Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  30.05.2016

  Jednolity Plik Kontrolny – od kiedy trzeba będzie go przesyłać do urzędu skarbowego?

  Nadchodzi rewolucja w przekazywaniu danych organom podatkowym. Już od 1 lipca 2016 r. niektórzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do udostępnienia danych w nowym, jednolitym formacie elektronicznym.

   

  Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

   

  Wprowadzenie nowego przepisu do Ordynacji podatkowej nałożyło na podatników obowiązek wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jego celem jest usprawnienie procesu kontroli (ujednolicony format danych umożliwi ich błyskawiczną analizę) oraz poprawa ściągalności podatków.

   

  Jednolitym Plikiem Kontrolnym objęte zostaną takie obszary jak: księga rachunkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT oraz faktury VAT.

   

  Obowiązkowe przekazanie danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego

   

  Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek, bez wezwania organów podatkowych, do przekazania danych z ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana będzie deklaracja VAT.

   

  Podatnicy, którzy wybrali kwartalne rozliczanie VAT, nadal będą mogli składać deklaracje VAT za okresy kwartalne, jednak dodatkowo, co miesiąc będą musieli przekazywać plik JPK_VAT za okresy miesięczne.

   

  Organ może zażądać udostępnienia innych niż ewidencja VAT danych

   

  Obowiązek przekazania danych w formacie JPK będzie miał również zastosowanie w przypadku kontroli prowadzonej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, a także podczas czynności sprawdzających, kontroli krzyżowych czy też postępowań kontrolnych i podatkowych. Organy wskazywać będą zakres danych oraz zakres czasowy, za jaki mają zostać im udostępnione te dane. Podatnik natomiast będzie zobowiązany do przekazania danych w określonej przez Ministerstwo Finansów strukturze logicznej.

   

  Kogo dotyczy obowiązek wprowadzenia JPK?

   

  Raportowanie danych w formacie JPK obejmować będzie tych przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych.

   

  Proces wprowadzania Jednolitego Pliku Kontrolnego do systemów firmowych ma przebiegać jednak stopniowo. Najpierw od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem tym objęci zostaną tylko duzi przedsiębiorcy.

   

  Dużym przedsiębiorcą są podmioty, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie co najmniej 250 pracowników oraz,
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych o równowartości w złotych co najmniej 50 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat równowartości w złotych co najmniej 43 milionów euro.

   

  Pozostali przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na wprowadzenie JPK.

   

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowym przekazywaniem danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego zostaną objęci mali i średni przedsiębiorcy, natomiast mikroprzedsiębiorcy dopiero od 1 stycznia 2018 r.

   

  Mikroprzedsiębiorcą są podmioty, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz,
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

   

  Wysyłanie pozostałych danych na żądanie organów podatkowych (a więc np. ewidencji przychodów, wyciągów bankowych) obejmować będzie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa dopiero od 1 lipca 2018 r. Nie oznacza to, że nie mogą one wdrożyć JPK odpowiednio wcześniej.

   

  Zostało niewiele czasu, aby przygotować się na zmiany

   

  Warto mieć na uwadze, że wprowadzenie JPK będzie wiązać się z aktualizacją/wyposażeniem oprogramowania w funkcję umożliwiającą generowanie pliku o odpowiedniej strukturze i formacie.

   

  Minister Finansów wskazał, że zakres niezbędnych zmian dotyczących wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest bardzo duży, jednak mimo tego nie planuje się przesunięcia daty wprowadzenia obowiązku raportowania w postaci JPK. Dużym przedsiębiorcom zostało więc niewiele czasu na przygotowanie się do zmian.

   

  Maria Ratajczyk

  Tagi kontrola podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  W jakich przypadkach kontrola podatkowa może pojawić się bez zapowiedzi

  Spory podatkowe

  Ze względu na konsekwencje warto zwrócić uwagę na to, kto Cię kontroluje

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi kontrola podatki