Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  23.05.2023

  Odsetki od kapitału własnego w kosztach uzyskania przychodów

  W artykule Finansowanie kapitałem własnym korzystne podatkowo od 2019 r. informowaliśmy o nowelizacji ustawy o CIT wprowadzającej możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów hipotetycznych odsetek od dopłat wnoszonych przez wspólników do spółki oraz zysków przekazanych na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki. W związku ze zbliżającym się terminem na roczne rozliczenie CIT warto przypomnieć, jak skorzystać z tego rozwiązania i dlaczego w roku 2023 może się to wyjątkowo opłacać.  

   

   

   

   

  Zmiany w zakresie finansowania kapitałem własnym

   

  Do końca 2019r. dużo bardziej opłacało się finansować działalność kapitałem obcym niż kapitałem własnym. W przeciwieństwie do zatrzymanych zysków i dopłat do spółki, pożyczka lub kredyt pozwalały bowiem rozpoznać koszt uzyskania przychodów w postaci odsetek.

   

  Ministerstwo Finansów podjęło jednak działania mające na celu wyeliminowanie tego niekorzystnego zjawiska, których efektem jest wprowadzenie do ustawy o CIT mechanizmu pozwalającego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów hipotetyczne koszty pozyskania kapitału, mimo iż koszty te nie zostały faktycznie poniesione. Omawiane rozwiązanie można po raz pierwszy stosować od 1 stycznia 2020 r., jednak obejmuje ono również dopłaty i zatrzymane zyski w 2019 r.

   

  Podkreślić należy, że mechanizm ten funkcjonuje wyłącznie na gruncie klasycznego CIT – nie jest to rozwiązanie dostępne dla spółek korzystających z opodatkowania w formie tzw. estońskiego CIT.

   

  Odsetki od kapitału własnego – jak skorzystać?

   

  Zgodnie z ustawą o CIT kosztem uzyskania przychodów w spółce jest kwota odpowiadająca iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy, oraz kwoty dopłaty wniesionej do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

   

  Rozpoznanie ww. kosztów możliwe jest w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych. Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.

   

  Więcej na temat rozliczania omawianych kosztów przeczytasz w artykule Zyski zatrzymane kosztem podatkowym – nowość od 2020 roku.

   

  Warto również wspomnieć, że powyższego rozwiązania nie stosuje się w przypadku przeznaczenia dopłaty lub zysków na pokrycie straty bilansowej. Co więcej, jeżeli przed upływem 3 lat od końca roku podatkowego, w którym została wniesiona dopłata lub podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku nastąpi zwrot tej dopłaty lub wypłata zysku, wartość hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów stanowi przychód spółki. Przychód ten powstaje również w przypadku przejęcia, podziału albo przekształcenia spółki przed upływem tego terminu.

   

  Odsetki od kapitału własnego w dobie wysokich stóp procentowym – dlaczego warto skorzystać?

   

  Opłacalność rozpoznawania odsetek od kapitału własnego w kosztach uzyskania przychodu gwałtownie wzrosła w 2023 r., z uwagi na znaczne podwyższenie stopy referencyjnej przez NBP. W tym kontekście stopa referencyjna obowiązująca przez cały 2023 r. (w przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) wynosi bowiem 6,75%, dla porównania stopa referencyjna obowiązująca w 2022 r. wynosiła jedynie 1,75%.

   

  Oznacza to, że wykorzystanie odsetek od kapitału własnego w pełni, tj. do kwoty 250 000 zł kosztów uzyskania przychodu w roku podatkowym wymaga zaangażowania znacznie mniejszej kwoty kapitału niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Na wzroście stóp procentowych skorzystają więc przede wszystkim podmioty, które wcześniej nie osiągały jeszcze wskazanego wyżej limitu kosztów uzyskania przychodu z tytułu odsetek od kapitału własnego.

   

  Przykład:

   

  Wspólnicy XYZ spółka z o.o. (której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) w 2023 r. podjęli uchwałę o zatrzymaniu zysku wypracowanego w 2022 r., zysk w wysokości 3 500 000 zł został przekazany na kapitał zapasowy spółki.

   

  W związku z tym spółka w 2023 r. rozpoznaje koszt uzyskania przychodu z tytułu odsetek od kapitału własnego zgodnie ze wzorem wskazanym w ustawie o CIT:

   

  (6,75% + 1%) x 3 500 000 zł = 271 250 zł

  271 250 zł > 250 00 zł

   

  XYZ spółka z o.o. będzie miała możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w 2023 r. odsetki od kapitału własnego w kwocie 250 000 zł.

   

  Kwestie związane z możliwością zaliczenia określonych wydatków w koszty uzyskania przychodów budzą liczne wątpliwości wśród podatników. Rozwiązaniem tego problemu może być korzystanie ze wsparcia doradców podatkowych i powierzenie prowadzenia księgowości specjalistom, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego. Wejdź na stronę ksiegowosc.pragmatiq.pl  i przekonaj się, dlaczego warto dołączyć do grona naszych Klientów!

   

  Piotr Zarański

  Michał Markiewicz

  Tagi koszty uzyskania przychodu zmiany w CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi koszty uzyskania przychodu zmiany w CIT