Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  22.12.2020

  Oświadczenie do PFR w związku z Tarczą Finansową tylko do końca grudnia

  Firmy korzystające w ramach Tarczy Finansowej z subwencji PFR muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające, że umowa subwencji została zawarta w prawidłowy sposób. Na ich złożenie mają czas tylko do końca grudnia.

   

  Umowa subwencji a zasady reprezentacji firmy

   

  Umowy subwencji były zawierane z PFR za pośrednictwem systemu bankowego, co wiąże się z pewnymi problemami w zakresie prawidłowości złożenia podpisu. Umowy zostały bowiem podpisane przez tę osobę, z której dostępu nastąpiło logowanie przy wypełnianiu wniosku o subwencję. Przykładowo, jeżeli wypełnienie wniosku nastąpiło za pośrednictwem dostępu księgowej, to pod umową podpisana jest księgowa (czyli osoba, która z zasady nie może podpisywać w imieniu firmy umów).

   

  W rzeczywistości możliwe są następujące warianty:

   

  • Umowa jest podpisana przez osobę, która jest uprawniona do samodzielnego reprezentowania firmy (np. osoba prowadząca jednoosobową działalność, członek zarządu, który może działać samodzielnie), albo
  • Umowa jest podpisana przez osobę, której przed złożeniem wniosku zostało udzielone specjalne pełnomocnictwo, albo
  • Umowa jest podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w sposób łączny (np. prokurent lub członek zarządu, który może działać tylko wspólnie z innym członkiem zarządu), albo
  • Umowa jest podpisana przez osobę, która nie miała żadnego umocowania do działania w imieniu firmy (np. księgowy, któremu nie zostało udzielone pełnomocnictwo).

   

  Dokumenty, które należy przesłać

   

  Dokumenty, które należy przesłać do końca grudnia są różne w zależności od wariantu. Będą to odpowiednio:

   

  Wariant 1: odpis aktualny z KRS lub wydruk z CEiDG, z którego wynika, że osoba, która podpisała umowę ma prawo reprezentować beneficjenta subwencji PFR. Jeżeli ze względu na zmiany w zarządzie z odpisu aktualnego nie wynika, że umowa została podpisana prawidłowo należy wysłać odpis pełny (zawierający informacje o zmianach).

   

  Odpisy z KRS można wygenerować na stronie, natomiast wydruki z CEiDG na stronie.

   

  W przypadku spółek komandytowych, których komplementariuszem jest sp. z o.o. należy wysłać odpisy z obu spółek, ponieważ z odpisu dla spółki komandytowej nie wynika, która osoba fizyczna może spółkę reprezentować.

   

  Wariant 2: Należy wysłać prawidłowo podpisane pełnomocnictwo na szablonie udostępnionym przez PFR oraz odpis KRS lub wydruk z CEiDG, jak dla wariantu 1 (musi z nich wynikać, że pełnomocnictwo jest podpisane przez odpowiednie osoby). Pełnomocnictwo jest ważne tylko jeżeli zostało udzielone przed datą złożenia wniosku o subwencję i zostało podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem poświadczonym przez notariusza.

   

  Właściwą treść pełnomocnictwa można pobrać tutaj.

   

  Wariant 3: Jeżeli osobie, która składała wniosek o subwencję z PFR nie zostało udzielone pełnomocnictwo, jak w wariancie 2, to należy teraz przygotować specjalne oświadczenie beneficjenta. Oświadczenie to powinno zostać podpisane w sposób zgodny z zasadami reprezentacji, czyli w tym wariancie przez co najmniej 2 osoby, które łącznie mogą reprezentować firmę. Oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem poświadczonym przez notariusza.

   

  Oprócz oświadczenia należy wysłać odpis z KRS lub wydruk z CEiDG, jak w wariancie 1 (musi z nich wynikać, że oświadczenie jest podpisane przez odpowiednie osoby).

   

  Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

   

  Wariant 4: Należy postąpić tak samo, jak w wariancie 3, czyli wysłać oświadczenie beneficjenta oraz odpis z KRS lub wydruk z CEiDG.

   

  Sposób wysłania dokumentów

   

  Dokumenty należy wysłać za pośrednictwem banku, przy pomocy którego był składany wniosek o subwencję PFR. Każdy bank przyjął własne zasady przyjmowania dokumentów, dlatego odpowiedniej informacji należy szukać na stronie www banku lub kontaktując się z asystentem klienta.

   

  Konsekwencje niezłożenia dokumentów w terminie

   

  Zgodnie z regulaminem Tarczy Finansowej PFR, jeżeli dokumenty nie zostaną wysłane do 31 grudnia 2020 r., to umowa subwencji podlega rozwiązaniu i konieczny będzie zwrot 100% subwencji. Bardzo ważne jest zatem, aby zdążyć z wysyłką dokumentów przed końcem roku.

   

  Paweł Malewski

  Tagi oświadczenie PFR subwencja Tarcza Finansowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi oświadczenie PFR subwencja Tarcza Finansowa