Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  23.06.2020

  Kiedy należy złożyć wniosek o otwarcie restrukturyzacji lub ogłoszenie upadłości?

  W każdym biznesie bardzo ważna jest bieżąca analiza sytuacji finansowej firmy, która - w razie zauważenia problemów - pozwala na podjęcie odpowiednich kroków zaradczych. Czasem konieczne może okazać się złożenie wniosku o otwarcie restrukturyzacji lub nawet o ogłoszenie upadłości. O tym, kiedy należy złożyć taki wniosek, przeczytasz w naszym artykule.

   

  W praktyce, prawidłowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma olbrzymie znaczenie dla członków zarządu spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. W wypadku, gdy członkowie zarządu nie złożą wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim czasie, ani nie doprowadzą do otwarcia restrukturyzacji ograniczenie ich odpowiedzialności nie zadziała – będą odpowiadać całym swoim majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki kapitałowej.

   

  Dodatkowo, członkowie zarządu spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej, jak i wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki osobowej, będą odpowiadać za szkodę wynikającą z niewywiązania się ze swoich obowiązków związanych ze zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Trzeba także podkreślić, że za niewykonanie obowiązków związanych z ogłoszeniem upadłości, sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 roku do 10 lat.

   

  W jakim terminie należy zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości?

   

  W pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że dłużnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony, to osoby zobowiązane do jego złożenia będą ponosić odpowiedzialność wynikającą ze swojego zaniechania, chyba że nie ponoszą winy, bądź jeśli w zakreślonym terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu (jest to jedno z postępowań restrukturyzacyjnych). Więcej o zasadach odpowiedzialności członków zarządu w razie niewypłacalności spółki przeczytasz w naszym artykule Odpowiedzialność członków zarządu niewypłacalnej spółki z o.o. 

   

  Dodatkowo, zgodnie z tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0., jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu koronawirusa, a przy tym stan niewypłacalności powstał w związku z epidemią, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po zakończeniu stanu epidemii 30- dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości biegnie na nowo.

   

  Kiedy zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości?

   

  Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Z niewypłacalnością dłużnika mamy do czynienia wtedy, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik jest niewypłacalny jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. 

   

  Na gruncie obowiązujących przepisów istnieje jeszcze jedno kryterium, którego nie stosuje się jednak do spółek osobowych, w których co najmniej jednym wspólnikiem jest osoba fizyczna odpowiadająca za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Jest to kryterium nadmiernego zadłużenia. Nadmierne zadłużenie oznacza, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się powyżej 24 miesięcy. 

   

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Postępowania restrukturyzacyjne

   

  Alternatywą dla ogłoszenia upadłości, z której mogą skorzystać przedsiębiorstwa mające jeszcze szanse na oddłużenie, są postępowania restrukturyzacyjne. Celem postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez wyposażenie dłużnika w możliwość skorzystania z procedur naprawczych i oddłużeniowych. Przesłanką konieczną do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest niewypłacalność dłużnika bądź samo zagrożenie niewypłacalnością. Niewypłacalność rozumiemy tu w taki sam sposób jak w postępowaniu upadłościowym. O rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych możesz przeczytać w naszym artykule Czym jest restrukturyzacja i jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

   

  Analizując kwestie odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki (dłużnika) należy zauważyć, że o ile w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości, wystarczające jest, aby we właściwym czasie został on złożony, to w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych niezbędne jest, aby we właściwym czasie zostało wydane postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Samo złożenie wniosku zatem nie wystarczy, aby zarząd uniknął odpowiedzialności, konieczne jest wydanie przez sąd stosownego postanowienia. Stąd też w praktyce jednocześnie z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego składany jest wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, aby zarząd mógł uniknąć odpowiedzialności nawet w sytuacji, gdy sąd nie zdąży wydać we właściwym czasie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

   

  Marcin Tomczak

  Tomasz Rutkowski

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi