Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  27.09.2021

  Podatek u źródła w 2022 r. – zmiany w Polskim Ładzie

  Od lat odraczane przepisy w zakresie podatku u źródła (WHT), które obecnie docelowo mają zacząć obowiązywać z początkiem 2022 r., zostały doprecyzowane w projekcie Polskiego Ładu. Proponowane zmiany sprowadzają się do złagodzenia restrykcyjnych zasad potrącania zryczałtowanego podatku u źródła.

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Odroczony moment wejścia w życie przepisów w zakresie podatku u źródła (WHT)

   

  Pod pojęciem „podatku u źródła” (ang. withholding tax – w skrócie „WHT”) kryje się określenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego przez płatników przy wypłacie określonych rodzajów należności. Pojęcie to najczęściej używane jest w kontekście podatku pobieranego od niektórych dochodów uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów. Tą specyficzną formą podatku dochodowego opodatkowane są wypłacane poza granice Polski odsetki, należności licencyjne, wynagrodzenie za wybrane usługi niematerialne czy dywidendy.

  Kompleksowa reforma systemu podatku u źródła miała miejsce wraz z początkiem 2019 roku. Od tego momentu zaczęła jednak obowiązywać jedynie część przepisów, a moment wejścia w życie przepisów dotyczących systemu zapłaty i zwrotu podatku u źródła dla transakcji przekraczających kwotę ponad 2 mln zł systematycznie jest odraczany. Aktualnie przepisy dotyczące nowego mechanizmu poboru podatku u źródła mają zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

   

  Zmiany w zakresie podatku u źródła (WHT)

   

  Zmiany, które mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, dotyczą płatności na kwotę powyżej 2 mln zł m.in. w zakresie:

  • objęcia zaostrzonym reżimem transakcji podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych (przy ocenie należytej staranności uwzględniane będą, razem z charakterem i skalą działalności podatnika, również powiązania z podatnikiem),
  • mechanizmu zwrotu podatku, który miałby dotyczyć wyłącznie płatności o charakterze pasywnym (m.in. wypłacanych za granicę dywidend, odsetek należności licencyjnych),
  • wyłączenia płatności pomiędzy polskimi podatnikami z zaostrzonego reżimu,
  • rozszerzenia możliwości uzyskania opinii o stosowaniu preferencji na wszystkie przypadki, w których zastosowanie ma zwolnienie, wyłączenie lub obniżona stawka podatku u źródła.

   

  Proponowane zmiany dotyczą również oświadczeń o spełnieniu warunków do stosowania preferencji. W tym zakresie projektodawca przewiduje, że w przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenie będzie mógł złożyć jeden z członków zarządu (nie zaś cały zarząd).

   

  Dużym ułatwieniem okazać się może również zniesienie obowiązku informacyjnego wobec urzędu skarbowego w zakresie niepobrania podatku u źródła od należności wypłacanych na rzecz polskiego zakładu nierezydenta. Będzie tak wówczas, gdy kwota należności nie przekroczy 500 tys. zł w skali roku.

   

  Choć zmiany zaproponowane w projekcie Polskiego Ładu w zakresie podatku u źródła mają jedynie charakter doprecyzowujący, z uwagi na uwzględnienie tej kwestii w projekcie spodziewać się można, że wspomniane wcześniej przepisy w pełni zaczną obowiązywać (bez wyjątków) już od nowego roku, a więc nie będzie kolejnego odroczenia.

   

  Końcowo należy zaznaczyć, że projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych, w związku z czym ostateczny kształt przepisów może okazać się nieco inny. Zespół Kancelarii PragmatIQ na bieżąco śledzi proces legislacyjny. O wszelkich zmianach powstałych na kolejnych jego etapach będziemy informować na naszych portalach Doradzamy.to  i Komandytowa.pl

   

  Aleksandra Hemmerling

  Tagi CIT podatek u źródła Polski Ład

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT podatek u źródła Polski Ład