Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  07.04.2020

  Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorcy – co zrobić żeby ją otrzymać?

  Jednym z rozwiązań pomocowych zawartych w tarczy antykryzysowej jest mikropożyczka przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców. Pożyczka ma stanowić wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdź jakie warunki należy spełnić i co zrobić, aby ją otrzymać.

  Mikropożyczka – ile i dla kogo?

   

  Jedną z wprowadzanych w ramach tarczy antykryzysowej form wsparcia dla przedsiębiorców jest jednorazowa pożyczka, udzielana przez starostę ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5.000. Pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.

   

  Aby otrzymać pożyczkę, należy posiadać status mikroprzedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcami są podmioty, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki:

   

  • zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników (lub nie zatrudniały nikogo), oraz
  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

   

  Przed wprowadzeniem tarczy antykryzysowej 2.0 organy stały na stanowisku, że celem mikropożyczki jest przede wszystkim utrzymanie zatrudnienia, w związku z czym o pożyczkę mogą wnioskować tylko przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika - ten warunek został jednak zniesiony, z wnioskiem o mikropożyczkę mogą wystąpić również samozatrudnieni. 

  Co ważne, o udzielenie mikropożyczki może także wnioskować pracodawca, który korzysta już ze zwolnienia z odprowadzania składek ZUS za pracowników – o przewidzianym w tarczy antykryzysowej zwolnieniu z ZUS pisaliśmy w artykułach Zwolnienie płatnika ze składek ZUS  oraz Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych oraz wspólników spółek.

   

  Wniosek o udzielenie mikropożyczki – co i jak należy złożyć?

   

  Mikropożyczka przyznawana jest na wniosek przedsiębiorcy składany do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę. Wniosek można złożyć w postaci tradycyjnej (za pomocą poczty) lub drogą elektroniczną na portalu praca.govDo złożenia wniosku w postaci elektronicznej niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (e-PUAP).

   

  We wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca podpisuje klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

   

  Wnioski o udzielenie mikropożyczki można zgłaszać dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

   

  Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy – czy trzeba ją zwracać?

   

  Zasadniczo mikropożyczka podlega zwrotowi w terminie do 12 miesięcy od jej otrzymania. Z rozpoczęciem spłaty pożyczki, ze względu na 3-miesięczny okres karencji, można wstrzymać się do 4 miesiąca od jej udzielenia (powyższe terminy mogą być przedłużane przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na ten moment rozporządzenie nie zostało wydane). Spłata powinna nastąpić wraz z odsetkami – pożyczka jest bowiem oprocentowana (według stawki 0,0275%).

   

  W niektórych przypadkach mikropożyczka (wraz z naliczonymi odsetkami) może jednak zostać umorzona.  umorzenie jest możliwe w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez kolejne 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

   

  Do momentu wprowadzenia tarczy antykryzysowej 4.0 umorzenie nie następowało automatycznie. Mikroprzedsiębiorca musiał złożyć wniosek o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami.

   

  W obecnym stanie prawnym nie jest już jednak konieczne składanie wniosku o umorzenie mikropożyczki. Nowelizacja wprowadza automatyczną procedurę umorzenia, pod warunkiem, że przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia jej otrzymania. Jest to również jedyny warunek, od którego ustawodawca uzależnia umorzenie.

   

  Spełnienie wymogu prowadzenia działalności gospodarczej będzie weryfikowane przez organy poprzez informacje zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   

  Otrzymana i umorzona pożyczka wraz z odsetkami nie będzie stanowiła dla przedsiębiorcy przychodu w PIT i CIT.

   

  Mikropożyczka to kolejna forma pomocy dla przedsiębiorców przewidziana w tarczy antykryzysowej – o innych pisaliśmy w artykułach w zakładce Tarcza Antykryzysowa.

   

  Skontaktuj się z naszymi Specjalistami i dowiedz się z jakiego wsparcia możesz skorzystać w tym trudnym czasie. Zachęcamy też do zapisów do  naszego newslettera z nowościami, w którym omawiamy rozwiązania przewidziane dla przedsiębiorców w dobie koronawirusa.

   

   

  Paulina Sandomierz

  Karolina Kroczak

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi