Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  05.08.2020

  Podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. w głosowaniu tajnym przez Internet – jak to zrobić?

  Mimo trwającej pandemii koronawirusa oraz związanych z nią obostrzeń, które w znaczny sposób utrudniają przeprowadzenie zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w tradycyjnej formie, wspólnicy nie zostali pozbawieni możliwości podejmowania uchwał innymi sposobami. Metodą, która pozwala zachować dystans między wspólnikami, a jednocześnie umożliwia podjęcie uchwał w głosowaniu tajnym jest odbycie zgromadzenia wspólników przez Internet.

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Przepisy przewidują, że oprócz podejmowania uchwał przez wspólników fizycznie obecnych podczas obrad zgromadzenia wspólników, możliwe jest również podjęcie uchwał poza zgromadzeniem. O tym, w jaki sposób można podjąć uchwały nie przeprowadzając zgromadzenia wspólników pisaliśmy w artykule Podejmowanie uchwał poza Zgromadzeniem Wspólników – krok po kroku . Sposoby te nie pozwalają jednak na podjęcie uchwał, w przypadku których konieczne jest zachowanie tajności głosowania. Alternatywą umożliwiającą zachowanie wymogu tajności jest natomiast głosowanie przez Internet.

   

  Głosowanie tajne

   

  Głosowanie tajne ma zapewnić głosującemu wspólnikowi swobodę wykonywania prawa głosu oraz uchronić przed ewentualnymi naciskami pozostałych wspólników. Wymogiem zachowania tajności głosowania objęte są uchwały w przedmiocie powołania lub odwołania członków organów, a także pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce. Przepisy wymagają głosowania tajnego również we wszelkich sprawach osobowych, do których zalicza się m.in. wyrażenie zgody na działalność konkurencyjną członka zarządu, określenie wysokości jego wynagrodzenia czy też udzielenie absolutorium. Ponadto, głosowanie tajne należy przeprowadzić na wniosek wspólnika.

   

  Zastanawiasz się jak jest opodatkowana spółka z o.o.? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszych książkach, w których szczegółowo omówiliśmy prawo podatkowe spółki z o.o. Sprawdź teraz!

   

  Zdalne zgromadzenie wspólników

   

  Przeprowadzając zgromadzenie wspólników przez Internet należy posłużyć się oprogramowaniem, które uniemożliwi odkodowanie głosów poszczególnych wspólników oddanych w ramach głosowania tajnego. Jednocześnie aplikacja powinna zapewniać weryfikację tożsamości głosujących osób oraz szyfrowane oddanie głosów, a także wykluczać możliwość więcej niż jednego głosowania w danej sprawie. Identyfikacja uczestników zgromadzenia dokonywana jest najczęściej przy użyciu unikalnego loginu oraz hasła, które otrzymują głosujący od organizatora zgromadzenia.

   

  Wszystkie wskazane wyżej funkcjonalności zapewnia system Posiedzenia.pl, oferując przy tym możliwość wygenerowania protokołu z przeprowadzonych obrad. Program ten umożliwia również zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji dodatkowego zewnętrznego oprogramowania. Aplikacja posiada także zintegrowane funkcje chatów video, głosowego i tekstowego, które pozwalają na prowadzenie dyskusji tak jakby odbywały się w siedzibie firmy, bez potrzeby instalowania dodatkowych programów.

   

  Niezależenie czy zgromadzenie wspólników odbywa się w sposób tradycyjny czy „na odległość” warto się do niego dobrze przygotować. O tym jak to zrobić możesz przeczytać w naszym artykule Zgromadzenie wspólników – jak się do niego przygotować?

  Tagi koronawirus zdalne zgromadzenie wspólników

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi koronawirus zdalne zgromadzenie wspólników