Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  03.01.2019

  IP BOX, czyli 5% CIT/PIT dla działalności innowacyjnej

  Przedsiębiorcy rozwijający nowe produkty lub usługi, począwszy od 2019 r. mogą skorzystać z kolejnej (po uldze badawczo-rozwojowej) preferencji podatkowej, czyli z tzw. IP BOX.

   

  Ulga ta polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów osiąganych z wytworzonych w ramach prac badawczo-rozwojowych praw własności intelektualnej (wynalazków, pomysłów, rozwiązań). Po spełnieniu wymogów ustawowych dochody takie mogą podlegać opodatkowaniu stawką 5%.

   

  Kto może skorzystać z nowej ulgi?

   

  Nieprawdą jest, że z IP BOX będą mogły skorzystać tylko największe firmy mające własne centra badawczo-rozwojowe. Ulga jest bowiem skierowana do każdego podmiotu osiągającego dochody z praw własności intelektualnej objętych patentem lub innym prawem ochronnym. Może to być zatem zarówno duże przedsiębiorstwo, jak i start-up. Podatnik musi jednak, przynajmniej w jakiejś części przyczynić się twórczo do powstania tego prawa – podmioty, które kupiły patent nie mogą stosować IP BOX.

   

  Ulga badawczo-rozwojowa a IP BOX

   

  IP Box nie zastępuje funkcjonującej już od kilku lat ulgi badawczo-rozwojowej. Co więcej skorzystanie z jednej preferencji nie wyklucza zastosowania drugiej. Ulga badawczo-rozwojowa odnosi się bowiem do kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, natomiast IP Box dotyczy dochodów z praw własności intelektualnej. Są to zatem odrębne ulgi, które można stosować niezależnie. Ulga badawczo-rozwojowa jest istotniejsza w fazie rozwoju technologii oraz prac nad innowacyjnym produktem, natomiast w okresie czerpania zysków z innowacji większą rolę będzie ogrywać preferencyjne opodatkowanie dochodu w ramach IP Box.

   

  Obowiązki związane z IP BOX

   

  Warunkiem skorzystania z IP BOX, oprócz dokonania rejestracji prawa własności intelektualnej w odpowiednim urzędzie, jest wyodrębnienie w ewidencji księgowej przychodów i kosztów dla tych praw. Ponadto konieczne jest wykazanie wszystkich kosztów (nie tylko z danego roku podatkowego) poniesionych na wytworzenie lub nabycie prawa własności intelektualnej. Warto zatem zadbać o odpowiednią dokumentację kosztów od samych początków prac nad innowacją. Skutkiem niespełnienia tych wymogów jest konieczność opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych.

   

  Programiści mają łatwiej

   

  Dużym problemem dla wielu przedsiębiorców może być konieczność rejestracji prawa własności intelektualnej (jako patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu scalonego, produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin). Procedury te bywają kosztowne i czasochłonne, ponadto nie wszyscy przedsiębiorcy chcą ujawniać swoje wynalazki w dokumentacjach rejestracyjnych. Na tym tle najkorzystniej wypadają twórcy programów komputerowych. Nie muszą oni bowiem rejestrować swoich praw autorskich do programu, aby skorzystać z IP BOX. Programiści muszą jednak spełniać wszystkie pozostałe wymogi, zatem ich dzieła również powinny mieć charakter innowacyjny, aby możliwe było skorzystanie z IP BOX.

   

  Nowa preferencja podatkowa, jaką jest IP BOX, to tylko jedna z wielu zmian w podatkach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Przede wszystkim wprowadzono nową stawkę 9% CIT, co omówiliśmy kompleksowo w artykułach Czy komplementariusz może płacić CIT według stawki 9%?9% CIT – fakty i mity oraz  9% CIT od 2019 r. - kto skorzysta?. Poza tym, przedsiębiorcy i wspólnicy spółek osobowych będący milionerami opłacać będą daninę solidarnościową od uzyskiwanych dochodów powyżej miliona złotych (o czym szerzej w artykułach Danina solidarnościowa, czyli najnowszy pomysł rządu na podatek dla najbogatszych oraz Nowy podatek dla wspólników spółki komandytowej).

   

  Więcej na temat IP Box - preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej przeczytasz na naszym portalu Ulgidlainnowacji.pl

   

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jakie zmiany obowiązują od 2019 r. i czy dotyczą też Ciebie – skontaktuj się z nami! 

   

  Interesuje Ciebie temat sprzedaży lub kupna firma? Zastanawiasz się jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży firmy? Odpowiedzi szukaj w naszych poradniku!

   

   

  Paweł Malewski

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi