Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  01.10.2022

  Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. w polskim systemie prawnym funkcjonuje nowa spółka kapitałowa, jaką jest prosta spółka akcyjna. Jedną z wielu nowości, które wprowadza prosta spółka akcyjna, jest kapitał akcyjny.

   

  O tym czym jest kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej, jaka jest jego minimalna wysokość i czym różni się kapitał akcyjny od kapitału zakładowego występującego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej oraz w jaki sposób jego konstrukcja umożliwia elastyczne zarządzanie kapitałem akcyjnym, dowiesz się z naszego artykułu.

   

  Czym jest kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej?

   

  W prostej spółce akcyjnej akcje są obejmowane przez akcjonariuszy w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Kapitał akcyjny tworzony jest natomiast z wnoszonych przez akcjonariuszy wkładów pieniężnych i niepieniężnych z wyłączeniem wkładów w postaci praw niezbywalnych. Wkładem na kapitał akcyjny nie może być również świadczenie pracy bądź usług. Innymi słowy przy ustalaniu wysokości kapitału akcyjnego nie uwzględnia się wkładów w postaci praw niezbywalnych oraz świadczenia pracy bądź usług.

  Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej stanowi zatem nową formę kapitału podstawowego, względem pozostałych spółek kapitałowych.

   

  Minimalny kapitał akcyjny

   

  Kodeks spółek handlowych wskazuje, że kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 złoty. Pokrycie kapitału akcyjnego w minimalnej wysokości jest obowiązkowe. Brak dopełnienia tego obowiązku stanowi przeszkodę do wpisu prostej spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców KRS. Na etapie rejestracji spółki w kwocie kapitału akcyjnego nie uwzględnia się wartości wkładów, które akcjonariusze zobowiązali się wnieść do spółki, a które w momencie składania wniosku do KRS, faktycznie nie zostały wniesione.

   

   

  Prosta spółka akcyjna a pozostałe spółki kapitałowe - czym różni się kapitał akcyjny od kapitału zakładowego?

   

  1) oderwanie akcji od kapitału akcyjnego

   

  Analizując różnice pomiędzy kapitałem akcyjnym i kapitałem zakładowym w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że kapitał zakładowy stanowi sumę wszystkich udziałów (w spółce z o.o.) lub akcji (w spółce akcyjnej), zatem wartość wkładów wniesionych przez wspólników odpowiada ilości przysługujących im udziałów lub akcji przy określeniu ich wartości nominalnej, a poszczególny udział lub akcja zawsze są częścią kapitału zakładowego.

   

  Z kolei kapitał akcyjny nie dzieli się na akcje. Akcje prostej spółki akcyjnej nie stanowią części kapitału akcyjnego, a jedynie określają prawa akcjonariusza w spółce.

   

  Warto również zaznaczyć, że akcje w prostej spółce akcyjnej nie posiadają wartości nominalnej, co znacząco odróżnia je od akcji i udziałów w pozostałych spółkach kapitałowych.

   

  2) brak wymogu określenia wysokości kapitału akcyjnego w umowie prostej spółki akcyjnej

   

  Kolejna z różnic występuje w charakterze kapitału akcyjnego i kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy cechuje się stałością, co przekłada się na sformalizowany tryb jego zmiany. Umowa spółki bądź jej statut musi obowiązkowo określać wysokość kapitału zakładowego, co powoduje, że zmiana wysokości kapitału zakładowego wymagać będzie zmiany umowy bądź statutu spółki.

   

  Wysokość kapitału akcyjnego z kolei nie jest określana w umowie spółki, a więc przy zmianie wysokości kapitału akcyjnego zasadniczo nie występuje potrzeba modyfikacji treści samej umowy prostej spółki akcyjnej. Wyjątkiem jest tutaj zwiększenie kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji, za które będą wnoszone wkłady. Umowa prostej spółki akcyjnej powinna bowiem obowiązkowo zawierać informacje o liczbie wyemitowanych akcji. Należy jednak pamiętać, że wypłata z kapitału akcyjnego może nastąpić dopiero po wpisie zmiany wysokości kapitału akcyjnego do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego.

   

   

  Pomimo jednak tego, że wysokość kapitału akcyjnego nie jest określana w umowie spółki należy ją ujawnić w rejestrze przedsiębiorców KRS tak samo jak w przypadku kapitału zakładowego.

   

  O tym, w jaki sposób dokonać wypłaty z kapitału akcyjnego przeczytasz w naszym artykule Wypłata z kapitału akcyjnego prostej spółki akcyjnej – kiedy można jej dokonać?

   

  3) minimalna wysokość kapitału akcyjnego

   

  Ostatnia znacząca różnica dotyczy minimalnej - wymaganej przez ustawę - wysokości kapitału zakładowego i kapitału akcyjnego. Jak już wyżej wskazano, kapitał zakładowy występuje w spółce z o.o. oraz spółce akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosi 5 tys. złotych, a w spółce akcyjnej 100 tys. złotych.

   

  Poprzeczka dla kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej umiejscowiona została na dużo niższym, dosłownie minimalnym poziomie wynoszącym zaledwie 1 złoty.

   

  Więcej na temat kapitału akcyjnego, akcji beznominałowych i wkładów w prostej spółce akcyjnej przeczytasz w naszym artykule Struktura majątkowa prostej spółki akcyjnej.

   

  Jeżeli planujesz założyć prostą spółkę akcyjną i w tej formie prowadzić swoją działalność lub chcesz przekształcić swoją spółkę w prostą spółkę akcyjną – zapraszamy do kontaktu z doświadczonymi doradcami z Kancelarii PragmatIQ, którzy wyjaśnią wszelkie kwestie związane z założeniem i funkcjonowaniem prostej spółki akcyjnej.

   

  Halid Dalati

  Paulina Bąk

  Tagi kapitał akcyjny prosta spółka akcyjna PSA

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi kapitał akcyjny prosta spółka akcyjna PSA