Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  19.06.2017

  Jak wycenić firmę? – oblicz wartość swojego biznesu!

  W praktyce często jedynym rozwiązaniem sporu wspólników może być wyjście ze spółki za odpowiednią spłatą lub sprzedaż firmy. Sprawdź, jakie są metody wyceny firmy i nie daj się oszukać!

   

  Wycena firmy – metoda majątkowa (metoda skorygowanych aktywów netto)

   

  Punktem wyjścia przy tej metodzie jest wycena przedsiębiorstwa przez pryzmat majątku, który posiada. Wartość przedsiębiorstwa ustala się w ten sposób, że od wartości aktywów danej firmy odejmuje się zobowiązania związane z jego prowadzeniem. Tym samym przy podejściu majątkowym wartość firmy odpowiada wartości jej aktywów netto.

   

  Zalety:

  • obiektywność – wycena firmy opiera się na wartościach księgowych składników majątku (aktywów i pasywów) danego przedsiębiorstwa;
  • prostota – wyceny firmy można dokonać samodzielnie, posługując się danymi z bilansu.

   

  Wady:

  • niepełność – wycena dokonana tą metodą zwykle zaniża wartość przedsiębiorstwa z uwagi na to, że nie uwzględnia składników, które nie są ujęte w bilansie, np. know-how, klienteli;
  • zwykle nie przedstawia wartości rynkowej przedsiębiorstwa tylko jego wartość księgową.

   

  Wycena firmy – metoda dochodowa

   

  Punktem wyjścia przy tej metodzie jest traktowanie przedsiębiorstwa jako narzędzia do generowania dochodu, a ściślej dodatnich przepływów pieniężnych. Wartość tych przepływów w każdym roku określa się jako kwotę, jaką w danym roku prowadzenia działalności właściciele firmy mogą wypłacić sobie w postaci dywidendy czy innej formy uczestnictwa w zysku. W tym przypadku wartość firmy jest ustalana na podstawie prognozy wyników finansowych, jakie firma może osiągnąć w kolejnych latach i de facto odpowiada wartości tych dochodów. Jest uznawana za metodę najpełniej oddającą wartość przedsiębiorstwa z uwagi na to, że pokazuje, ile zysku może realnie wygenerować dany biznes w przyszłości. To z kolei może się okazać kluczowe przy prowadzeniu negocjacji z potencjalnym nabywcą tego biznesu.

   

  Zalety:

  • praktyczność – wycena obrazuje zdolność przedsiębiorstwa do przynoszenia zysku.

   

  Wady:

  • złożoność – wycena tą metodą wymaga przyjęcia wielu założeń dotyczących przyszłości;
  • pracochłonność – przygotowanie wyceny wiąże się z dużymi nakładami pracy związanymi z przygotowaniem prognoz finansowych, co przekłada się również na koszt jej sporządzenia;
  • istnieje ryzyko, że prognozy, na których podstawie dokonano wyceny firmy się nie potwierdzą i w konsekwencji nastąpi nieprawidłowe oszacowanie wartości przedsiębiorstwa.

   

  Wycena firmy – metoda porównawcza

   

  Punktem wyjścia przy stosowaniu tej metody jest porównanie wycenianego przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami o podobnym profilu działalności. Mechanizm wyceny opiera się tutaj na prostym założeniu, że skoro podobne przedsiębiorstwo zostało wycenione na określoną kwotę, to wartość rynkowa przedsiębiorstwa wycenianego powinna być do tej kwoty zbliżona.

  Do porównania wybierane są przedsiębiorstwa, które upubliczniają swoje dane finansowe (spółki giełdowe) oraz przedsiębiorstwa, które zostały nabyte i których warunki nabycia są jawne. Dodatkowo, z uwagi na to, że trudno jest znaleźć firmy podobne na tyle, żeby można je było porównać w skali 1:1 z firmą wycenianą, do porównania wycen wykorzystuje się stosowne mnożniki np. cena/przychody ze sprzedaży (P/S).

   

  Zalety:

  • jeżeli wyceniający posiada odpowiednio dużą bazę informacji o transakcjach kapitałowych z ostatnich lat, to wycena przedsiębiorstwa przebiega szybko i sprawnie;
  • wycena pozwala określić wartość rynkową przedsiębiorstwa na podstawie transakcji, które rzeczywiście doszły do skutku.

   

  Wady:

  • ograniczony zakres – rynek transakcji kapitałowych w Polsce wciąż się rozwija, w związku z czym zdarza się, że brakuje informacji na temat warunków konkretnych transakcji, co z kolei utrudnia możliwość zastosowania tej metody do wycenianego przedsiębiorstwa.

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Jaką metodę wyceny wybrać?

   

  Na pytanie, która metoda jest najlepsza, nie ma jednoznacznej odpowiedzi ze względu na to, że każda metoda wykorzystuje inne informacje i daje inne wyniki. W praktyce często stosuje się metody mieszane, które stanowią odpowiednią średnią ważoną uzyskaną przy użyciu różnych metod.

   

  Często pada stwierdzenie, że „biznes będzie ostatecznie wart tyle, ile ktoś zdecyduje się za niego zapłacić”. Ile jest prawdy w tym już trochę wyświechtanym frazesie? Raczej nie za dużo. Biznes jest warto tyle ile jest wart i co najwyżej nie znalazł się jeszcze właściwy kupiec.

   

  Na pewno rzetelna wycena firmy bywa bardzo pomocna przy prowadzeniu rzeczowych negocjacji w trakcie sporu wspólników. Więcej na temat wyceny udziałów przeczytasz w naszym artykule Wycena spółki – podstawa do ustalenia strategii w sporze ze wspólnikiem.

   

  Jak przygotować się do sprzedaży firmy? 10 przykazań!

   

   

  Jeśli zastanawiasz się nad sprzedażą swojego biznesu, to warto abyś zapoznał się z naszym artykułem na portalu spolkazoo.net  pt. Spółka z o.o. – optymalna forma prawna do sprzedaży biznesu Spółka z o.o. – optymalna forma prawna do sprzedaży biznesu

   

  Aleksander Gałek

  Tagi spory wspólników sprzedaż udziałów

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Wyjście ze spółki

  Przymusowy wykup akcjonariuszy – bezwzględne narzędzie eliminacji niechcianych wspólników?

  Wyjście ze spółki

  Czy konflikt wspólników zagraża zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spory wspólników sprzedaż udziałów