Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  16.06.2016

  Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami – zmiany od początku 2017 roku

  Dnia 4 czerwca 2016 r. opublikowano nowelizację przepisów ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w której obniżono dotychczasowy limit dla transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami, a także wprowadzono sankcję za nieprzestrzeganie tego limitu.

   

  Dotychczasowy limit płatności gotówkowych

   

  Obecnie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej obowiązuje zapis, który uprawnia przedsiębiorcę do gotówkowego dokonywania płatności z innym przedsiębiorcą, jeżeli jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) nie przekracza kwoty 15.000 euro.

   

  Zapłata gotówką na rzecz innego przedsiębiorcy kwoty przekraczającej 15.000 euro jest więc sprzeczna z prawem, jednak w przepisach nie przewidziano żadnej sankcji za nieprzestrzeganie tego limitu (za wyjątkiem rozliczeń związanych z obrotem dewizowym).

   

  Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

   

  Nowelizacja przepisów w tym zakresie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Wówczas przedsiębiorcy będą mogli regulować zobowiązania wobec innych przedsiębiorców w formie gotówkowej tylko, gdy transakcja nie będzie przekraczała 15.000 zł.

   

  Niezastosowanie się do przepisów skutkować będzie brakiem możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej płatności dotyczące transakcji zostaną dokonane w formie gotówkowej.

   

  Uprzednie zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów spowoduje natomiast obowiązkowe obniżenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów w miesiącu dokonania transakcji.

   

  Co ważne, utrzymana została zasada, że limit transakcji gotówkowych dotyczy transakcji między przedsiębiorcami. Jeżeli zatem transakcja byłaby dokonywana poza działalnością gospodarczą lub między konsumentem a przedsiębiorcą, to wówczas limit ten nie obowiązuje i transakcja może być rozliczona gotówkowo niezależnie od kwot na jakie opiewa.

   

  Przepisy przejściowe

   

  Jeżeli przedsiębiorca już w 2017 r. dokona płatności, które dotyczyć będą transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, nie będzie musiał stosować się do obowiązujących wówczas przepisów.

   

  Podobnie, jeżeli zaliczył wydatek do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie ustawy, a płatności dokona kiedy będą obowiązywać już znowelizowane przepisy, nie będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wartość transakcji przekroczy nowy limit.

   

  Przedsiębiorcy z innym niż kalendarzowy rokiem podatkowym

   

  Przedsiębiorcy, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, zobowiązani będą do stosowania nowych przepisów dopiero od nowego roku podatkowego.

   

  Przykładowo, jeżeli rok podatkowy spółki kończy się 30 kwietnia 2017 r., to nowe przepisy będą miały zastosowanie do płatności dokonywanych przez tę spółkę dopiero od 1 maja 2017 r.

   

   

  Maria Ratajczyk

  Tagi gotówka podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Jednolity Plik Kontrolny – od kiedy trzeba będzie go przesyłać do urzędu skarbowego?

  Planowanie podatkowe

  Czy Cypr to nadal dobre miejsce na optymalizację podatkową?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi gotówka podatki