Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  03.04.2020

  Odroczenie terminu na złożenie zeznania podatkowego PIT

  Rząd przedłużył terminy na złożenie zeznań podatkowych PIT i CIT. W ustawie wprowadzającej „tarczę antykryzysową” wskazana jest nowa data do której podatnicy mają czas złożyć zeznania PIT, natomiast podatnicy CIT znajdą tę informację w rozporządzeniu. O czym jednak warto wiedzieć?

   

  Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś na temat odroczonych terminów na złożenie zeznania CIT zapoznaj się z artykułem Odroczenie terminu złożenia CIT 

   

  Nowy termin na złożenie PIT?

   

  Złożenie zeznania podatkowego i rozliczenie się z podatku przez osoby fizyczne bez konsekwencji karno-skarbowych standardowo powinno nastąpić do 30 kwietnia. „Tarcza antykryzysowa” przedłuża ten termin do dnia 31 maja 2020 r.

   

  Termin wskazany w ustawie daje możliwość złożenia zeznania podatkowego i rozliczenia się z podatku dochodowego w wydłużonym okresie, jednakże w praktyce dotyczy on rezygnacji ze wszczęcia lub automatycznego umorzenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie z uwagi na niedotrzymanie standardowego terminu rozliczenia (czyli do 30 kwietnia 2020 r.).

   

  Złożenie zeznania podatkowego przez podatnika w maju jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynnego żalu), dzięki któremu może uniknąć sankcji za nieterminowe wywiązanie się z ustawowych obowiązków.

   

  Odsetki od PIT wpłaconego po 30 kwietnia 2020 r.

   

  Ustawodawca wprowadzając automatyczny czynny żal i umorzenie wszczynanego postępowania w związku z niewywiązaniem się przez podatnika ze standardowych terminów do złożenia zeznania nie wprowadził żadnych wyjątkowych regulacji dotyczących odsetek od podatku, który zostanie zapłacony po 30 kwietnia 2020 r., wraz ze złożeniem zeznania do 31 maja 2020 r.

   

  Oznacza to, że pomimo wprowadzenia możliwości złożenia zeznania w nowym, wydłużonym terminie rząd nie zwalnia (ani nie umarza) podatnika z konieczności naliczenia i zapłaty odsetek od podatku, który powinien zapłacić do 30 kwietnia 2020 r.

   

  Przykład 1

  Zgodnie z przygotowanym PIT-36 prowadzący działalność wykazał podatek za 2019 r. wyższy o 15.000 zł niż wpłacone w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy. Powinien więc wraz ze złożeniem zeznania wpłacić tę kwotę na swój indywidualny rachunek bankowy.

   

  Jeśli podatnik zdecydowałby się na złożenie PIT oraz zapłatę podatku do 30 kwietnia 2020 r., nie rodzi to żadnych konsekwencji podatkowych, nie zostanie wszczęte postępowanie ani nie zostaną mu naliczone odsetki.

   

  W przypadku złożenia zeznania pomiędzy 1 a 31 maja 2020 r., jak wskazuje „tarcza antykryzysowa”, wiąże się to z automatycznym złożeniem tzw. czynnego żalu, nie zostanie więc wszczęte postępowanie podatkowe związane z niedotrzymaniem standardowego terminu (30 kwietnia 2020 r.). Podatnik będzie jednak musiał obliczyć i ewentualnie wpłacić naliczone odsetki od podatku na dzień uregulowania zobowiązania podatkowego.

   

  W omawianym przykładzie podatnik, który złoży zeznanie PIT-36 dnia 31 maja 2020 r. będzie zobowiązany zapłacić podatek w wysokości 15.000 zł wraz z odsetkami wyliczonymi na ten dzień (102 zł).

   

  Warto przypomnieć, że odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza 8,70 zł, tj. trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.).

   

  Przykład 2

  Wspólnik spółki komandytowej płaci zaliczki na PIT w trakcie roku, rozlicza się podatkiem liniowym. W jego zeznaniu PIT-36L za 2019 r. podatek wyszedł o 500 zł wyższy, niż suma wpłaconych zaliczek.

   

  Podatnik wraz ze złożeniem zeznania podatkowego do urzędu skarbowego zobowiązany jest więc również uregulować podatek. Jeśli zdecydowałby się na złożenie PIT oraz zapłatę podatku do 30 kwietnia 2020 r., nie rodzi to żadnych konsekwencji podatkowych, nie zostanie wszczęte postępowanie ani nie zostaną mu naliczone odsetki.

   

  W przypadku złożenia zeznania pomiędzy 1 a 31 maja 2020 r., jak wskazuje „tarcza antykryzysowa”, wiąże się to z automatycznym złożeniem tzw. czynnego żalu, nie zostanie więc wszczęte postępowanie podatkowe związane z niedotrzymaniem standardowego terminu (30 kwietnia 2020 r.). Należy jednak sprawdzić, czy wraz z podatkiem wspólnik spółki powinien zapłacić odsetki.

   

   Jeśli wspólnik złoży zeznanie PIT-36L dnia 31 maja 2020 r. (w ostatnim możliwym terminie) kwota odsetek wyniesie 3 zł – a więc nie będzie musiał jej wpłacać wraz z kwotą podatku (kwota odsetek jest niższa niż 8,70 zł).

   

  Rozliczenie z urzędem

   

  Zmiana terminu na złożenie rocznej deklaracji PIT, jest szczególnie istotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą (bezpośrednio lub pośrednio za pomocą spółek osobowych).

   

  W usłudze Twój e-PIT nadal będzie bowiem znajdowało się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych). W przypadku braku aktywności podatnika osiągającego dochody ze źródeł objętych tymi deklaracjami zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia, a nie 31 maja 2020 r. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe (jak wynika z oficjalnej strony Ministerstwa) prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.

   

  Pakiet tarczy antykryzysowej zawiera także inne propozycje pomocy dla przedsiębiorców – w szczególności w zakresie ZUS. O tym, komu przysługuje wsparcie i jakie są warunki, aby je uzyskać, można przeczytać w naszych artykułach Zwolnienie płatnika ze składek ZUS oraz Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych oraz wspólników spółek.

   

  Aby być na bieżąco z proponowanymi formami wsparcia przedsiębiorców i poznać nasze rekomendacje w tym zakresie, zachęcamy do subskrybowania naszego newslettera.

   

   

  Jako Kancelaria PragmatIQ zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu, aby wspólnie przebrnąć przez ten nowy dla przedsiębiorców okres.

   

  Dominika Widła

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi