Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  12.01.2017

  Klauzula obejścia prawa a podatek VAT

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, która została zawarta w Ordynacji podatkowej nie ma zastosowania do podatku od towarów i usług. Jednak wraz z nowelizacją Ordynacji podatkowej w ustawie o VAT  pojawił się przepis, który wprowadza klauzulę obejścia prawa podatkowego również w zakresie podatku VAT.

   

  Klauzula obejścia prawa według ustawy o VAT

   

  Ustawodawca w art. 5 ustawy o VAT wymienia czynności podlegające opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  • eksport towarów;
  • import towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

   

  Na mocy nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie w lipcu 2015 r. wskazano, że powyższe czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

   

  Zgodnie z zapisami klauzuli obejścia prawa zawartej w ustawie o VAT, w przypadku wystąpienia nadużycia prawa, dokonane wcześniej czynności wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby jeżeli czynności te nie zostały dokonane. Natomiast przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, która miała na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem przepisów ustawy o VAT.

   

  Klauzula obejścia prawa w praktyce sądów administracyjnych

   

  Klauzula nadużycia prawa w podatku VAT była już w praktyce stosowana przez sądy administracyjne przed wejściem w życie omawianej zmiany, na podstawie wypracowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

   

  Jako przykład można wskazać polską spółkę, która wraz z kontrahentem cypryjskim (spółką powiązaną) zamierzała organizować aukcje internetowe dla polskich nabywców i w tym celu  spółki podzieliły się czynnościami jakie miały świadczyć w celu realizacji aukcji. Za wykonane przez siebie usługi spółka polska planowała nie obciążać spółki cypryjskiej polskim VAT-em, twierdząc, iż zgodnie z zasadą ogólną miejscem opodatkowania ww. usług jest miejsce gdzie usługobiorca ma siedzibę, czyli Cypr. Organ podatkowy stwierdził, iż spółka cypryjska za pośrednictwem spółki polskiej wykonuje w Polsce działalność gospodarczą i tym samym posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski. W związku z powyższym usługi świadczone przez spółkę polską powinny być opodatkowane w Polsce.

   

  Stanowisko organu podatkowego potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny który uznał, że podział pomiędzy poszczególne spółki był podziałem sztucznym i miał na celu jedynie uzyskanie korzyści podatkowych, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem przepisów unijnych (orzeczenie NSA z dnia 11 września 2015 r. , sygn. I FSK 578/15).

   

  Planowanie transakcji

   

  Najskuteczniejszą metodą zminimalizowania ryzyka zastosowania przez organy podatkowe klauzuli obejścia prawa w zakresie podatku VAT jest zaplanowanie w odpowiedni sposób danej transakcji przed jej przeprowadzeniem. Często istnieje kilka alternatywnych modeli umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu, które jednak w sposób znaczny różnią się od siebie w kontekście skutków podatkowych i ryzyka zastosowania przez organy podatkowe klauzuli obejścia prawa podatkowego.

   

  Należy jednocześnie pamiętać, że obok, tzw. małej klauzuli obejścia prawa podatkowego zawartej w ustawie o VAT, funkcjonuje klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, o której piszemy więcej w artykule Jak działa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?

  Tagi kontrola spory podatkowe

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Kontrola podatkowa powinna być zapowiedziana

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi kontrola spory podatkowe