Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  24.03.2021

  Informacja CIT-15J dla spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowej

  Objęcie CIT spółek komandytowych spowodowało poszukiwanie rozwiązania, które pozwoliłoby na zachowanie jednokrotnego opodatkowania dochodów. Jednym z nich jest przekształcenie w spółkę jawną. Należy jednak mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach również spółka jawna może uzyskać status podatnika CIT. Sprawdź o czym pamiętać przed przekształceniem w spółkę jawną!

   

  CIT w spółkach komandytowych i niektórych spółkach jawnych

   

  Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o CIT, które przyznają status podatnika wszystkim spółkom komandytowym oraz tym spółkom jawnym, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i które nie złożą w terminie informacji o podatnikach czerpiących dochody ze spółki (CIT-15J).

   

  Więcej na temat najważniejszych zmian w opodatkowaniu spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych piszemy na naszej stronie Komandytowa.pl  w artykule CIT dla komandytowych – jaki jest ostateczny kształt ustawy? 

   

  Obowiązek złożenia informacji CIT-15J

   

  Spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, chcące zachować status spółek transparentnych podatkowo, powinny złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego informację o podatnikach podatku dochodowego osiągających dochody ze spółki (CIT-15J). Z kolei pierwsza informacja, składana przez istniejące już spółki powinna być złożona do 31 stycznia 2021 r. (w praktyce ostatnim dniem na złożenie informacji był 1 lutego 2021 r.).

   

  Wątpliwości pojawiły się w odniesieniu do spółek jawnych, które po tym terminie powstaną z przekształcenia innej spółki, np. spółki komandytowej.

   

  W praktyce bowiem spółki jawne, powstałe z przekształcenia, rozpoczynają swój rok obrotowy w dniu wpisu do rejestru (na ten dzień są zobowiązane do otwarcia ksiąg rachunkowych). Możliwe jest też niezamykanie ksiąg rachunkowych w przypadku takiego przekształcenia. Wówczas jednak przyjmuje się, że rok obrotowy takiej spółki jest kontynuowany, czyli rozpoczął się jeszcze przed przekształceniem.

   

  Obowiązek złożenia informacji CIT-15J przed rozpoczęciem roku obrotowego oznaczałby więc konieczność dokonania tego przez spółkę jawną, która jeszcze nie istnieje. Takie podejście skutkowałoby tym, że w przypadku przekształcenia po 31 stycznia 2021 r. spółki komandytowej w spółkę jawną, której wspólnikami nie byłyby wyłącznie osoby fizyczne, spółki jawne zostałyby z automatu podatnikami CIT.

   

  Przekształcenie nie wyklucza uniknięcia CIT

   

  Jednakże już na początku lutego Ministerstwo Finansów dało sygnał, że przekształcone spółki jawne również mogą uniknąć uzyskania statusu podatnika CIT. Pisaliśmy o tym na naszej stronie Komandytowa.pl  w artykule Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – co z CIT? 

   

  Natomiast stanowisko Ministerstwa Finansów zostało już oficjalnie potwierdzone w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18645.  .

   

  Wynika z niego, że nawet w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w jawną, z obecnością wspólnika niebędącego osobą fizyczną (zazwyczaj spółki z o.o.), możliwe jest dochowanie obowiązku informacyjnego (złożenia CIT-15J) w celu uniknięcia CITu.

   

  Aby utrzymać jednokrotne opodatkowanie spółki jawnej powstałej z przekształcenia, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, należy złożyć informację CIT-15J:

  • w ciągu 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia spółki – w przypadku, gdy w trakcie przekształcenia doszło do zmiany wspólników lub proporcji udziału w zyskach spółki powstałej z przekształcenia;
  • przed dniem rejestracji przekształcenia spółki – w przypadku, gdy w trakcie przekształcenia nie doszło do zmiany wspólników lub proporcji udziału w zyskach; w takiej sytuacji informacja powinna być złożona przez spółkę przekształcaną, np. spółkę komandytową.

   

  Niezamykanie ksiąg rachunkowych w związku z przekształceniem jako jeden z warunków?

   

  Niestety treść odpowiedzi na interpelację budzi także nowe wątpliwości. Minister Finansów powołuje się w niej na przepis umożlwiający niezamykanie ksiąg rachunkowych, a tym samym kontynuowanie roku obrotowego spółki przekształcanej, w przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową np. spółki komandytowej w jawną.

   

  Cel przytoczenia tej regulacji nie jest jednak wyjaśniany we wskazanym piśmie.

   

  Może to oznaczać, że złożenie informacji CIT-15J przez spółkę jawną w powyższych terminach i uniknięcie opodatkowania CIT jest możliwe wyłącznie w przypadku niezamykania ksiąg rachunkowych spółki komandytowej na dzień poprzedzający przekształcenie.

   

  Rozstrzygnięcie tej wątpliwości przez Ministerstwo Finansów jest o tyle ważne, że uzyskanie przez spółkę jawną, choćby na chwilę, statusu podatnika CIT może mieć daleko idące, negatywne konsekwencje podatkowe. Więcej na ten temat piszemy w naszym artykule Czy spółka jawna objęta CIT może stracić status podatnika? 

   

  W sprawach związanych z przekształceniami spółek komandytowych i funkcjonowaniem spółek jawnych zapraszamy do kontaktu  ze Specjalistami Kancelarii PragmatIQ.

   

  Krzysztof Kaczmarek

  Tagi CIT przekształcenie spółka jawna

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT przekształcenie spółka jawna