Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  04.08.2015

  Koniec sporu o przychód za aport z agio

  20 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem w składzie 7 sędziów (sygn. akt II FSK 1772/13) rozwiał wątpliwości pojawiające się przy określaniu przychodu powstałego w skutek wniesienia aportu do spółki kapitałowej i objęcia w zamian za aport udziałów lub akcji tej spółki o wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa przedmiotu aportu.

   

  Istota problemu

   

  W wyniku wniesienia aportu i objęcia udziałów lub akcji spółki kapitałowej o wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa przedmiotu aportu powstaje tzw. agio, czyli nadwyżka wkładu nad wartością nominalną wydanych przez spółkę udziałów, która zostaje przekazana na kapitał zapasowy spółki. Więcej o tym, czym jest agio możesz przeczytać w naszym artykule Czym jest agio w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  na portalu Spolkazoo.net

   

  Podatnicy we wnioskach o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych występowali o potwierdzenie przez organy podatkowe, że wartością przychodu, który osiągają z tytułu dokonanego aportu jest wartość nominalna udziałów otrzymanych w zamian za ten aport (czyli wartość bez agio), a nie wartość rynkowa wnoszonego aportu.

   

  Organy podatkowe nie zgadzały się z tym stanowiskiem i wydawały negatywne interpretacje, uznając, że jeżeli wartość przedmiotu aportu bez uzasadnionej przyczyny odbiega od wartości wydanych udziałów lub akcji przychód może zostać ustalony w wartości innej niż ich wartość nominalna.

   

  Wojewódzkie Sądy Administracyjne rozpatrując skargi podatników przychylały się do ich stanowiska uznając, że jeżeli wartość nominalna określona jest kwotowo nie jest możliwe ustalanie przychodu według wartości rynkowej.

   

  Rozstrzygnięcie NSA kończy spór

   

  NSA wyrokiem w składzie 7 sędziów podzielił stanowisko podatników stwierdzając, że organ podatkowy nie jest uprawniony do określenia wartości przychodu z tytułu aportu w wartości innej niż wartość nominalna objętych udziałów lub akcji.

   

  W ustnym uzasadnieniu NSA wskazał, że dla interpretacji przepisów pierwszeństwo powinny mieć dyrektywy wykładni językowej, a z przepisu art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jasno wynika, że ustawodawca określił przychód z tytułu objęcia udziałów akcji w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo w wysokości wartości nominalnej. Wartość nominalna jest stała i nie odnosi się wprost do ceny rynkowej,  nie musi być więc z nią tożsama. Organy podatkowe nie mogą zmieniać wartości nominalnej udziałów, także w sytuacji, gdy wartość ta odbiega od wartości rynkowej przedmiotu wkładu.

   

  Zmiana linii orzeczniczej?

   

  Specjaliści PragmatIQ zauważają, że uchwały NSA 7 sędziów wiążą pośrednio wszystkie pozostałe sądy administracyjne, które są zobowiązane stosować się do jej treści przy orzekaniu w podobnych sprawach, w tożsamym stanie prawnym.

   

  W danym przypadku uchwała nie została podjęta, w związku z czym inne składy orzekające mają większą swobodę w orzekaniu w analogicznych sprawach (niż w przypadku, gdyby została wydana uchwala). Wyrok w poszerzonym składzie 7 sędziów NSA jest wiążący jedynie w danej sprawie.

   

  Można jednak oczekiwać, że WSA i NSA będą stosowały się do tego wyroku w przypadku orzekania w podobnych sprawach. Biorąc bowiem pod uwagę argumenty przytoczone w uzasadnieniu wyroku pozostają one aktualne również w obowiązującym stanie prawnym.

   

  Dominika Widła

  Tagi aport podatki spółka akcyjna spółka z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Przekształcenia spółek

  2 lata podatkowe w jednym roku kalendarzowym, czyli szybsze rozliczanie straty podatkowej w...

  Przekształcenia spółek

  Aport przedsiębiorstwa do spółki a przejście praw i obowiązków

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi aport podatki spółka akcyjna spółka z o.o.