Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  02.10.2018

  Kiedy decyzje organów podatkowych są wykonalne?

  Otrzymanie decyzji określającej zaległość podatkową nie oznacza, że trzeba od razu zapłacić podatek. Przeczytaj kiedy decyzje organów podatkowych mogą być egzekwowane i jak można odroczyć ich wykonalność.

   

  Wykonalność decyzji podatkowych

   

  Zgodnie z ordynacją podatkową decyzja nieostateczna nie podlega wykonaniu. W praktyce oznacza to, że decyzja organu pierwszej instancji (czyli naczelnika urzędu skarbowego lub  dyrektora urzędu kontroli skarbowej) nie może być egzekwowana przed upływem 14 dni od jej doręczenia. Jeśli w tym czasie podatnik nie złoży odwołania, fiskus będzie mógł przymusowo ściągnąć podatek. Jeżeli jednak podatnik złoży odwołanie od decyzji, jej wykonalność zostaje automatycznie odroczona do momentu rozpatrzenia odwołania przez organ drugiej instancji (czyli dyrektora izby skarbowej). Czas na wydanie decyzji w drugiej instancji to w zależności od stopnia skomplikowania sprawy od jednego do kilku miesięcy.

   

  Decydując się na złożenie odwołania i ewentualne kolejne kroki w sprawie warto przeanalizować swoje szanse w sporze. Jeśli są niskie, a jesteśmy w stanie uregulować podatek warto zrobić to jak najszybciej. W ten sposób unikniemy zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, które obecnie wynoszą 8%  (dane z sierpnia 2018 r.). Warto pamiętać, że zapłata podatku nie powoduje, że tracimy możliwość uchylenia decyzji, z którą się nie zgadzamy. Spór z organem trwa dalej, ale odsetki od zaległości, które będziemy musieli zapłacić w razie przegranej nie narastają.

   

  Rygor natychmiastowej wykonalności

   

  Od zasady, że odwołanie wstrzymuje wykonalność decyzji organu pierwszej instancji jest jeden wyjątek. Naczelnik urzędu skarbowego lub celno-skarbowego może nadać decyzji tzw. rygor natychmiastowej wykonalności. Nie może tego jednak zrobić według własnego uznania, tylko w warunkach określonych w prawie podatkowym (np. w sytuacji, gdy organ ma informacje, że podatnik wyprzedaje swój majątek). Na postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności można złożyć zażalenie, które niestety nie wstrzymuje wykonalności decyzji.

   

  O rygorze natychmiastowej wykonalności przeczytasz w artykule Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej.

   

  Odwołanie od decyzji

   

  Warto pamiętać, że w odwołaniu wystarczy wskazać, że nie zgadzamy się z decyzją organu pierwszej instancji i skrótowo opisać dlaczego. Ważne, żeby pismo zostało złożone w terminie. Swoją argumentację będzie można swobodnie uzupełnić później w trakcie postępowania przed organem drugiej instancji.

   

  Więcej na temat wymogów formalnych odwołania dowiesz się w artykule Odwołanie od decyzji podatkowej.

   

  Jeśli nasze argumenty wskazane w odwołaniu nie przekonają organu odwoławczego, decyzja organu pierwszej instancji zostanie utrzymana w mocy i podatek będzie mógł być przymusowo ściągnięty.

   

  Decyzję organu drugiej instancji można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Mamy na to 30 dni od doręczenia decyzji. Warto jednak pamiętać, że złożenie skargi samo w sobie nie powoduje zatrzymania wykonalności decyzji. Jest więc sytuacja inna niż przy odwołaniu.

   

  Skargę na decyzję organu podatkowego drugiej instancji szerzej omówiliśmy w artykule Skarga do sądu administracyjnego.

   

  Składając skargę mamy jednak możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji. We wniosku trzeba solidnie uzasadnić, że wykonanie decyzji spowoduje niebezpieczeństwo wystąpienia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Sąd rozważy nasze argumenty i zdecyduje, czy wniosek może być uwzględniony. Z naszych doświadczeń wynika, że sądy wstrzymują wykonalność decyzji tylko w wyjątkowych sytuacjach.

   

  Co zrobić, gdy odwołanie nie zostało uwzględnione, a sąd oddalił nasz wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji?

   

  Po pierwsze należy przelać na konto urzędu skarbowego jak najwięcej środków, które mamy na kontach. Nie warto czekać, aż fiskus sam je zajmie. Od kwot zajętych w ramach postępowania egzekucyjnego organ doliczy opłatę egzekucyjną w wysokości 5% pobranej sumy.

   

  Doradzamy również złożenie wniosku o rozłożenie płatności podatku na raty. Złożenie wniosku nie zawiesza wykonalności decyzji podatkowej, ale często pozwala trochę zyskać na czasie.  Jeśli organ rozłoży podatek na raty koszty zapłaty podatku mogą być mniejsze. Nie trzeba będzie bowiem brać kredytu lub gwałtownie spieniężać majątku.

   

  Wojciech Kaptur

  Tagi doradztwo podatkowe spory podatkowe

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Kiedy zaczyna się spór podatkowy? Jak się do niego przygotować?

  Podatki

  Czego unikać w toku sporu podatkowego?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi doradztwo podatkowe spory podatkowe