Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  19.06.2023

  Pamiętaj o złożeniu zeznania podatkowego CIT za 2022 rok!

  W większości przypadków termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego CIT-8 (dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych) lub CIT-8E (dla podatników opodatkowanych estońskim CIT) upływa w dniu 31 marca kolejnego roku podatkowego. Minister Finansów ponownie wydłużył jednak termin rozliczenia rocznego za 2022 rok. Kiedy zatem upływa termin na złożenie CIT-8 i CIT-8E za 2022 rok?

   

  Standardowy termin na złożenie zeznania rocznego

   

  Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) są osoby prawne (np. spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia), spółki kapitałowe w organizacji, podatkowe grupy kapitałowe oraz niektóre spółki nieposiadające osobowości prawnej (spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne i część spółek jawnych). O tym, kiedy spółka jawna staje się podatnikiem CIT dowiesz się z naszych artykułów: Spółka jawna bez CIT – obowiązkowa informacja CIT-15J oraz Spółka jawna podatnikiem CIT – czy zmiana tego statusu jest możliwa? Podatnicy CIT składają deklarację o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym w określonym ustawą terminie. Niezłożenie deklaracji może narazić podatników na sankcje karnoskarbowe.

   

  Co do zasady termin złożenia zeznania o dochodzie w danym roku podatkowym upływa z końcem trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Również w tym terminie trzeba wpłacić należny podatek. Oznacza to, że dla zdecydowanej większości podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklarację CIT-8 lub CIT-8E za okres od 1 stycznia do 31 grudnia, składa się do 31 marca kolejnego roku.  

   

  Rok podatkowy nie zawsze jednak pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jedna z takich sytuacji dotyczy spółki, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego (tj. od dnia 1 lipca). Wówczas podatnik może zdecydować o przedłużeniu swojego pierwszego roku podatkowego. Taki pierwszy rok podatkowy trwa zatem od daty rozpoczęcia działalności, aż do końca roku kalendarzowego następującego po roku rozpoczęcia działalności.

   

  Dodatkowo podatnik może postanowić o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy; wówczas rok podatkowy trwa przez okres 12 kolejnych miesięcy.

   

  Także w omówionych wyżej przypadkach, kiedy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą termin złożenia zeznania rocznego upływa z końcem trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego.

   

  Przykład: Spółka rozpoczęła działalność 10 października 2022 roku, czyli w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała przedłużony pierwszy rok podatkowy. Jej rok podatkowy trwa więc od 10 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku (a nie 31 grudnia 2022 roku).

   

  W konsekwencji spółka ma obowiązek złożenia zeznania rocznego CIT-8 dopiero z końcem trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, czyli 31 marca 2024 roku. Nie ma natomiast obowiązku składania zeznania do 31 marca 2023 roku.

   

  Powyższe terminy dotyczą także spółek rozliczających się na zasadach tzw. estońskiego CIT (ryczałtu od dochodów spółek) w zeznaniu rocznym CIT-8E. Więcej o korzystnej formie opodatkowania, jaką jest estoński CIT, przeczytasz w naszym artykule Estoński CIT w polskiej spółce – na czym polega i dlaczego się opłaca? Z kolei o rzeczach, na które trzeba zwrócić uwagę przy wejściu na estoński CIT pisaliśmy w artykule Przejście na estoński CIT – o czym pamiętać? 

   

  Termin na złożenie zeznania podatkowego za 2022 rok – zasady ogólne CIT

   

  W 2023 roku uległy zmianie opisywane wyżej zasady ogólne składania deklaracji. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 roku (Dz.U. 2023 poz. 530) termin do:

   

  • złożenia deklaracji CIT-8 o wysokości dochodu w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 28 lutego 2023 roku,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między tym podatkiem a sumą wpłaconych zaliczek,

   

  został przedłużony do dnia 30 czerwca 2023 roku.

   

  Wydłużony termin obejmuje więc nie tylko podatników, których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2022 roku, lecz również tych, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i skończył się w przedziale od 1 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. 

   

  Spółka z o.o., to jedna ze spółek, które mogą korzystać z estońskiego CIT. Sprawdź nasze książki, w których znajdziesz niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

   

  Termin na złożenie zeznania podatkowego za 2022 rok – estoński CIT

   

  Podobnie jak w przypadku podatników, którzy korzystają z zasad ogólnych, spółki opodatkowane estońskim CIT deklarację CIT-8E o wysokości dochodu w roku podatkowym, który zakończył się od 1 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku, składają do 30 czerwca 2023 roku.  

   

  Ten sam termin 30 czerwca 2023 roku dotyczy też informacji CIT-KW o korekcie wstępnej i dochodzie z przekształcenia załączanej do deklaracji CIT-8.

   

  Dodatkowe zmiany obejmują spółki, które powstały z przekształcenia:

   

  • jednoosobowej działalności gospodarczej lub
  • spółki nieposiadającej osobowości prawnej,

   

  których pierwszy rok po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania estońskim CIT.  O tym, kiedy warto przekształcić swoją działalność gospodarczą w spółkę przeczytasz w naszym artykule Jednoosobowa działalność gospodarcza a Polski Ład - kiedy warto przekształcić się w spółkę? 

   

  Zgodnie z ww. rozporządzeniem, jeżeli pierwszy rok opodatkowania takich spółek opodatkowanych estońskim CIT rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 1 marca 2023 roku, to termin na złożenie informacji o dochodzie z przekształcenia na formularzu CIT-KW (załącznik do CIT-8) został przedłużony do 30 czerwca 2023 roku (a nie do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT). W tym samym terminie spółka ma czas na zapłatę podatku od dochodu z przekształcenia.

   

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jaki wpływ może mieć przekształcenie w spółkę przy przejściu na estoński CIT, polecamy zapoznanie się z artykułem Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. a estoński CIT. 

   

  Zapraszamy do kontaktu  z doświadczonymi doradcami z Kancelarii PragmatIQ, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą.

   

  Adam Moryń

  Eryk Stefanicki

   

  Tagi CIT estoński CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT estoński CIT