Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  26.02.2020

  Odsetki od kapitału własnego w kosztach uzyskania przychodów

  W artykule Finansowanie kapitałem własnym korzystne podatkowo od 2019 r.  informowaliśmy o nowelizacji ustawy o CIT wprowadzającej możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów hipotetycznych odsetek od dopłat wnoszonych przez wspólników do spółki oraz zysków przekazanych na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki. W związku z rozpoczęciem nowego roku warto przypomnieć, jak skorzystać z tego rozwiązania.

   

  Zmiany w zakresie finansowania kapitałem własnym

   

  Dotychczas podatnikom dużo bardziej opłacało się finansować działalność kapitałem obcym niż kapitałem własnym. W przeciwieństwie do zatrzymanych zysków i dopłat do spółki, pożyczka lub kredyt pozwalały bowiem rozpoznać koszt uzyskania przychodów w postaci odsetek.

   

  Ministerstwo Finansów podjęło jednak działania mające na celu wyeliminowanie tego niekorzystnego zjawiska, których efektem jest wprowadzenie do ustawy o CIT mechanizmu pozwalającego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów hipotetyczne koszty pozyskania kapitału, mimo iż koszty te nie zostały faktycznie poniesione. Omawiane rozwiązanie można po raz pierwszy stosować od 1 stycznia 2020 r., jednak obejmuje ono również dopłaty i zatrzymane zyski w 2019 r.

   

  Odsetki od kapitału własnego – jak skorzystać?

   

  Zgodnie z ustawą o CIT kosztem uzyskania przychodów w spółce jest kwota odpowiadająca iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy, oraz kwoty dopłaty wniesionej do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

   

  Rozpoznanie ww. kosztów możliwe jest w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych. Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.

   

  Więcej na temat rozliczania omawianych kosztów przeczytasz w artykule Od 2020 r. zyski zatrzymane w spółce stanowią koszty uzyskania przychodów.

   

  Warto również wspomnieć, że powyższego rozwiązania nie stosuje się w przypadku przeznaczenia dopłaty lub zysków na pokrycie straty bilansowej. Co więcej, jeżeli przed upływem 3 lat od końca roku podatkowego, w którym została wniesiona dopłata lub podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku nastąpi zwrot tej dopłaty lub wypłata zysku, wartość hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów stanowi przychód spółki. Przychód ten powstaje również w przypadku przejęcia, podziału albo przekształcenia spółki przed upływem tego terminu.

   

  Kwestie związane z możliwością zaliczenia określonych wydatków w koszty uzyskania przychodów budzą liczne wątpliwości wśród podatników. Rozwiązaniem tego problemu może być korzystanie ze wsparcia doradców podatkowych i powierzenie prowadzenia księgowości specjalistom, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego. Wejdź na stronę ksiegowosc.pragmatiq.pl  i przekonaj się, dlaczego warto dołączyć do grona naszych Klientów!

   

  Michał Markiewicz

  Tagi koszty uzyskania przychodu zmiany w CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi koszty uzyskania przychodu zmiany w CIT