Tomasz Bojkowski

  Tomasz Bojkowski

  Zapytaj eksperta

  17.04.2019

  Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego

  Niezłożenie sprawozdania finansowego wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Dotyczy to zarówno kwestii związanych z Krajowym Rejestrem Przedsiębiorców (KRS) jak i Szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdź co Ci grozi, jeśli nie złożysz w terminie sprawozdania finansowego.

   

  Obowiązki podatnika

   

  Jednym z obowiązków sprawozdawczych podatnika jest przekazanie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (w przypadku osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe, będące podatnikami podatku dochodowego) - o obowiązkach związanych z KRS pisaliśmy szerzej w artykułach: Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe spółki komandytowej? oraz Złożenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej do Szefa KAS lub do urzędu skarbowego – czy jest konieczne?

   

  Powyższy obowiązek wynika z art. 45 ust. 5 ustawy o PIT oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o CIT. Odnosi się do tego również ustawa o rachunkowości, która wyjaśnia kto i w jakim terminie zobowiązany jest do przygotowania oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

   

  W związku z przepisami zawartymi w ustawie o PIT należy zauważyć, że ustawa o rachunkowości wymienia m.in. osoby fizyczne, spółki osobowe prawa handlowego oraz spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości są to odrębne względem siebie jednostki. Z podziału tego wynika, że księgi rachunkowe prowadzi albo osoba fizyczna, albo spółka osobowa prawa handlowego, czasem spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska. Obowiązek sporządzania oraz składania sprawozdania finansowego nałożony jest zatem na podmioty, za pomocą których osoby fizyczne mogą prowadzić działalność, czyli m.in. na spółki osobowe.

    

  Sankcja za niedopełnienie obowiązku

   

  Zgodnie z art. 80b, który wskazuje, że ten Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

   

  Spółka, która nie złoży sprawozdania, zostanie upomniana przez KRS i wezwana do wywiązania się z tego obowiązku w ciągu siedmiu dni od powiadomienia – pod groźbą kary lub rozwiązania firmy. Jeżeli pomimo tego podmiot nie będzie składał nadal sprawozdań za dwa kolejne lata obrotowe, sąd z urzędu wyda wyrok o rozwiązaniu przedsiębiorstwa bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Może też ustanowić kuratora, który będzie prowadził sprawy firmy.

   

  Eksperci PragmatIQ zwracają uwagę, że odpowiedzialność karna skarbowa obejmuje tylko te przepisy, których wyjaśnienie treści wymaga precyzji na gruncie przepisów prawa podatkowego.

   

  Więcej informacji o spółce komandytowej możesz uzyskać na naszym portalu komandytowa.pl.

   

  Tomasz Bojkowski

  Dominika Widła

  Tagi spółka jawna spółka komandytowa spółka z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

  Komandytowa

  Spółka komandytowa – odpowiedzialność za zobowiązania

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka jawna spółka komandytowa spółka z o.o.