23.01.2017

  Prawo dostępu wspólników mniejszościowych do dokumentów spółki

  Posiadanie niewielkiego pakietu udziałów w spółce z o.o. nie oznacza, że wspólnik ma ograniczony dostęp do informacji dotyczących spółki. Wspólnik mniejszościowy ma prawo kontroli dokumentów i ksiąg związanych z działalnością spółki. Prawo to może zostać ograniczone lub wyłączone tylko w sytuacjach wyraźnie określonych w przepisach.

   

  Prawo wspólnika do przeglądania dokumentów

   

  Każdy ze wspólników, bez względu na to ile posiada udziałów w spółce, może skorzystać z prawa dostępu do dokumentów i ksiąg spółki. Zatem zarówno wspólnikowi, któremu przysługuje 99 % udziałów, jak i wspólnikowi posiadającemu 1 % udziałów, prawo to przysługuje w takim samym zakresie. Prawo kontroli wspólnik może wykonywać wraz z upoważnioną przez siebie osobą, np. z prawnikiem czy biegłym rewidentem.

   

  Zakres udostępnionych dokumentów

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

   

  Wspólnik może przeglądać księgi i dokumenty spółki, a także sporządzić bilans dla swego użytku. Ponadto wspólnik może zwrócić się do zarządu z żądaniem złożenia wyjaśnień w interesujących go sprawach związanych z działalnością spółki. Zarząd spółki nie jest uprawniony do samowolnego ograniczenia zakresu dokumentów czy informacji udostępnianych wspólnikowi wykonującemu prawo kontroli, chyba że zachodzą okoliczności opisane poniżej.

   

  Odmowa dostępu do dokumentów

   

  Zarząd jest uprawniony do ograniczenia lub odmowy dostępu jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta pozyskane informacje w sposób sprzeczny z interesami spółki, przez co wyrządzi spółce znaczną szkodę. Przykładowo odmowa może być uzasadniona gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wspólnik zamierza wykorzystać uzyskane dokumenty przy prowadzeniu działalności konkurencyjnej. Odmowa dostępu do dokumentów powinna nastąpić w formie uchwały zarządu. Sam spór wspólników w danej spółce nie uzasadnia natomiast odmowy udostępnienia jednemu ze wspólników dokumentów spółki.

   

  Postępowanie w razie odmowy

   

  Wspólnik, któremu niezasadnie odmówiono prawa dostępu do dokumentów spółki, może odwołać się do pozostałych wspólników. Wspólnicy rozstrzygają takie żądanie w drodze uchwały, która powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

   

  W razie nieuwzględnienia przez wspólników odwołania, wspólnik może wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o zobowiązanie zarządu do udostępnienia dokumentów. Wniosek powinien być zgłoszony w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o odmownej uchwale lub upływu terminu, w którym taka uchwała powinna być powzięta.

   

  Wyłączenie prawa do przeglądania dokumentów

   

  Prawo kontroli może zostać wyłączone lub ograniczone w spółkach, w których powołano radę nadzorczą lub komisję rewizyjną i jednocześnie wyłączono lub ograniczono w umowie spółki prawo indywidualnej kontroli wspólników. W takiej sytuacji wspólnik nie będzie miał w ogóle dostępu do dokumentów spółki lub ten dostęp będzie odpowiednio ograniczony.

   

   

  Możliwość kontroli dokumentów spółki jest tylko jednym z uprawnień wspólników mniejszościowych. O prawie dostępu do dokumentów spółki przeczytasz również w naszym artykule Dostęp do dokumentów spółki z o.o. – narzędzie kontroli dla mniejszościowego wspólnika.

   

  Karolina Kulińska

  Tagi kontrola spory wspólników spółka z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Zgromadzenia wspólników

  Korzystne zmiany dla wspólników mniejszościowych od stycznia 2017 r.

  Inne

  Nagranie wspólnika jako dowód w sprawie sądowej

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi kontrola spory wspólników spółka z o.o.