Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  07.04.2020

  Odroczenia istotnych terminów podatkowych w czasie pandemii koronawirusa

  „Tarcza antykryzysowa” wprowadziła szereg ulg podatkowych, w szczególności dotyczących odroczeń terminów w niektórych podatkach. Co warto o nich wiedzieć? Czy wszystkie są dla przedsiębiorcy korzystne?

   

  Zaliczki na PIT płatników do 1 czerwca 2020 r.

   

  Zgodnie z przyjętą ustawą płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z epidemią koronawirusa w Polsce mogą wpłacić zaliczki na PIT za marzec 2020 r. i kwiecień 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.

   

  Odroczenie tego terminu dotyczy zaliczek od przychodów:

   

  • ze stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej lub
  • spółdzielczego stosunku pracy.

   

  Możliwość ta stosowana jest odpowiednio do świadczeń z tytułu umowy o dzieło oraz umów zlecenia w ramach działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, dla których stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów.

   

  Rozliczenie podatkowe do 31 maja 2020 r.

   

  Ustawodawca przesunął termin na złożenie zeznań podatkowych PIT i CIT do 31 maja 2020 r.

   

  Złożenie zeznania PIT w późniejszym terminie jest równoznaczne ze złożeniem tzw. czynnego żalu, dzięki któremu osoby fizyczne mogą uniknąć sankcji za nieterminowe wywiązanie się z ustawowych obowiązków. Ustawodawca nie uwzględnił jednak korzystnych rozwiązań dotyczących odsetek. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Odroczenie terminu na złożenie zeznania podatkowego PIT.

   

  Podatnicy rozliczający się z CIT na podstawie rozporządzenia mają czas na złożenie zeznania i zapłacenie podatku do 31 maja 2020 r. W niektórych przypadkach jest to możliwe nawet do 31 lipca 2020 r. Sprawdź więcej w artykule Odroczenie terminu na złożenie zeznania CIT.

   

  Podatek od nieruchomości komercyjnych do 20 lipca 2020 r.

   

  Podatnicy, który zobowiązani są zapłacić tzw. minimalny podatek dochodowy od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem (pisaliśmy o nim w artykule Nowy podatek od przychodów z budynków) za okres od marca do maja 2020 r. mogą uregulować go w terminie do 20 lipca 2020 r.

   

  Możliwość skorzystania z tego odroczenia mają podatnicy, który spełnili łącznie następujące warunki:

   

  • ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje panującego koronawirusa,
  • uzyskali z danym miesiącu przychody o co najmniej 50% niższe w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (w przypadku rozpoczynającego działalność – w stosunku do średnich przychodów uzyskanych w trakcie roku).

   

  Drugiego ze wskazanych warunków nie stosuje się do:

   

  1. podatników, którzy stosowali formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, lub
  2. podatników, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r., lub
  3. podatników, którzy rozpoczęli działalność w IV kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej.

   

  Informacja TPR do 30 września 2020 r. dla wszystkich

   

  Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. przepisami o cenach transferowych podatnicy PIT i CIT mają obowiązek złożenia informacji TPR (informacja o dokonywanych transakcjach z podmiotem powiązanym) do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

   

  W ustawie wprowadzającej tarczę antykryzysową termin na złożenie TPR został zmieniony i przedłużony do 30 września 2020 r. Obowiązuje on dla tych podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. Termin nie uległ więc zmianie dla tych podmiotów, które rozliczają się według roku kalendarzowego. Oni bowiem w „standardowym” terminie składają TPR do końca września.

   

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Ceny transferowe – kto skorzysta z odroczenia obowiązków w okresie pandemii koronawirusa?

   

  Odroczenie stosowania ulgi za złe długi

   

  Obowiązek wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom polegający na braku możliwości zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do KUP wartość zobowiązania do zapłaty przez dłużnika świadczenia niepieniężnego został zniesiony dla podatników, którzy łącznie spełniają warunki określone w ustawie. Co z wierzycielem? Przeczytaj o nich w artykule „Ulga na złe długi” – wsparcie dla przedsiębiorcy w czasach kryzysu

   

  Nowa matryca VAT i JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2020 r.

   

  Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT nowa matryca stawek VAT, która miała zostać wprowadzona od 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać 1 lipca 2020 r.

   

  Z tego terminu skorzystają również duzi przedsiębiorcy w związku z przesunięciem terminu dostosowania ich systemów do nowego sposobu raportowania VAT_JPK. Średni, mali i mikro przedsiębiorcy nie skorzystają na zmianach, dla nich terminy nie zostały znowelizowane.

   

  WIS wejdzie w życie 3 miesiące później

   

  Z uwagi na oparcie Wiążącej Informacji Stawkowej na nowej matrycy stawek VAT przepisy związane z ochroną podatników w tym zakresie wejdą w życie od 1 lipca 2020 r.

   

  Oznacza to, że do 1 lipca 2020 r. obowiązywać będą nadal interpretacje indywidualne dotyczące wysokości stawek VAT.

   

  Podatek od sprzedaży detalicznej dopiero w 2021 r.

   

  Pobór podatku od sprzedaży detalicznej miał się rozpocząć od 1 lipca 2020 r. Został on jednak odroczony do początku przyszłego roku (tj. od 1 stycznia 2021 r.).

   

  Zwolnienie lub przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości?

   

  Na mocy wprowadzonej „tarczy antykryzysowej” rada gminy ma możliwość wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości za część 2020 r. dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu panującego koronawirusa.

   

  Oprócz zwolnienia, rada gminy może przedłużyć im termin płatności rat podatku od nieruchomości (płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.) nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

   

  Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej

   

  W związku ze złożeniem wniosków o:

   

  • odroczenie terminów płatności
  • rozłożenie na raty
  • umorzenie w całości lub w części

   

  podatków, zobowiązań podatkowych wraz z odsetkami i ewentualną opłatą prolongacyjną w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w okresie 30 dni po ich odwołaniu do wydawanych decyzji organów podatkowych nie stosuje się przepisów o opłacie prolongacyjnej.

   

  Pakiet tarczy antykryzysowej zawiera także inne propozycje pomocy dla przedsiębiorców – w szczególności w zakresie ZUS. O tym, komu przysługuje wsparcie i jakie są warunki, aby je uzyskać, można przeczytać w naszych artykułach Zwolnienie płatnika ze składek ZUS oraz Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych oraz wspólników spółek.

   

  Aby być na bieżąco z proponowanymi formami wsparcia przedsiębiorców i poznać nasze rekomendacje w tym zakresie, zachęcamy do subskrybowania naszego newslettera.

   

  Jako Kancelaria PragmatIQ zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu, aby wspólnie przebrnąć przez ten nowy dla przedsiębiorców okres.

   

  Dominika Widła

  Tagi CIT newsletter PIT podatki tarcza antykryzysowa zmiany w CIT zmiany w PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT newsletter PIT podatki tarcza antykryzysowa zmiany w CIT zmiany w PIT