01.04.2016

  Mniejszościowy wspólnik może wiele!

  Wspólnicy mniejszościowi często czują się oszukani i pozbawieni faktycznego wpływu na funkcjonowanie spółki. Istnieją jednak prawne narzędzia, z których warto korzystać, aby skutecznie bronić swoich praw jako mniejszościowego wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariusza w spółce akcyjnej. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

   

  Wspólnik mniejszościowy wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie jest całkowicie zależny od woli wspólników większościowych. Nie ulega wątpliwości, że ten, kto ma większość głosów, rządzi spółką, jednak nie oznacza to, że może całkowicie ignorować wolę mniejszości. Wspólnicy mniejszościowi mogą zablokować pewne decyzje większości i w konsekwencji utrudnić funkcjonowanie spółki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze spośród prawnych narzędzi, z których może skorzystać mniejszościowy wspólnik spółki z o.o. lub akcjonariusz spółki akcyjnej.

   

  1. Zaskarżenie niekorzystnej uchwały

   

  Najskuteczniejszym narzędziem ochrony praw wspólnika mniejszościowego jest możliwość zaskarżenia do sądu uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. czy też walnego zgromadzenia spółki akcyjnej. Jeżeli określona uchwała jest krzywdząca dla wspólnika mniejszościowego, a wspólnik czuje się oszukany np. w niezasadny sposób faworyzuje niektórych wspólników i jednocześnie jest sprzeczna z umową spółki lub dobrymi obyczajami, może zostać uchylona przez sąd. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Czy istnieje możliwość zaskarżenia uchwał wspólników?

   

  1. Wpływ na zwołanie zgromadzenia wspólników i jego przebieg

   

  Wspólnicy mogą żądać zwołania przez zarząd zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, a także umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Realizacja tych praw wymaga wspólnego działania wspólników lub wspólnika, którzy reprezentują określony ułamek kapitału zakładowego. Warto zapoznać się też z naszym artykułem Czy zgromadzenie wspólników spółki z o. o. mogą zwołać wspólnicy? 

   

  1. W grupie siła – współpraca z innym mniejszościowym wspólnikiem

   

  W spółce akcyjnej jednym z praw akcjonariuszy mniejszościowych jest możliwość głosowania grupami przy wyborze członków rady nadzorczej. Jest to metoda, która pozwala akcjonariuszom mniejszościowym wybrać swojego przedstawiciela w organie nadzoru.

   

  1. Indywidualna kontrola przez mniejszościowego wspólnika

   

  Gdy zachodzi obawa, że zarząd nieprawidłowo będzie pełnił swoją funkcję w spółce z o.o., każdy ze wspólników może skorzystać z prawa do indywidualnej kontroli. Wyjątek stanowią tu spółki, w których powołano radę nadzorczą i jednocześnie wyłączono lub ograniczono prawo indywidualnej kontroli wspólników. Prawo indywidualnej kontroli polega na tym, że wspólnik może przeglądać dokumenty i księgi spółki czy też sporządzić bilans dla własnego użytku.

   

  1. Badanie spółki przez biegłego rewidenta

   

  Niezależnie od wskazanego powyżej prawa kontroli wspólnicy mniejszościowi w spółce z o.o., reprezentujący określony ułamek kapitału zakładowego, mogą zwrócić się do sądu o wyznaczenie biegłego rewidenta, który zbada rachunkowość i działalność spółki. Badanie spółki przez biegłego rewidenta pozwoli na ocenę, czy dochodzi do nadużyć i oszustw lub niekorzystnych dla spółki działań ze strony osób zarządzających.

   

  Więcej na ten temat znajdziesz również w naszym artykule  Uprawnienia udziałowca mniejszościowego w sytuacji konfliktu ze wspólnikiem większościowym.

   

  Karolina Kulińska

   

  Tagi spory wspólników

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Zgromadzenia wspólników

  Emocje podczas zgromadzenia wspólników sięgają zenitu? Wyślij pełnomocnika!

  Spory finansowe

  Czy można walczyć z niewypłacaniem zysku wspólnikowi mniejszościowemu?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spory wspólników