Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  04.12.2019

  Koszty uzyskania przychodu – jak przyporządkować je do odpowiedniego źródła w CIT?

  Od 1 stycznia 2018 roku podatnicy CIT rozdzielają swoje przychody na dwa źródła – przychody z zysków kapitałowych oraz pozostałe przychody. Obowiązek przyporządkowywania do źródeł dotyczy także kosztów uzyskania przychodu, co często powoduje wiele wątpliwości. Sprawdź o czym powinieneś pamiętać!

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Źródła przychodów w CIT

   

  W ustawie o CIT, z początkiem 2018 r., wyodrębnione zostały dwa źródła uzyskiwania przychodów – z zysków kapitałowych i z pozostałych źródeł.

   

  Ustawodawca wskazał jakiego rodzaju przychody należą do tego pierwszego źródła. Są to między innymi przychody z udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidendy, przychody z umorzenia udziałów). Katalog wskazanych przychodów jest tzw. katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że uzyskiwane przez spółkę przychody, jeśli nie zostały wprost wymienione w ustawie jako przychody z ze źródła zyski kapitałowe, stanowią przychody z pozostałych źródeł.

   

  O zmianach związanych z wprowadzeniem podziału na źródła, w kontekście spółek komandytowych, pisaliśmy w artykule Źródło przychodów spółki kapitałowej będącej wspólnikiem w spółce komandytowej – zmiany od 1 stycznia 2018 roku  na naszym portalu komandytowa.pl. 

   

  Ustalenie dochodu do opodatkowania

   

  Ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, podatnicy CIT zobowiązania są ustalić osobno dochód osiągany z zysków kapitałowych i dochód z pozostałych źródeł.

   

  To z kolei oznacza, że podział na źródła należy stosować także w odniesieniu do kosztów podatkowych. Tym samym każdy poniesiony wydatek musi zostać poprawnie przyporządkowany do odpowiedniego źródła przychodów.

   

  Rozliczanie kosztów w odpowiednim źródle

   

  W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy dane wydatki w ogóle będą mogły być traktowane jako koszty w rozumieniu ustawy o CIT (czy spełniają ogólną definicję kosztów), a następnie dokonać ich podziału na koszty bezpośrednie oraz pośrednie.

   

  W związku z tym, możemy mieć do czynienia z następującymi kategoriami kosztów:

   

  • koszty bezpośrednie związane z przychodami z zysków kapitałowych,
  • koszty bezpośrednie związane z przychodami z innych źródeł,
  • koszty pośrednie związane z przychodami z zysków kapitałowych,
  • koszty pośrednie związane z przychodami z innych źródeł,
  • koszty pośrednie związane zarówno z przychodami z zysków kapitałowych, jak i z przychodami z innych źródeł.

   

  Najmniejszy problem stanowi przyporządkowanie do odpowiedniego źródła kosztów bezpośrednich, gdyż ich poniesienie musi przełożyć się wprost na uzyskanie konkretnego przychodu (przykładem kosztu bezpośredniego jest wydatek na nabycie towaru, który następnie jest odsprzedawany z marża).

   

  Konieczność przypisania do odpowiedniego źródła przychodu dotyczy także kosztów pośrednich, czyli takich, które nie są bezpośrednio związane z konkretnym przychodem, ale ich poniesienie jest konieczne do jego uzyskania – są to m.in. wydatki z tytułu czynszu, obsługi prawnej, odsetek od pożyczki.

   

  Zastanawiasz się jak księgować w estońskim CIT? W naszym kursie, specjaliści wyjaśnili co trzeba wiedzieć wchodząc w estoński CIT i na co zwracać uwagę!

  Zobacz kurs

   

  Koszty pośrednie, które dotyczą obu źródeł – klucz przychodowy

   

  Zdarza się jednak, że niemożliwe jest jednoznaczne przypisanie kosztów do konkretnego źródła przychodów, gdyż ponoszone wydatki pośrednio przekładają się na uzyskanie przychodów z zysków kapitałowych i z pozostałych źródeł.

   

  Klasycznym przykładem tego typu kosztów mogą być odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie bieżącej ale i inwestycyjnej (zakup udziałów w innej spółce) działalności spółki – podatnika CIT. Więcej na temat rozpoznawania odsetek w odpowiednim źródle można przeczytać w naszym artykule Odsetki od pożyczek – w jakim źródle przychodów je rozliczyć?(nowy artykuł)

   

  Wówczas ustawodawca nakazują rozdzielenie takich kosztów proporcjonalnie do udziału przychodów z każdego ze źródeł przychodów w ogólnej kwocie przychodów (według tzw. klucza przychodowego).

   

  Przykład:

   

  Spółka w roku podatkowym osiągnęła przychody zarówno ze źródła zyski kapitałowe, jak i z pozostałych źródeł. W tym samym roku podatkowym poniosła koszty pośrednie w łącznej wysokości 100.000 zł.

   

  Okazało się, że nie jest możliwe jednoznaczne wyodrębnienie z tej kwoty części kosztów przypadających na poszczególne źródła przychodów. Spółka zobowiązana jest więc przyporządkować koszty z zastosowaniem tzw. klucza przychodowego.

   

  Przychody Spółki wyniosły w tym roku 10.000.000 zł, w tym 500.000 zł z zysków kapitałowych oraz 9.500.000 zł z pozostałych źródeł. Na podstawie tych wielkości ustalono, że udział przychodów z zysków kapitałowych w ogólnej kwocie przychodów wyniósł 5%, a pozostałych – 95%. W takiej samej proporcji należy przypisać do poszczególnych źródeł koszty pośrednie. Oznacza to, że do źródła zyski kapitałowe Spółka będzie mogła zaliczyć 5.000 zł kosztów, natomiast pozostałe 95.000 zł zostanie alokowane do pozostałych źródeł przychodów.

   

  Klucz przychodowy ustalany już w trakcie roku

   

  Warto mieć na uwadze, że konieczność stosowania klucza przychodowego obowiązuje już w stosunku do ustalanych w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy.

   

  Obowiązujące od 2018 r. przepisy wprowadziły sporo zamieszania w prawidłowym podatkowym rozliczeniu spółek – podatników CIT. Niezwykle pomocne w tym zakresie wydaje się być ustalenie odpowiedniej polityki (zasad) rachunkowości, w której wprowadzony zostanie podział kont na konta analityczne – dotyczące poszczególnych źródeł. Wejdź na ksiegowosc.pragmatiq.pl  i skorzystaj z usług świadczonych przez doradców podatkowych i dyplomowanych księgowych posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń księgowo-podatkowych Klientów.

   

  Krzysztof Kaczmarek

  Tagi koszty uzyskania przychodu źródło przychodu

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi koszty uzyskania przychodu źródło przychodu