Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  28.07.2021

  Podatek dochodowy przy transakcjach z zagranicznymi firmami – o czym warto pamiętać?

   

  Polskie firmy dokonujące płatności za granicę mają w niektórych przypadkach obowiązek potrącić od wypłaty i wpłacić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy. Skutkiem niedopełnienia obowiązków może być konieczność poniesienia ciężaru podatku.

   

  Podatek od wypłat za granicę, czyli podatek u źródła

   

  Tak zwany podatek u źródła (WHT) to specyficzna forma podatku, nałożonego na należności wypłacane na rzecz zagranicznych podmiotów, tj. niemających siedziby w Polsce. Podatnikiem jest podmiot otrzymujący płatność, jednak dokonujący wypłat pełni rolę płatnika podatku. Oznacza to, że obowiązek właściwego rozliczenia podatku spoczywa na polskiej spółce dokonującej płatności za granicę.

   

  Do pobrania podatku u źródła obowiązane są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki – dokonujący wypłat z następujących tytułów:

  • odsetki,
  • prawa autorskie,
  • należności licencyjne,
  • dywidendy,
  • usługi: doradcze, księgowe, badania rynku, prawne i reklamowe.

   

  Stawki podatku w zależności od rodzaju płatności różnią się od siebie.

   

  Jak uniknąć podatku u źródła

   

  Przepisy dotyczące podatku u źródła stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) zawartych pomiędzy Polską a innymi państwami. W związku z tym, jeżeli płatność jest dokonywana do podmiotu będącego rezydentem państwa, z którym Polska zawarła UPO, to podatek u źródła może być znacząco niższy lub w ogóle nie wystąpić.

   

  Umowy wskazują bowiem, na które rodzaje płatności może być nałożony podatek u źródła, a w niektórych przypadkach dodatkowo przewidują maksymalną stawkę podatku (z reguły 5% lub 10%).

   

  Do zastosowania postanowień UPO nie wystarczy jednak sam fakt, że kontrahent jest rezydentem państwa, z którym Polska zawarła umowę. Podmioty dokonujące wypłat, na które polskie przepisy nakładają podatek u źródła, muszą posiadać ważny certyfikat rezydencji zagranicznego kontrahenta, aby zastosować zwolnienie lub stawkę wynikającą z UPO.

   

  Na dodatek, konieczne jest dokonanie weryfikacji dokumentów kontrahenta w celu zweryfikowania prawdziwości danych z certyfikatu i dochowania należytej staranności.

   

  Skutki braku certyfikatu

   

  W przypadku, gdy zagraniczny kontrahent nie dostarczy certyfikatu rezydencji, konieczne jest dokonanie zapłaty podatku u źródła bez stosowania postanowień UPO. Z uwagi na to, że polska spółka zobowiązana jest do obliczenia i potrącenia należnej kwoty podatku, faktyczna wypłata dla kontrahenta powinna być pomniejszona o potrącony podatek.

   

  W praktyce jednak dość często dochodzi do sytuacji, w której to na polskich firmach będących płatnikiem spoczywa ciężar ekonomiczny, tj. poniesienie kosztu podatku.

  Taka sytuacja może wynikać wprost z zawartej z zagranicznym kontrahentem umowy lub niedostatecznego uregulowania kwestii zapłaty podatku.

   

  Ponoszenie ciężaru ekonomicznego podatku przez płatnika jest prawnie dopuszczalne jednak, należy dokonać „ubruttowienia” wypłacanej kwoty. Wiąże się to z faktem, że podatek sfinansowany przez płatnika jest formalnie częścią przychodu podatnika, a tym samym należy dodatkowo wyliczyć podatek od podatku.

   

  Przykład

  XYZ sp. z.o.o nabywa usługi reklamowe w kwocie 100 tys. zł od podmiotu mającego siedzibę w Irlandii. Kontrahent nie dostarczył certyfikatu rezydencji, a zgodnie z umową powinien otrzymać przelew na pełną kwotę, bez potrącania podatku u źródła w wysokości 20% (20.000 zł).

   

  XYZ sp. z o.o. musi tym samym sfinansować podatek u źródła w następującej wysokości. 

  Podstawa opodatkowania: 100.000 zł / (1-0,2) = 125.000 zł (ubruttowienie kwoty);

  Należny WHT: 20% x 125.000 zł = 25.000 zł (podatek do zapłaty).

   

  Zmiany w podatku u źródła

   

  W 2018 r. zasady poboru podatku u źródła zostały znacząco zmodyfikowane. Przede wszystkim dodany został próg 2 mln zł wypłat na kontrahenta w roku podatkowym, po przekroczeniu którego sam certyfikat nie wystarczy, aby nie pobierać podatku u źródła. Stosowanie nowych przepisów jest jednak nieustanie odraczane. Obecnie wiadomo, że pozostaną one wyłączone do 31 Grudnia 2021 r.

   

  Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów planowana jest kolejna nowelizację przepisów o WHT.

   

  Rozumiemy, że nadchodzące zmiany w podatku u źródła mogą stanowić wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Jako specjaliści trzymamy dla Państwa rękę na pulsie – zapraszamy do kontaktu.   

   

  Adrian Górnik

  Paweł Malewski

   

  Tagi WHT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi WHT