Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  09.09.2016

  Kto może być likwidatorem spółki komandytowej?

  Jeżeli wspólnicy zdecydują się na likwidację spółki komandytowej, warto aby powierzyli przeprowadzenie tej procedury odpowiedniej osobie lub odpowiedniemu podmiotowi.

   

  Więcej spółek więcej likwidacji

   

  Od kilku lat zaobserwować można wzrost liczby spółek komandytowych. Wraz ze wzrostem ich liczebności zwiększyło się zapotrzebowanie na przeprowadzenie likwidacji tego typu spółek. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wskazują wymogi ogólne co do likwidatorów spółek kapitałowych. Zgodnie z wymogami, likwidatorem takiej spółki może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 §2 KSH. Brak natomiast w kodeksie analogicznych przepisów dotyczących spółek osobowych, dla których kodeks reguluje tylko procedurę likwidacyjną. Stąd pojawia się pytanie, kto faktycznie może pełnić funkcję likwidatora w tych spółkach.

   

  Więcej na temat procedury likwidacji spółki komandytowej możesz przeczytać w artykule Likwidacja spółki osobowej.

   

  Likwidator w spółce komandytowej

   

  Pomimo braku przepisu wskazującego wymogi ogólne co do likwidatora spółek osobowych – co wydaje się być celowym działaniem ustawodawcy – przepisy szczegółowe dotyczące danego typu spółki wskazują, kto może – a niekiedy także musi - pełnić taką funkcję. Przepisy dotyczące spółki komandytowej są w tym zakresie tożsame z przepisami dotyczącymi spółki jawnej. W związku z powyższym, likwidatorami spółki komandytowej są w pierwszej kolejności wszyscy wspólnicy, czyli np. osoby fizyczne ale także inne podmioty, np. sp. z o.o., które posiadają status wspólnika. Powyższą zasadę wspólnicy mogą zmienić, wskazując na likwidatora także podmiot spoza grona wspólników. Skoro zatem wspólnikami spółki komandytowej oprócz osób fizycznych mogą być także inne podmioty, to również likwidatorami spółki komandytowej mogą zostać podmioty niebędące osobą fizyczną np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

   

  Więcej na temat podmiotów mogących być wspólnikiem możesz przeczytać w artykule Czy istnieją jakieś ograniczenia dla określonych podmiotów w możliwości zastania wspólnikiem w spółce komandytowej? oraz Kto może zostać wspólnikiem w spółce komandytowej? 

   

  Niejednokrotnie, osoby fizyczne, będące wspólnikami obawiają się pełnienia funkcji likwidatora. W związku z powyższym może okazać się, że podmiot niebędący osobą fizyczną, będzie lepszym kandydatem do funkcji likwidatora spółki komandytowej. Zdecydowanym atutem takiego rozwiązania jest także ograniczenie bezpośredniej odpowiedzialność osób fizycznych biorących czynny udział w likwidacji. Wskazana odpowiedzialność – także finansowa – obarcza wówczas podmiot pełniący funkcję likwidatora np. spółkę z o.o.

   

  Więcej na temat odpowiedzialności likwidatora możesz przeczytać w artykule Czy likwidatorzy spółki komandytowej ponoszą odpowiedzialność związaną z pełnieniem swojej funkcji? 

   

  Rejestr jest na tak

      

  Za możliwością powołania jako likwidatora spółki komandytowej podmiotu niebędącego osobą fizyczną przemawia także konstrukcja rejestru przedsiębiorców. Warto zauważyć także, że wskazany pogląd jest akceptowany przez większość sądów rejestrowych w Polsce. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w rejestrach dotyczących omawianego typu spółek, w dziale zawierającym informacje o likwidatorze jest możliwość wskazania danych charakterystycznych dla osób fizycznych jak np. PESEL ale także dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, np. numer KRS, numer REGON. Takie działanie prawodawcy uznać należy za celowe i jednoznacznie wskazujące, że likwidatorami spółek komandytowych mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne.

    

  Ryszard Cichy

  Tagi likwidacja spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Przekształcenia spółek

  Podatki przy likwidacji spółki osobowej

  Komandytowa

  Wyjście wspólnika ze spółki komandytowej

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi likwidacja spółka komandytowa