotu.

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Wynagrodzenie prawnika specjalizującego się w przekształceniach

   

  Gdy firma korzysta z doradztwa prawnika, do kosztów należy doliczyć także jego wynagrodzenie. Koszty wynagrodzenia prawnika specjalizującego się w przekształceniach są uzależnione od zakresu doradztwa, rodzaju przekształcenia i stopnia złożoności samego przekształcenia, a także renomy określonej kancelarii prawnej.

   

  Przekształcenie nie jest prostą procedurą, a praktyka pokazuje, że w jego toku często popełniane są błędy, które niepotrzebnie przedłużają ten proces oraz generują dodatkowe koszty. Dlatego pieniądze zainwestowane w doświadczonego prawnika zawsze są dobrą inwestycją. Jeśli masz wątpliwości, czy przy procedurze przekształcenia warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, przeczytaj nasz artykuł Dlaczego przy przekształceniu firmy warto skorzystać ze wsparcia prawnika? opublikowany na portalu Komandytowa.pl.

   

  Martyna Kunke

  Marcin Tomczak

   

  W 2019 roku prawnicy z Kancelarii PragmatIQ przeprowadzili:

  • 42 przekształcenia,
  • 39 poważnych transakcji,
  • 61 rejestracji nowych spółek.

  Zaufaj doświadczonym prawnikom. Skontaktuj się z nami

  Tagi przekształcenie przekształcenie spółki z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi przekształcenie przekształcenie spółki z o.o.