Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  10.05.2016

  Likwidacja spółki osobowej

  Likwidacja spółki jawnej czy komandytowej jest o wiele mniej czasochłonna niż likwidacja spółki z o.o. i nie powinna zająć więcej niż kilka tygodni. Stanowi to dużą zaletę tych spółek.

   

  Likwidacja spółek osobowych (z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej) jest znacznie uproszczona – w porównaniu do likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółek akcyjnych - co wynika
  z charakteru tych spółek, w których prowadzenie spraw jest powierzone wspólnikom, odpowiadającym bez ograniczenia za zobowiązania spółki. Likwidacja spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej odbywa się na tych samych zasadach i zajmuje porównywalny okres czasu.


  Konieczność rozwiązania spółki osobowej oraz przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego może wynikać z przyczyn przewidzianych w umowie spółki, jednomyślnej uchwały wspólników, upadłości spółki oraz orzeczenia sądu. Obok tych przesłanek występują również przyczyny związane ze wspólnikami takie jak wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika (lub jego wierzyciela), śmierć wspólnika czy też jego upadłość.

   

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o wypowiedzeniu umowy spółki przeczytaj artykuł Jak wypowiedzieć umowę spółki komandytowej? zamieszczony na naszym portalu Komandytowa.pl.

   

  W przypadku gdy wspólnicy doszli do wniosku, że najlepiej jest zlikwidować spółkę osobową, konieczne jest podjęcie przez nich jednomyślnej uchwały w tej sprawie. W przypadku spółki komandytowej zarówno komplementariusze jak i komandytariusze będą musieli opowiedzieć za rozwiązaniem spółki.

   

  W momencie podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki i przeprowadzeniu jej likwidacji następuje tzw. otwarcie likwidacji, a nazwa spółki od tego momentu zawiera dopisek „w likwidacji”. Otwarcie likwidacji spółek osobowych musi zostać zgłoszone do sądu rejestrowego przez jej likwidatorów. To właśnie oni reprezentują spółkę w okresie likwidacji oraz odpowiadają za zakończenie bieżącej działalności spółki, ściągnięcie jej wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki.  Likwidatorami w spółkach osobowych są, co do zasady, wszyscy jej wspólnicy, którzy reprezentują spółkę łącznie chyba, że umowa spółki bądź oni sami postanowią inaczej. Przykładowo możesz wraz z innymi wspólnikami postanowić, że każdy z likwidatorów będzie mógł reprezentować spółkę samodzielnie lub, że tylko niektórzy spośród Was będą likwidatorami.


  Inaczej niż ma to miejsce w przypadku likwidacji spółek kapitałowych nie musisz wstrzymywać się przez określony czas od daty otwarcia likwidacji i wezwania wierzycieli z podziałem majątku pomiędzy wspólników. Dzięki temu spółkę osobową można zlikwidować nawet w kilka tygodni.

   

  Przeprowadzając likwidację spółki osobowej należy sporządzić bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji. Za sporządzenie bilansu odpowiadają likwidatorzy. W przypadku gdy likwidacja spółki trwa dłużej niż rok, likwidatorzy zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień kończący każdy rok obrotowy. Po spłacie wszelkich wierzytelności spółki i upłynnieniu pozostałego majątku likwidatorzy powinni złożyć wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.

   

  Pamiętaj także, że z momentem otwarcia likwidacji z mocy prawa wygasa prokura i nie można powoływać nowych prokurentów spółki.

   

  Możliwe jest również – jeżeli wszyscy wspólnicy spółki tak postanowią - rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, co powoduje jeszcze większą oszczędność czasu oraz pieniędzy.

   

  Możliwość sprawnego rozwiązania spółki osobowej stanowi ich ogromną zaletę, dzięki czemu są one bardziej „mobilnymi” formami inwestowania kapitału.

  Jeżeli planujesz przeprowadzić likwidację spółki komandytowej, partnerskiej czy jawnej skontaktuj się nami! Pomożemy Tobie sprawnie i szybko przejść przez ten proces.

   

  Paweł Konieczny, Paweł Skurzyński

  Tagi likwidacja rozwiązanie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Przekształcenia spółek

  Czy można kupić spółkę osobową?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi likwidacja rozwiązanie spółki