Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  16.03.2022

  Przejście na estoński CIT – o czym pamiętać?

  https://www.doradzamy.to/artykuly/estonski-cit-w-trakcie-rokuZmiana z klasycznych zasad opodatkowania na opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT wiąże się m.in. z obowiązkiem spełnienia określonych warunków, dokonania zgłoszenia i dostosowania ewidencji podatkowej. Sprawdź, o czym jeszcze warto pamiętać rozpoczynając opodatkowanie w formie estońskiego CIT.

   

  Zamów nasz kurs online "Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach"

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Na czym polega tzw. estoński CIT i jak na nim zyskać?
  • Kto może skorzystać z estońskiego CIT i o czym musi pamiętać?
  • Czym są ukryte zyski i jak są opodatkowane?
  • Na co uważać, żeby nie stracić opodatkowania estońskiego CIT?
  • Czym różni się księgowość na estońskim CIT?

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

  Estoński CIT - warunki

   

  Przede wszystkich rozpoczynając opodatkowanie na zasadach estońskiego CIT należy mieć pewność, że zostały spełnione wszystkie warunki korzystania z tej formy opodatkowania. Przykładowo należy zweryfikować, czy spółka posiada odpowiedni poziom zatrudnienia. Szczegółowo na temat warunków, które należy spełnić przeczytasz w artykule Estoński CIT – dla kogo od 2022 r.? 

   

  O konsekwencjach niespełnienia któregokolwiek z ustawowych warunków dowiesz się z artykułu Utrata prawa do estońskiego CIT.

   

  Estoński CIT zgłoszenie ZAW-RD

   

  W celu przejścia na ryczałt od dochodów spółka powinna złożyć do właściwego urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem na formularzu ZAW-RD. Zawiadomienie co do zasady powinno zostać złożone w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana estońskim CIT. Jeżeli przykładowo spółka planuje rozpocząć opodatkowanie ryczałtem od dochodów z dniem 1 kwietnia 2022 r., to do dnia 30 kwietnia powinna złożyć ZAW-RD we właściwym urzędzie skarbowym.

   

  Zmiana formy opodatkowania na estoński CIT w trakcie roku podatkowego różni się od wejścia w ten system od początku roku i wymaga spełnienia dodatkowych obowiązków. Więcej dowiesz się z artykułu Estoński CIT – w trakcie roku.

   

  Sprawozdanie finansowe estoński CIT

   

  Zasadniczo na dzień poprzedzający dzień wejścia w nowy reżim opodatkowania, tj. na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem, należy zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe.

   

  W przypadku rozpoczęcia opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek wraz z początkiem kolejnego roku podatkowego, można wykorzystywać i odpowiednio dostosować sprawozdanie finansowe przygotowane na ostatni dzień poprzedniego roku (może być to jednocześnie dzień poprzedzający przekształcenie).

   

  Wyboru opodatkowania w formie estońskiego CIT można dokonać również w trakcie roku (wraz z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego) – należy pamiętać, że w takim przypadku powstaje dodatkowy obowiązek sprawozdawczy.

   

  W sprawozdaniu finansowym spółki na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia opodatkowania według zasad estońskiego CIT, należy przede wszystkim odpowiednio wyodrębnić w kapitale własnym:

   

  • kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych, które odniesiono na kapitały, a zostały wypracowane w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek;
  • kwotę niepokrytych strat, które zostały poniesione w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

   

  Jednocześnie z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych powstaje obowiązek rozliczenia się z podatku CIT (klasycznego) i złożenia zeznania CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający opodatkowanie estońskim CIT.

   

  Korekta wstępna – estoński CIT

   

  W związku z tym, że przejście na ryczałt od dochodów wiąże się ze zmianą formy rozliczeń (zamiast opodatkowania dochodu podatkowego podstawę opodatkowania stanowi rozdysponowany zysk księgowy), na moment wejścia w estoński CIT należy dokonać ujednolicenia pomiędzy rozliczeniem podatkowym i bilansowym, czyli dokonać tzw. korekty wstępnej. Opodatkowaniu podlegają tzw. różnice przejściowe między wynikiem bilansowym a podatkowym.

   

  Spółka ma obowiązek wykazania wartości przychodów i kosztów do opodatkowania w ramach korekty wstępnej w informacji CIT/KW (załącznik do zeznania CIT-8), składanej do urzędu skarbowego w terminie do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem.

