Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  01.02.2016

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania coraz bliżej

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania coraz bliżej

  Minister Finansów chce wprowadzić w życie klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania możliwe, że jeszcze w 2016 r.

   

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania znalazła się w najnowszej wersji projektu zmian do Ordynacji podatkowej. Przez unikanie opodatkowania Minister Finansów rozumie sztuczny sposób działania, który został dokonany przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej.

   

  Za korzyść podatkową uważa się niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie tego zobowiązania w czasie lub obniżenie jego wysokości, a także powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu i podwyższenie tych kwot.

   

  Minister Finansów będzie rozpatrywał więc, czy podmiot mógł dokonać innej czynności, którą w tych samych okolicznościach zastosowałby działający rozsądnie podmiot, kierujący się innymi niż korzyść podatkowa celami.

  Jeżeli jedynym celem będzie osiągnięcie korzyści podatkowej Minister Finansów opodatkuje te czynności na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby gdyby ich nie dokonano.

   

  Stosowanie klauzuli

   

  Klauzula będzie miała zastosowanie do wszystkich podatków, za wyjątkiem VAT-u.  Pod uwagę nie będą brane czynności, których korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu jednej lub zespołu czynności nie przekroczy kwoty 100 000 zł.

   

  Klauzula w praktyce

   

  W uzasadnieniu do projektu Minister Finansów wskazuje, że klauzula będzie skierowana głównie w stronę dużych przedsiębiorców, zwykle powiązanych kapitałowo i zarządczo z podmiotami zagranicznymi. „Na celowniku” będą głównie te podmioty, u których może istnieć ryzyko wyprowadzania znacznych kwot poza terytorium Polski.

   

  Należy również mieć na uwadze, że klauzulę będzie stosował Minister Finansów, w związku z czym pracownicy urzędów skarbowych, czy też urzędów kontroli skarbowej nie będą mogli zakwestionować dokonywanych transakcji powołując się na klauzulę podczas czynności kontrolnych.  Minister Finansów ma powołać Radę ds. Unikania Opodatkowania (7 osób), która ma opiniować zasadność zastosowania klauzuli. Powstaje więc pytanie do ilu faktycznie podatników i w jakim czasie Minister dotrze ze swoją klauzulą?

   

  Opinie zabezpieczające

   

  W celu zabezpieczenia się przed wątpliwościami, czy konstrukcja prawna, którą zastosować chce podatnik przekracza granicę pomiędzy czynnościami dozwolonymi a niedozwolonymi, planuje się wprowadzić możliwość uzyskania tzw. opinii zabezpieczającej. Będą one czymś na kształt indywidualnej interpretacji podatkowej, za którą jednak wnioskujący będzie musiał zapłacić... 20 000 zł.

   

  Maria Ratajczyk

  Tagi klauzula obejścia prawa podatkowego optymalizacja podatkowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Optymalizacja podatkowa - czy jest legalna i bezpieczna?

  Podatki

  Optymalizacja podatkowa. 10 zaleceń zanim zaczniesz.

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi klauzula obejścia prawa podatkowego optymalizacja podatkowa