12.12.2016

  Korzystne zmiany dla wspólników mniejszościowych od stycznia 2017 r.

  Obecnie w sejmie trwają prace nad nowelizacją niektórych przepisów Kodeksu spółek handlowych, między innymi dotyczących praw wspólników mniejszościowych, którzy często czują się zdominowani przez ich większościowych partnerów. Planowane zmiany mają przede wszystkim na celu ułatwienie wspólnikom mniejszościowym korzystania przez nich z uprawnienia do umieszczania określonych spraw w porządku obrad.

   

  Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad

   

  Planowana modyfikacja art. 236 KSH służyć ma ułatwieniu wykonywania przez wspólników mniejszościowych uprawnienia do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Minimalny próg uprawniający do złożenia takiego wniosku będzie wynosił 1/20 kapitału zakładowego, a nie 1/10 jak przy żądaniu zwołania zgromadzenia. Termin na zgłoszenie takiego żądania będzie wynosił trzy tygodnie. Zarząd będzie zobowiązany wprowadzić wskazane przez wspólników sprawy do porządku obrad i zawiadomić o tym wspólników w sposób właściwy dla zwołania zgromadzenia. Wskazane uprawnienie będzie mogło być przyznane w umowie spółki również wspólnikom reprezentującym niższy udział w kapitale zakładowym. Doprecyzowanie tej kwestii jest istotne, gdyż często zgromadzenia wspólników są jedyną płaszczyzną, na której wspólnicy mniejszościowi mogą dochodzić respektowania swoich praw, czy wyjaśnienia określonych kwestii. Bardzo ważne jest zatem przyznanie im jednoznacznego uprawnienia do umieszczania określonych kwestii w porządku obrad.

   

  Brak umieszczenia spraw w porządku obrad

   

  Z kolei w projektowanej zmianie art. 237 KSH sprecyzowano, że sąd będzie mógł upoważnić wspólników występujących z żądaniem do zwołania zgromadzenia również wtedy, gdy w zwołanym przez zarząd zgromadzeniu wspólników został wskazany inny porządek obrad niż zgłoszony przez wspólników, a także, gdy nie zostało uwzględnione żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Ponadto projektowana zmiana przewiduje uprawnienie wspólników występujących z żądaniem zwołania zgromadzenia do zwrócenia się do sądu o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów zgromadzenia, jeżeli te koszty zostały nałożone uchwałą zgromadzenia.

   

  Przebieg prac ustawodawczych nad nowelizacją KSH można śledzić na stronie internetowej Sejmu.

   

  O innych uprawnieniach wspólników mniejszościowych piszemy w artykule Mniejszościowy wspólnik może wiele!

   

  Karolina Kulińska

  Tagi spory wspólników spółka z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Inne

  Czy i kiedy można uszczuplić prawa udziałowe wspólnika w spółce z o.o.?

  Z o.o.

  Czy zgromadzenie wspólników spółki z o. o. mogą zwołać wspólnicy?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spory wspólników spółka z o.o.