Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  02.02.2022

  Jakie są wady i zalety spółki jawnej?

  Prowadzisz albo zamierzasz założyć spółkę jawną? Pamiętaj, że ma ona wiele wad, ale też i zalet. Poniżej przedstawiamy ich zestawienie. Sprawdź i sam oceń czy jest to spółka właśnie dla Ciebie!

   

  Wady:

  • Obowiązek wpisu spółki do rejestru.

  Spółka jawna podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej.

   

  • Odpowiedzialność wspólników całym swoim majątkiem osobistym.

  Odpowiedzialność wobec wierzycieli następuje w pierwszej kolejności z majątku spółki, a następnie z całego majątku osobistego wszystkich wspólników.

   

  • Konieczność opłacania składki zdrowotnej.

  Wspólnicy spółki jawnej podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, w zalezności od formy opodatkowania dochodów ze spółki wybranej przez wspólników, wynosi 9% (skala podatkowa), 4,9% (podatek liniowy) lub ok. 300 zł/600 zł/1.000 zł w zależności od osiąganego przychodu (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

   

  • Ryzyko obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej.

  Jeżeli wspólnicy w odniesieniu do dochodów ze spółki jawnej wybrali opodatkowanie na zasadzie skali podatkowej lub podatkiem liniowym, ich dochody z tego tytułu wliczają się do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową. Jeżeli łączne dochody wspólnika z tytułów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową, w tym ze spółki jawnej, przekroczą 1 mln zł, od nadwyżki ponad taką wartość płacona jest danina liczona według stawki 4%, o czym piszemy więcej w artykule Danina solidarnościowa, czyli podatek dla najbogatszych.

   

  Pomagamy zabezpieczać się przed sporami wspólnikow oraz skutecznie je rozwiązywać.

  Czytaj więcej!

   

   

  Zalety:

  • Podmiotowość prawna.

  Sama spółka jest podmiotem praw i obowiązków. Może zatem zaciągać kredyty, inne zobowiązania, zawierać umowy.

   

  • Łatwość założenia.

  Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Do tego potrzebne jest jedynie  zawarcie umowy spółki oraz wniosek o wpis do KRS wraz z wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP.

   

  • Niskie koszty założenia spółki.

  Koszty związane są tylko z rejestracją spółki w KRS (opłata sądowa) oraz ewentualną pomocą prawnika.

   

  • Umowa spółki nie wymaga formy aktu notarialnego.

  Wymaganą formą do zwarcia umowy spółki cywilnej jest forma pisemna. Spółka jawna może być także założona przez Internet.

   

  • Duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki.

  Przepisy o spółce jawnej dają dużo swobody wspólnikom w kształtowaniu postanowień umowy spółki, dzięki czemu spółka jawna jest bardzo elastyczna.

   

  • Brak określenia minimalnych wkładów.

  Przepisy nie stawiają wspólnikom wymogu wniesienia określonych minimalnych wkładów do spółki.

   

  • Jednokrotne opodatkowanie wspólników.

  Spółka jawna opodatkowana jest tylko na poziomie wspólników, a nie na poziomie wspólników i spółki, jak ma to miejsce w przypadku np. spółki  z o.o. Więcej o podatkach w spółce jawnej można przeczytać w artykule Jak opodatkowana jest spółka jawna i jej wspólnicy?

   

  • Możliwość wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  Opcja ta opłacalna jest w przypadku ponoszenia przez spółkę niskich kosztów.

   

  • Możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT.

  Wspólnicy mają wybór: mogą skorzystać albo zrezygnować ze zwolnienia z VAT w zależności od kosztów, jakie ponoszą.

   

  • Nieskomplikowane prowadzenie spraw spółki.

  Prowadzenie spraw spółki jawnej należy do wszystkich wspólników (chyba, że umowa stanowi inaczej). Przepisy nie regulują sformalizowanego trybu podejmowania w spółce jawnej decyzji ani też nie wyznaczają szczególnie skomplikowanych obowiązków. Najczęściej większość czynności wspólnicy mogą podejmować samodzielnie bez udziału profesjonalnych doradców.

   

  • Brak konieczności prowadzenia pełnej księgowości.

  Pełna księgowość spółek jawnych osób fizycznych jest konieczna tylko przy przekroczeniu limitu określanego w ustawie o rachunkowości (obecnie wynosi on równowartość 2.000.000 Euro). W przypadku gdy wspólnikami w spółce jawnej nie są tylko osoby fizyczne istnieje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dla spółki. 

  O tym, w jaki sposób spółka jawna może stać się podatnikiem CIT oraz o opodatkowaniu innych spółek prawa handlowego przeczytasz w artykule Opodatkowanie spółek od A do Z.

   

  Uwzględniając wprowadzone w ramach polskiego ładu zmiany dotyczące składki zdrowotnej dla wspólników spółki jawnej, warto rozważyć przekształcenie w inną spółkę i przejście na opodatkowanie CIT estońskim, szczególnie jeżeli wspólnicy posiadają niewypłacone zyski z lat ubiegłych. Szczegółowo o wpływie Polskiego Ładu na spółki jawne piszemy w artykule Spółka jawna – co zrobić, żeby nie stracić na Polskim Ładzie?, natomiast o estońskim CIT dowiesz się z czytając nasze omówienie Estoński CIT – dlaczego warto? 

   

  Planujesz sukcesję swojego biznesu prowadzonego w formie spółki jawnej? Przeczytaj także: Czy można zapisać "udziały" w spółce osobowej kilku spadkobiercom? oraz Śmierć wspólnika – czy powoduje rozwiązanie spółki?

   

   

   

  Magdalena Bobowicz, Paweł Skurzyński

  Tagi spółka jawna wady zalety

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  Porównanie spółki jawnej ze spółką komandytową

  Podatki

  Podatek od pożyczki? Nie płać więcej niż musisz

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka jawna wady zalety