Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  04.06.2020

  Nieodpłatne wycofanie nieruchomości ze spółki osobowej – czy wspólnicy zapłacą podatek dochodowy?

  Z różnych powodów wspólnicy mogą zdecydować o przekazaniu niektórych składników majątku spółki, w tym także nieruchomości, do ich majątków prywatnych. Nieodpłatność czynności powoduje, że wspólnicy mogą obawiać się wystąpienia po ich stronie przychodu podatkowego.

   

  Nieodpłatne wycofanie nieruchomości ze spółki

   

  Spółka osobowa (np. jawna czy komandytowa), mimo że nie jest podatnikiem podatku dochodowego, posiada odrębny od wspólników majątek. Nieruchomość będąca własnością spółki może być przez spółkę wykorzystywana na przykład jako jej siedziba czy też wynajmowana.

   

  Czasami zdarza się, że wspólnicy zamierzają przenieść nieruchomość ze spółki do swoich majątków prywatnych. Istnieją różne sposoby takiego przeniesienia:

   

  • sprzedaż nieruchomości wspólnikowi,
  • przekazanie nieruchomości tytułem wypłaty zysku,
  • przekazanie nieruchomości tytułem częściowego wycofania wkładów (o czym szerzej w naszym artykule Częściowy zwrot wkładu ze spółki osobowej bez podatku,
  • przekazanie nieruchomości tytułem wystąpienia ze spółki, czy
  • przekazanie nieruchomości niemające związku z żadną z wyżej wskazanych czynności (tzw. nieodpłatne wycofanie nieruchomości).

   

  Podjęcie decyzji o nieodpłatnym wycofaniu nieruchomości ze spółki do wspólników następuje poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały w tym zakresie. Samo przeniesienie natomiast, jako wykonanie podjętej decyzji, następuje w formie aktu notarialnego. Jest to tak zwana umowa nienazwana nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości z majątku spółki na rzecz jej wspólników.

   

  Nieodpłatne wycofanie nieruchomości a podatek dochodowy

   

  W ustawie o PIT nie znajdują się przepisy szczególne dotyczące skutków podatkowych nieodpłatnego wycofania nieruchomości ze spółki osobowej do wspólników. Z tego względu należy oprzeć się na zasadach ogólnych opodatkowania przychodów.

   

  Ustawodawca wskazuje, że przychodem z działalności gospodarczej są między innymi przychody z odpłatnego zbycia składników majątku. W przypadku nieodpłatnego wycofania nieruchomości nie znajdą one zastosowania, bo pomimo że spółka zbywa nieruchomość na rzecz wspólników, czynność ta nie ma charakteru odpłatności.

   

  Natomiast w zakresie nieodpłatności różnego rodzaju czynności, przychodem podatkowym jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W tym zakresie kluczowe jest więc ustalenie, czy w wyniku otrzymania nieruchomości ze spółki, wspólnik uzyska przysporzenie majątkowe.

   

  Nieodpłatne wycofanie nieruchomości a uzyskanie przez wspólnika korzyści majątkowej

   

  Nie zawsze nieodpłatne przekazanie nieruchomości z majątku spółki do wspólników stanowić będzie przychód z nieodpłatnych świadczeń.

   

  Jeśli nieruchomość trafi do wszystkich wspólników i wartość nieruchomości otrzymanej przez każdego ze wspólników będzie mieścić się w przysługującym mu udziale w zysku, czynność ta pozostanie neutralna podatkowo.

   

  Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez wspólników (lub jednego ze wspólników) nieruchomości przekraczać będzie przypadający na nich udział w spółce, wówczas powstanie przychód podatkowy z nieodpłatnych świadczeń.

   

  Wysokość tego przychodu uzależniona będzie od wartości nadwyżki ponad przysługujący udział i zostanie rozliczona razem z pozostałymi przychodami wspólnika z pozarolniczej działalności gospodarczej.

   

  Ten sposób rozliczeń potwierdzają obecnie organy podatkowe. Z przykładem interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS z dnia 4 maja 2020 r. można zapoznać się tutaj.

   

  Niejednolite stanowisko organów podatkowych

   

  Choć obecne stanowiska organów podatkowych są dość restrykcyjne i na przestrzeni ostatnich kilku lat taki sposób rozpoznawania przychodu dominuje w wydawanych interpretacjach podatkowych, w 2018 r. można było dostrzec chwilową liberalizacje podejścia fiskusa.

   

  Dla niektórych z naszych klientów uzyskaliśmy interpretacje indywidualne, w których organ akceptował stanowisko, zgodnie z którym wycofanie nieruchomości ze spółki było neutralne podatkowo – nawet jeśli następowało nieproporcjonalnie do przysługujących wspólnikom udziałów w spółce lub wyłącznie do jednego ze wspólników.

   

  Z przykładem takiej interpretacji można zapoznać się tutaj.

   

  Pozostałe skutki podatkowe nieodpłatnego wycofania nieruchomości

   

  Poza możliwą kwestią opodatkowania nieodpłatnego wycofania nieruchomości ze spółki do wspólników podatkiem dochodowym, nie można zapominać o konsekwencjach, które mogą wystąpić także na gruncie innych podatków.

   

  Przed podjęciem decyzji o przekazaniu nieruchomości szczegółowo trzeba przeanalizować, czy czynność ta będzie wiązać się z obowiązkiem opodatkowania VAT lub ewentualną korektą uprzednio naliczonego VAT. Natomiast konstruując umowę przeniesienia własności, wspólnicy powinni również przeanalizować jej zapisy pod kątem opodatkowania PCC czy podatkiem od spadków i darowizn. Sprawdź jakie są inne sposoby na przeniesienie nieruchomości ze spółki osobowej do wspólnika - pisaliśmy o nich szerzej w artykule Przekazanie nieruchomości ze spółki komandytowej do wspólnika – jak najlepiej to zrobić? na naszej stronie komandytowa.pl.

   

  Liczba aspektów, o których trzeba pamiętać przy nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości, w tym weryfikacja bieżącego podejścia organów podatkowych czy stanu prawnego, powoduje, że czynność ta powinna zostać odpowiednio zaplanowana. W większości przypadków nieuniknione będzie wsparcie prawników i doradców podatkowych, czy nawet wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.

   

  Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z Kancelarii PragmatIQ.

   

  Maria Ratajczyk

  Krzysztof Kaczmarek

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi