Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  15.03.2018

  Połączenie spółek - jak wygląda procedura?

  Słyszałeś kiedyś o fuzjach spółek? Może sam zastanawiałeś się nad połączeniem własnej spółki? Sprawdź na czym polega i podjęcia jakich czynności wymaga połączenie spółek!

  Z czym wiąże się połączenie spółek?

   

  Połączenie spółek może polegać na przejęciu innej spółki (tzw. połączenie przez przejęcie) albo na zawiązaniu nowej spółki, na którą przechodzi majątek dwóch lub więcej łączących się spółek (tzw. połączenie przez zawiązanie nowej spółki). 

   

  Połączyć mogą się zarówno spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) jak i spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna). Możliwe jest także transgraniczne połączenie spółek. Spółka jawna nie może być jednak spółka przejmującą ani spółką nowo zawiązaną w wyniku połączenia łączących się spółek.

   

  Wraz z połączeniem następuje kumulacja kapitałów, majątków i struktury organizacyjnej łączących się spółek. Wszystkie prawa i obowiązki (także koncesje i zezwolenia) przechodzą na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną. Jednocześnie spółki łączące się zostają rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji, a ich wspólnicy stają się wspólnikami spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej. W zależności od tego, jakie spółki i w jaki sposób się ze sobą łączą, procedura połączenia wygląda nieco inaczej. Niekiedy możliwe jest także przeprowadzenie procedury uproszczonej, o której piszemy szerzej w artykule Kiedy można skorzystać z uproszczonej procedury połączenia spółek?

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Procedura połączeniowa

   

  Proces łączenia spółek związany jest z podejmowaniem określonych działań, które powodują wydłużanie procedury. O tym ile może trwać połączenie spółek pisaliśmy w artykule Połączenie spółek – jak długo to trwa?

   

  Co do zasady procedura połączenia spółek wymaga jednak następujących czynności:

   

  • sporządzenia planu połączenia spółki wraz z załącznikami;
  • wniosku o zbadanie planu połączenia przez biegłego rewidenta;
  • powzięcia uchwały o połączeniu spółek;
  • sporządzenia lub zmiany umowy (statutu) spółki;
  • dokonania w rejestrze przedsiębiorców rejestracji połączenia.

   

  Pierwszym etapem połączenia jest sporządzenie na piśmie planu połączenia. Jego zawartość ustalają łączące się spółki. Plan powinien być następnie zgłoszony do rejestru oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub na stronach internetowych spółek. Następnie plan połączenia powinien zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta, który sporządza szczegółową opinię, oceniając jego rzetelność i poprawność. Do planu połączenia konieczne jest dołączenie projektu uchwał o połączeniu, projektu umowy (statutu) spółki lub jej zmiany, ustalenia wartości majątku spółek łączących się (spółki przejmowanej) oraz informacji o ich stanie księgowym. W przypadku połączenia z udziałem spółek osobowych w pewnych sytuacjach możliwe jest zrezygnowanie z przygotowania planu połączenia. Ponadto zarząd każdej z łączących się spółek sporządza pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji. Zarządy (wspólnicy) muszą także zawiadomić o planowanym połączeniu wszystkich wspólników łączących się spółek. Jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek kapitałowych wyrazili na to zgodę można odstąpić od: sporządzenia sprawozdania oraz badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.

   

  Połączenie wymaga następnie powzięcia odpowiedniej uchwały wspólników każdej z łączących się spółek. Możliwe jest także połączenie spółek kapitałowych bez powzięcia uchwały o połączeniu, jeśli spółka przejmująca posiada udziały lub akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej, lecz nie obejmującej całego jej kapitału.

   

  Dniem połączenia jest dzień wpisania połączonej spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Automatycznie wykreślone zostają wtedy z rejestru KRS spółki łączące się (lub tylko spółka przejmowana), bez konieczności przeprowadzenia ich likwidacji.

   

  Magdalena Bobowicz, Paweł Skurzyński

   

  Tagi połączenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Przekształcenia spółek

  Połączenie spółek - jak długo to trwa?

  Przekształcenia spółek

  Kiedy można skorzystać z uproszczonej procedury połączenia spółek?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi połączenie