   

  Wykazanie podatku w informacji CIT/KW nie oznacza jednak, że faktycznie będzie on zapłacony. Jeżeli bowiem spółka przejdzie na estoński CIT na okres co najmniej 4 kolejnych lat podatkowych, to podatek z tego tytułu podlega umorzeniu w całości.

   

  Dochód z przekształcenia

   

  Spółki, które powstały w wyniku przekształcenia, dla których pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem, mają dodatkowo obowiązek rozpoznania dochodu z przekształcenia, czyli nadwyżki pomiędzy wartością poszczególnych składników majątku ustaloną zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień przekształcenia ponad ich wartością podatkową

   

  W przypadku powstania dochodu z przekształcenia spółka wykazuje taki dochód w informacji CIT/KW (załącznik do zeznania CIT-8), składanej do urzędu skarbowego w terminie do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem. Podatek z tego tytułu może zostać zapłacony również w częściach w okresie maksymalnie 2 lat, licząc od końca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem. W odróżnieniu od podatku wynikającego z tytułu korekty wstępnej, podatek od dochodu z przekształcenia nie podlega umorzeniu.

   

  Warto mieć na uwadze, że w 2023 roku uległy przedłużeniu terminy składania deklaracji i informacji związanych z estońskim CIT (w tym CIT-8E i CIT-KW dla niektórych spółek). Więcej na ten temat piszemy w artykule Pamiętaj o złożeniu zeznania rocznego CIT za 2022 rok!

   

  W przypadku przejścia na estoński CIT po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej nie będącej podatnikiem CIT czy komandytowej, w której wspólnicy mają możliwość wypłaty zysków sprzed opodatkowania spółek komandytowych CIT, warto przed przekształceniem zdecydować, czy zyski mają być przeznaczone przed przekształceniem do wypłaty dla wspólników. Odpowiednie rozdysponowanie zysków może wpłynąć na to, czy ich wypłata będzie opodatkowana.

   

  Zastanawiasz się jak księgować w estońskim CIT? W naszym kursie, specjaliści wyjaśnili co trzeba wiedzieć wchodząc w estoński CIT i na co zwracać uwagę!

  Zobacz kurs


  Oświadczenie wspólników OSW-RD

   

  Wspólnicy spółki opodatkowanej na zasadach estońskiego CIT, będący osobami fizycznymi, mają obowiązek poinformować spółkę o podmiotach, w których posiadają bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub innych podobnych praw. Obowiązku tego dokonują poprzez złożenie oświadczenia OSW-RD. Formularz ten nie jest składany do urzędu skarbowego. Każdy wspólnik ma obowiązek przekazania oświadczenie spółce, w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego opodatkowania ryczałtem.

   

  W przypadku, gdy wspólnik nie złoży w terminie oświadczenia OSW-RD, spółka jest zobowiązania poinformować urząd skarbowy.

   

  Estoński CIT – czy zawsze warto?

   

  Estoński CIT stanowi wyjątkowo korzystną formę opodatkowania. Więcej o korzyściach przeczytasz w artykule Estoński CIT- dlaczego warto?

   

  Co więcej, w najnowszych interpretacjach indywidualnych Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o., spółka ta, jako rozpoczynająca działalność, będzie mogła skorzystać z niższej stawki opodatkowania 10% niezależnie od przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę przed przekształceniem. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. a estoński CIT

   

  Spełnienie warunków opodatkowania estońskim CIT nie oznacza jednak, że wybór tej formy opodatkowania jest zawsze korzystny dla danego podmiotu. Dokonując wyboru należy uwzględnić m.in. szacowany poziom dochodów, planowane działania reorganizacyjne, a także dotychczasowe rozliczenia.

   

  Zapisz się na nasz kurs Jak zarabiać i nie płacić podatków, czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach i dowiedz się więcej o istotnych kwestiach związanych z wdrożeniem i rozliczaniem CIT estońskiego.

   

  Zastanawiasz się, czy estoński CIT to korzystne rozwiązanie dla Twojej działalności? Masz pytania lub wątpliwości dotyczące tej formy opodatkowania? Zapraszam do kontaktu z naszymi Specjalistami! 

   

  Paulina Mikołajczak

  Tagi CIT estoński CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT estoński CIT