Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  08.02.2021

  Obowiązek informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło

  Zawarcie umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r. może spowodować obowiązek złożenia informacji do ZUS.

   

  Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło

   

  Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń (nie podlega „oskładkowaniu”), w związku z czym dotychczas zawarcie takiej umowy nie wiązało się z obowiązkiem zgłoszenia do ZUS.  

   

  Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 2021 r., ZUS zbiera informacje o zawieranych umowach o dzieło (m.in. dane zamawiającego i wykonawcy, przedmiot dzieła).

   

  Płatnicy składek ZUS oraz osoby fizyczne zlecające dzieło (zawierające umowę z wykonawcą) mają zatem obowiązek informowania ZUS o zawieranych umowach o dzieło. Obowiązek ten dotyczy umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r. (nie ma obowiązku zgłaszania umów o dzieło zawartych wcześniej i realizowanych dopiero od 2021 r.).

   

  Umowa o dzieło – kiedy nie podlega zgłoszeniu do ZUS?

   

  Z obowiązku informacyjnego zostały wyłączone:

   

  1. „własne” umowy o dzieło, czyli zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale zawarte z innym podmiotem,
  2. umowy o dzieło zawarte z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która złożyła zamawiającemu dzieło oświadczenie, że wykonywane w ramach tej umowy usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nią działalności.

   

  Umowa o dzieło – kto nie ma obowiązku informowania ZUS?

   

  Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy umów o dzieło zawartych przez podmioty lub jednostki organizacyjne (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia), które nie są płatnikami składek ZUS (nie zgłaszają do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego co najmniej jednego ubezpieczonego).

   

  Natomiast osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło musi ją zgłosić bez względu na to czy jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek (zgłasza do ubezpieczeń co najmniej jednego ubezpieczonego) czy też nie.

   

  Informacja do ZUS o umowie o dzieło – termin

   

  Termin na złożenie do ZUS informacji o zawarciu umowy o dzieło wynosi 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy.

   

  Zgłoszenie ZUS RUD – forma zgłoszenia umowy o dzieło

   

  Zgłoszenia umowy o dzieło należy dokonać na formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz RUD można przekazać do ZUS elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE ZUS lub papierowo.

   

  W formularzu RUD dostępnym w wersji elektronicznej można wskazać informacje o maksymalnie 10 umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą, przy czym dla każdego wykonawcy należy wypełnić odrębny formularz RUD.

   

  W formularzu RUD dostępnym w wersji papierowej również można przekazać informacje o maksymalnie 10 umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą, przy czym na jednym formularzu można wykazać umowy dla maksymalnie 10 wykonawców.


  Paulina Mikołajczak

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi