Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  26.09.2014

  Spółka akcyjna – zalety i wady

  Spółka akcyjna najczęściej wykorzystywana jest przy prowadzeniu działalności na dużą skalę. Może też zastanawiałeś się nad jej założeniem? Koniecznie sprawdź, z jakimi wadami i zaletami wiąże się wybór tego rodzaju spółki!

   

  Wady

   

  Założenie spółki akcyjnej – skomplikowane i kosztowne

   

  Spółka akcyjna po zawiązaniu staje się spółką akcyjną w organizacji. W tym czasie następuje przygotowanie wszystkich potrzebnych formalności, pozyskiwanie kapitału od szerokiego kręgu inwestorów, sporządzenie statutu itp. Wiele czynności wymaga formy aktu notarialnego i usług profesjonalnych doradców, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

   

  Więcej o procesie zakładania spółki akcyjnej możesz się dowiedzieć z artykułu Spółka akcyjna – czym jest i jak ją założyć? 

   

  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej – 100.000 zł

   

  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej nie może być niższy niż 100.000 zł. Wysoka wartość kapitału zakładowego spółki akcyjnej może stanowić barierę dla wyboru tej formy prowadzenia działalności.

   

  Kapitał zakładowy dzieli się na akcje, czyli swoiste udziały w spółce, o równej wartości nominalnej. Wartość nominalna każdej akcji to minimum 1 grosz. Akcje należą do akcjonariuszy i mogą być przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) lub poza rynkiem regulowanym na alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

   

  Podwójne opodatkowanie zysku spółki

   

  Spółka akcyjna opodatkowana jest na dwóch poziomach: akcjonariusza i spółki. Najpierw dochód spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a w przypadku wypłacenia akcjonariuszom dywidendy – wspólnicy muszą zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

   

  Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak opodatkowana jest spółka akcyjna i czy istnieją sposoby, aby zmniejszyć wysokość płaconego podatku, przeczytaj artykuł Jak opodatkowana jest spółka akcyjna i jej wspólnicy

   

  Brak wpływu drobnych akcjonariuszy na prowadzenie spraw spółki

  Reprezentacją i prowadzeniem spraw spółki zajmuje się wyspecjalizowany zarząd. Akcjonariusze nie ponoszą, co prawda, żadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, ale z jej wysokim zyskiem wiążą swój zarobek. Dlatego poza zarządem i radą nadzorczą w spółkach akcyjnych występuje inny organ -  walne zgromadzenie. W jego skład wchodzą akcjonariusze spółki. Walne zgromadzenie spółki akcyjnej decyduje o najważniejszych sprawach związanych z działalnością w spółki. „Mniejsi” akcjonariusze w praktyce mają bardzo mały wpływ na podejmowane uchwały ze względu na małą liczbę głosów. 

   

  Sformalizowanie prowadzenia spraw spółki

   

  Większość dokumentów w spółce akcyjnej wymaga sporządzenia w formie aktu notarialnego, uchwały podejmowane są w sformalizowanym trybie, obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości i corocznego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

   

  Konieczność specjalistycznej obsługi prawnej i finansowej

   

  W związku z wysokim stopniem skomplikowania podejmowanych w spółce akcyjnej czynności, a także ze względu na duże rozmiary prowadzonej przez nią działalności, wymaga ona stałego doradztwa zarówno w zakresie finansów, jak i porad prawnych.

   

  Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

   

  Pełna księgowość to rozbudowany, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Służy on do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji finansowej firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu.

   

  Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej

   

  Co roku do sądu rejestrowego należy złożyć sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, a także sprawozdanie z działalności jednostki.

   

  Likwidacja spółki akcyjnej

   

  Likwidację spółki akcyjnej prowadzą likwidatorzy, podejmując czynności likwidacyjne obejmujące czynności przygotowawcze oraz tzw. właściwe czynności likwidacyjne: zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, upłynnienie majątku spółki, wypełnienie zobowiązań oraz podział pozostałego majątku między akcjonariuszy spółki. W związku z dużą skalą prowadzonej działalności, czynności te wymagają fachowego przeprowadzenia.

   

  Zalety

   

  Podmiotowość prawna

   

  Dzięki temu, że spółka akcyjna jest osobą prawną, jest odrębnym od swoich akcjonariuszy podmiotem. Oznacza to, że to spółka w swoim imieniu (działając przez swoje organy) zaciąga zobowiązania.

   

  Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy ich majątkiem osobistym

   

  Akcjonariusze w spółce akcyjnej w ogóle nie odpowiadają za jej zobowiązania swoim majątkiem osobistym. Jedyne ryzyko, jakie ponoszą wiąże się z wniesionym przez nich do spółki wkładem.

   

  Łatwość kumulacji i pozyskiwania kapitału

   

  Spółka akcyjna jest nastawiona na duże zyski, które wymagają też dużych inwestycji. Służy temu możliwość emisji przez spółkę instrumentów finansowych, a także prosta procedura pozyskiwania nowych akcjonariuszy (obrót akcjami). Dzięki temu spółka może łatwo kumulować i pozyskiwać kapitał od szerokiego kręgu inwestorów.

   

  Możliwa działalność na dużą skalę

   

  Cała struktura spółki akcyjnej podporządkowana jest prowadzeniu nie tylko działalności na dużą skalę, ale też wymagającej wysoce wyspecjalizowanej wiedzy, co wiąże się z nastawieniem na duże zyski.

   

  Możliwość założenie jednoosobowej spółki akcyjnej

   

  Jednoosobowa spółka jest wyjątkiem od reguły, że spółka składa się z co najmniej dwóch wspólników. Wyjątek ten ma uzasadnienie w odniesieniu tylko do spółek kapitałowych, które stanowią połączenie kapitału, a nie indywidualnych cech wspólników. Wprowadzenie tego wyjątku miało na celu umożliwienie przedsiębiorcom, podejmującym działalność na większą skalę, indywidualne prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w formie pozwalającej na ograniczenie ryzyka gospodarczego, a także na płacenie niższych podatków.

   

  Zastanawiasz się która spółka będzie odpowiednia do prowadzenia twojej działalności? Chcesz wiedzieć jakie są różnice pomiędzy spółkami i czy to możliwe, że w każdej inaczej płaci się podatki? Zobacz co mówią nasi eksperci! 

   

   

   

  Magdalena Bobowicz, Paweł Skurzyński

  Tagi spółka akcyjna wady zalety

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Spółki

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety

  Spółki

  Spółka akcyjna – zasady wypłaty dywidendy

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka akcyjna wady zalety