Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  24.10.2017

  Konieczność złożenia oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

  Od stycznia 2017 r. na podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych nałożone zostały dodatkowe obciążenia. Mają obowiązek składania w urzędzie oświadczeń potwierdzających posiadanie dokumentacji podatkowej.

   

  Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze

   

  Zgodnie z regulacjami dotyczącymi dokumentacji cen transferowych, od stycznia 2017 r. na podatników nałożone zostały kolejne obowiązki związane z dokumentowaniem transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi. Jednym z nich jest konieczność składania oświadczeń potwierdzających, że dokumentacja cen transferowych została sporządzona.

   

  Przepisy zobowiązują do przedkładania dokumentacji podatkowej w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez organy podatkowe lub kontrolę skarbową, a przekroczenie terminu skutkować może poważnymi sankcjami. Niezależnie od powyższego, podatnicy zobowiązani są dodatkowo do przedstawienia w urzędzie skarbowym samodzielnie, bez wezwania organów, oświadczenia o  posiadaniu dokumentacji.

   

  Niedopełnienie obowiązku będzie sankcjonowane przez organy podatkowe poprzez nałożenie grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych (wysokość stawki dziennej w 2017 r. wynosi od 66,67 zł do aż 26.666,67 zł). Na sankcję narażają się osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczeń - w  spółkach kapitałowych będzie to zarząd, w spółce komandytowej i komandytowo- akcyjnej komplementariusz lub osoba go reprezentująca, a w pozostałych spółkach wspólnicy prowadzący sprawy spółki.

   

  Ceny transferowe - terminy i wzory

   

  Ustawa wprowadza odmienne terminy do złożenia oświadczenia dla podatników będących osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

   

  Osoby prawne, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjna, mogą ustalić swój rok podatkowy w dowolnych datach. W związku z tym, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych musi zostać przedłożone do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się, przyjęty przez podmiot, rok podatkowy.

   

  Przykładowo, jeśli rok podatkowy spółki akcyjnej jest jednocześnie rokiem kalendarzowym, to najbliższe oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych zostanie przez nią złożone do 31 marca 2018 r.

   

  Gdyby natomiast rok podatkowy spółki trwał od 1 kwietnia do 31 marca, to dokonanie istotnych transakcji z podmiotem powiązanym w listopadzie 2017 r. będzie musiało zostać przedstawione w  dokumentacji cen transferowych za 2017 r. Oświadczenie o posiadaniu takiej dokumentacji zostanie przez spółkę złożone w urzędzie do 30 czerwca 2018 r.

   

  Odmienne regulacje dotyczą podmiotów niebędącymi osobami prawnymi. Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą czy będące wspólnikami spółek osobowych ograniczone są jednym, wspólnym terminem. Oświadczenie jest przez nie składane do końca kwietnia roku następującego po roku, za który dokumentacja miała zostać sporządzona.  Informacja o  sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2017 r. zostanie więc przedłożona przez osoby fizyczne do 30 kwietnia 2018 r.

   

  Zapoznaj się ze wzorem oświadczenia, które powinno zostać złożone w urzędzie Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych – wzór.

   

  Obejrzyj również film, który odpowiada m.in. na następujące pytania: Czy transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są niebezpieczne? Jakie są obowiązki podmiotów powiązanych dokonujących ze sobą transakcji? Co to jest dokumentacja cen transferowych?

   

   

   

  Karolina Kroczak

  Tagi ceny transferowe dokumentacja cen transferowych

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Dokumentacja cen transferowych - co to jest?

  Komandytowa

  Dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi ceny transferowe dokumentacja cen transferowych