Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  17.06.2016

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wchodzi w życie 15 lipca

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wchodzi w życie 15 lipca

  O planach wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania pisaliśmy już kilkakrotnie, m.in. w artykule Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania coraz bliżej. Dnia 7 czerwca Prezydent RP podpisał nowelizację Ordynacji Podatkowej. Przepisy wprowadzające klauzulę zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie 15 lipca.

   

  Przez unikanie opodatkowania Minister Finansów rozumie sztuczny sposób działania, który został dokonany przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej.

   

  Za korzyść podatkową uważa się niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie tego zobowiązania w czasie lub obniżenie jego wysokości, a także powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu i podwyższenie tych kwot.

   

  Minister Finansów będzie rozpatrywał więc, czy podmiot mógł dokonać innej czynności, którą w tych samych okolicznościach zastosowałby działający rozsądnie podmiot, kierujący się innymi niż korzyść podatkowa celami.

   

  Jeżeli jedynym celem będzie osiągnięcie korzyści podatkowej, Minister Finansów opodatkuje te czynności na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby gdyby ich nie dokonano.

   

  Stosowanie klauzuli

   

  Klauzula będzie miała zastosowanie gdy korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu jednej lub zespołu czynności przekroczy w okresie rozliczeniowym 100 000 zł.  

   

  Co istotne, pierwotnie zakładano, że klauzula będzie dotyczyć wyłącznie czynności dokonanych po dniu wejścia w życie ustawy. Zgodnie z przyjętą regulacją klauzula będzie ma zastosowanie również do uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy korzyści podatkowej. 

   

  Klauzula w praktyce

   

  Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji, klauzula ma być skierowana głównie w stronę dużych przedsiębiorców, zwykle powiązanych kapitałowo i zarządczo z podmiotami zagranicznymi. „Na celowniku” będą więc głównie te podmioty, u których może istnieć ryzyko wyprowadzania znacznych kwot poza terytorium Polski.

   

  Należy również mieć na uwadze, że klauzulę będzie stosował Minister Finansów, w związku z czym pracownicy urzędów skarbowych, czy też urzędów kontroli skarbowej nie będą mogli zakwestionować dokonywanych transakcji powołując się na klauzulę podczas czynności kontrolnych. Powołana przez Ministra Finansów Rada ds. Unikania Opodatkowania będzie opiniować zasadność zastosowania klauzuli. Powstaje więc pytanie do ilu faktycznie podatników i w jakim czasie trafi Minister ze swoją klauzulą?

   

  Opinie zabezpieczające

   

  W celu zabezpieczenia się przed wątpliwościami, czy konstrukcja prawna, którą zastosować chce podatnik przekracza granicę pomiędzy czynnościami dozwolonymi a niedozwolonymi, może on wystąpić z wnioskiem o tzw. opinie zabezpieczające. Będą one czymś na kształt indywidualnej interpretacji podatkowej, za którą jednak wnioskujący będzie musiał zapłacić 20 000 zł...

   

  Maria Ratajczyk

  Tagi klauzula obejścia prawa podatkowego optymalizacja podatkowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi klauzula obejścia prawa podatkowego optymalizacja podatkowa