Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  10.01.2019

  Nowy podatek od przychodów z budynków

  Od 1 stycznia 2019 r. właściciele budynków o wartości przekraczającej łącznie 10 mln zł mogą być zobowiązani do zapłaty kolejnej daniny. Tzw. podatek od przychodów z budynków zastąpi obowiązujący dotychczas podatek od wybranych nieruchomości komercyjnych, o którym pisaliśmy w artykule Czy od nieruchomości komercyjnych należących do spółki komandytowej trzeba płacić podatek?

   

  Podatek od przychodów z budynków – jakie nieruchomości są opodatkowane?

   

  Od 2019 r. zmienia się przede wszystkim przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości komercyjnych. Dotychczas podatek zobowiązani byli rozliczać właściciele budynków określonego rodzaju (m.in. centrów handlowych i budynków biurowych), niezależnie od tego, czy z tytułu posiadania budynku uzyskiwali przychód. Obecnie takim obowiązkiem objęte zostały wszystkie środki trwałe będące budynkami (bez względu na ich klasyfikację), jednak wyłącznie pod warunkiem, że generują przychody - w całości albo w części zostały oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

   

  Do końca 2018 r.

  od 1 stycznia 2019 r.

   

  Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski, w postaci:

   

  • budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w KŚT jako:

  –       a) centrum handlowe,

  –       b) dom towarowy,

  –       c) samodzielny sklep i butik,

  –       d) pozostały handlowo-usługowy,

   

  •        budynku biurowego sklasyfikowanego w KŚT jako budynek biurowy.

   

   

  Podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

   

  • stanowi własność albo współwłasność podatnika,

   

  • jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą,

   

  • został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, oraz dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, oraz

   

  • jest położony na terytorium Polski.

   

  Budynki lub ich części używane wyłącznie na potrzeby własne podatnika nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków. W przypadku osób fizycznych (PIT) opodatkowaniu podlegają wyłącznie budynki, które są składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą. W konsekwencji budynek wynajmowany w ramach tzw. najmu prywatnego nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków.

   

  Opodatkowanie sumy wartości budynków pomniejszonej o 10 mln zł – zmiana podstawy opodatkowania

   

  Zmianie uległ również sposób określania podstawy opodatkowania na potrzeby porównania z limitem (10 mln zł), którego przekroczenie zobowiązuje właściciela budynku do opodatkowania kolejnym podatkiem.

   

  Do końca 2018 r. podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości komercyjnych stanowił przychód odpowiadający wartości początkowej każdego środka trwałego i każdorazowo pomniejszonej o kwotę 10 mln zł. Od 2019 r. limit należy odnieść nie do nieruchomości, ale do podatnika, zatem podstawę opodatkowania stanowi łączna wartość przychodów z poszczególnych budynków będących własnością lub współwłasnością podatnika, pomniejszona o kwotę 10 mln zł. W konsekwencji obecnie opodatkowaniu podlegają nie tylko nieruchomości, których wartość początkowa określana indywidualnie przewyższała 10 mln zł, ale wszystkie budynki posiadane przez podatnika, jeżeli ich łączna wartość przekracza limit 10 mln zł.

   

  Stawka podatku niezmiennie wynosi 0,035%.

   

  Przykład

  Spółka z o.o. jest właścicielem trzech budynków wpisanych do ewidencji środków trwałych. Wartości początkowe budynków wynikające z ewidencji to odpowiednio: 2 mln zł, 6 mln zł i 9 mln zł.

   

  2018 r.:

  Spółka nie zapłaci podatku, ponieważ wartość początkowa żadnego z budynków nie jest wyższa niż 10 mln zł.

   

  2019 r.:

  Spółka zapłaci podatek, ponieważ suma wartości początkowych budynków biurowych jest wyższa niż 10 mln zł.

  Podstawę opodatkowania podatkiem będzie stanowić kwota 7 mln zł (17 mln zł – 10 mln zł).

  Spółka z o.o. będzie zobowiązana w terminie do 20.tego dnia kolejnego miesiąca uregulować podatek, którego wartość po zaokrągleniu wyniesie 2.450 zł (7 mln zł x 0,035%).

   

  W przypadku, gdy budynek został oddany do używania w części, wówczas przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. A jeżeli łączny udział powierzchni oddanej do używania nie przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej budynku, w ogóle nie ustala się przychodu do opodatkowania.

   

  Zapłata podatku od przychodu z budynków

   

  Tak jak dotychczas, jeżeli kwota podatku od przychodów z budynków jest niższa od zaliczki na podatek dochodowy, podatnik nie musi wpłacać podatku do urzędu skarbowego. Kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku podatnik odliczy od zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków odliczy od podatku w momencie złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu CIT/MIT (PIT/MI).

   

  Paulina Machińska

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi