Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  07.09.2021

  Polski Ład – ulga na powrót zachęci do powrotu z zagranicy?

  Jednym z elementów tzw. Polskiego Ładu w obszarze podatków dochodowych jest wprowadzenie specjalnej ulgi podatkowej dla osób przenoszących swoją rezydencję podatkową z zagranicy do Polski (tzw. ulga na powrót). Dowiedz się więcej o szczegółach tej ulgi!

   

  Rezydencja podatkowa – czym jest i co oznacza?

   

  Posiadanie w Polsce rezydencji podatkowej jest równoznaczne z podleganiem w naszym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie całości osiąganych dochodów. Oznacza to, że polscy rezydenci podatkowi, co do zasady, muszą rozliczać się w Polsce również z dochodów osiąganych za granicą. Z kolei osoby niebędące rezydentami Polski opodatkowują na krajowych zasadach wyłącznie dochody tutaj osiągnięte.

   

  Za podatnika mającego nieograniczony obowiązek podatkowy (miejsce zamieszkania) w Polsce można uznać osobę, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:

  • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

   

  Jak zatem wynika z powyższych warunków, nieograniczony obowiązek podatkowy może zostać stwierdzony nawet w przypadku osoby niemieszkającej na stałe w Polsce, jeżeli łączą tę osobę z Polską silniejsze niż z innym krajem więzi osobiste lub gospodarcze (np. posiada w Polsce najbliższą rodzinę, prowadzi działalność gospodarczą).

   

  Trzeba jednak zaznaczyć, że posiadanie polskiej rezydencji podatkowej nie oznacza, że wszystkie zagraniczne dochody będą ostatecznie opodatkowane w Polsce. Doprowadziłoby to bowiem do sytuacji, w której od tych samych dochodów trzeba by było odprowadzić podatek w dwóch państwach – w Polsce i w państwie osiągnięcia dochodu. Problem podwójnego opodatkowania jest rozwiązywany w ramach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę z innymi krajami i terytoriami (obecnie Polska ma podpisanych 90 takich umów). Dzięki nim, w przypadku niektórych kategorii dochodów, Polska całkowicie zrzeka się prawa do opodatkowania, a w przypadku innych pozwala np. na odliczenie od polskiego podatku danin zapłaconych za granicą.

   

  Ulga na powrót – zachęta do zmiany rezydencji podatkowej

   

  Opublikowany pod koniec lipca projekt zmian w podatkach dochodowych w ramach tzw. Polskiego Ładu zakłada wprowadzenie ulgi w PIT dla osób, które zdecydują się przenieść rezydencję podatkową z zagranicy do Polski. Konieczne do skorzystania z ulgi w danym roku jest jednak spełnienie kilku warunków:

  • posiadanie przez cały rok miejsca zamieszkania i nieograniczonego obowiązku podatkowego na terytorium Polski – biorąc pod uwagę definicję osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce, wystarczające powinno być spełnienie jednego z dwóch przytoczonych wyżej kryteriów (przebywanie przez 183 dni w roku lub posiadanie ośrodka interesów życiowych);
  • uzyskiwanie dochodów z określonych źródeł, tj. z pracy najemnej (np. umowa o pracę), działalności wykonywanej osobiście (np. umowy cywilnoprawne), działalności gospodarczej lub z praw majątkowych (prawa autorskie i pokrewne);
  • posiadanie rezydencji podatkowej innego kraju przez co najmniej 3 lata poprzedzające rok przeniesienia jej do Polski, udokumentowane certyfikatem rezydencji.

  W ramach ulgi możliwe będzie pomniejszenie, przez kolejne 4 lata, podatku należnego o 50% podatku zapłaconego w roku poprzednim. W pierwszym roku stosowania ulgi punktem odniesienia będzie tzw. rok bazowy. Podatnik będzie mieć możliwość wyboru, czy rokiem bazowym będzie dla niego rok, w którym przeniósł rezydencję do Polski, czy rok następny. Jeżeli w danym roku nie będzie możliwe wykorzystanie całego przysługującego odliczenia, możliwe będzie jego przeniesienie na kolejne lata (maksymalnie 5 lat).

  Przykład

  Jan Nowak przez ostatnie kilkanaście lat mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii i posiadał tam rezydencję podatkową. W 2022 r. planuje wrócić do Polski na stałe, przez co będzie mieć nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Jego podatek należny do zapłaty w Polsce za ten rok wyniesie 10 tys. zł. Chcąc skorzystać z ulgi na powrót, Jan uzna rok 2022 za rok bazowy. Poniższa tabela obrazuje przykładowe rozliczenie ulgi na powrót.

  Rok

  Podatek należny bez ulgi na powrót

  Ulga na powrót

  Podatek należny z ulgą na powrót

  2022

  (rok bazowy)

  10 000 zł

  -

  10 000 zł

  2023

  12 000 zł

  50% * 10 000 zł

  = 5 000 zł

  12 000 zł – 5 000 zł

  = 7 000 zł

  2024

  17 500 zł

  50% * 7 000 zł

  = 3 500 zł

  17 500 zł – 3 500 zł

  = 14 000 zł

  2025

  20 000 zł

  50% * 14 000 zł

  = 7 000 zł

  20 000 zł – 7 000 zł

  = 13 000 zł

  2026

  13 500 zł

  50% * 13 000 zł

  = 6 500 zł

  13 500 zł – 6 500 zł

  = 7 000 zł

   

  Jak wynika z powyższej tabeli, nie korzystając z ulgi na powrót, za lata 2023-2026 Jan zapłaciłby 63 tys. zł podatku dochodowego. Dzięki uldze na powrót jego podatek wyniesie 41 tys. zł, a zatem aż o 22 tys. zł mniej.`

   

  Ulga na powrót także dla cudzoziemców?

   

  Duże kontrowersje w zakresie projektowanych przepisów dotyczących ulgi na powrót wzbudza brak wymogu posiadania polskiego obywatelstwa. Proponowany przepis odwołuje się wyłącznie do pojęcia osoby fizycznej posiadającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jak już wskazaliśmy wyżej, aby zostać uznanym za taką osobę wystarczy przebywać w Polsce przez więcej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiadać tutaj ośrodek interesów życiowych. Nie jest wymagane do tego posiadanie polskiego obywatelstwa. A zatem z ulgi, w jej projektowanym kształcie, będzie mógł skorzystać również cudzoziemiec, który przeniesie się do Polski.

   

  Należy jednak zaznaczyć, że projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych, w związku z czym ostateczny kształt przepisów może różnić się od zaprezentowanego w projekcie. Zespół Kancelarii PragmatIQ na bieżąco śledzi proces legislacyjny. Zapraszamy także do odwiedzenia specjalnej sekcji  na naszej stronie, poświęconej zagadnieniom Polskiego Ładu. 

   

  Krzysztof Kaczmarek

  Tagi PIT Polski Ład ulga podatkowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi PIT Polski Ład ulga podatkowa