Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  26.09.2014

  Jak opodatkowana jest spółka akcyjna i jej wspólnicy?

  Zyski osiągane przez spółkę akcyjną są opodatkowane podwójnie – najpierw CIT a potem PIT. Na czym polega ten mechanizm i jak można go złagodzić?

   

  W pierwszej kolejności dochód spółki akcyjnej (czyli nadwyżka przychodów nad kosztami) podlega opodatkowaniu na poziomie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) wg stawki 19%. Po opodatkowaniu CIT zysk spółki z o.o. może być wypłacony wspólnikom jako dywidenda. Od wypłaconej dywidendy wspólnicy płacą 19% PIT. Za pobranie podatku odpowiada spółka akcyjna wspólnicy otrzymują więc wypłatę w kwocie netto (pomniejszoną o podatek). Przykład liczbowy można obejrzeć na filmiku Spółka komandytowa - dlaczego warto?

   

   

   

  Warto pamiętać, że wypłata dywidendy do wspólników, którzy są spółkami z o.o. lub spółkami akcyjnymi może być pod pewnymi warunkami zwolniona z opodatkowania. Nie rozwiązuje to jednak problemu bo za każdą nawet najbardziej złożoną strukturą holdingową stoją osoby fizyczne, które z takiego zwolnienia nie mogą skorzystać.

   

  Najprostszym „sposobem” na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest niewypłacanie zysku wspólnikom. Wada tego rozwiązania jest oczywista. Z naszych doświadczeń wiemy, że częstym rozwiązaniem problemu podwójnego opodatkowania jest świadczenie na rzecz spółki różnych usług (np. marketingowych lub doradczych) i wypłacanie przez spółkę wspólnikom zamiast dywidendy wynagrodzenia za te usługi. Wynagrodzenie za usługi może być zaliczone przez spółkę do kosztów podatkowych i w konsekwencji zmniejszyć CIT. Operacje między spółką a wspólnikami są jednak standardowo na celowniku fiskusa i są ryzykowne zwłaszcza gdy trudno udowodnić, że wspólnicy rzeczywiście wykonywali te usługi.

   

  Niekiedy rozwiązaniem tego problemu może być przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytową. Ten sposób złagodzenia podwójnego opodatkowania można jednak polecić tylko akcjonariuszom spółek, w których jest niewielu akcjonariuszy i które nie są notowane na giełdzie.

   

  Jeśli przekształcenie w spółkę komandytową nie wchodzi w rachubę można zastosować inne metody pozwalające na zminimalizowanie podatku od wypłaty zysków zgormadzonych w spółce akcyjnej.

   

  Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki akcyjnej chyba, że są jednocześnie członkami zarządu. Zgodnie z Ordynacją podatkową członkowie zarządu spółki akcyjnej (niezależnie czy tytułują się Prezesem, Wiceprezesem czy Członkiem Zarządu) mogą zostać zobowiązani do zapłaty podatków, których spółka nie jest w stanie uregulować. Członek zarządu może się z tej odpowiedzialność zwolnić tylko wtedy gdy udowodni, że w odpowiednim czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki albo jeśli wykaże, że niezłożenie wniosku nastąpiło bez jego winy.  

   

  Wojciech Kaptur

  Tagi doradztwo podatkowe spółka akcyjna

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Spółki

  Jakie składki ZUS/NFZ płacą akcjonariusze w spółce akcyjnej?

  Spółki

  Spółka akcyjna – zasady wypłaty dywidendy

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi doradztwo podatkowe spółka akcyjna