Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  10.08.2021

  Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. a wypłata starych zysków

  Przekształcenie spółki jawnej, niebędącej podatnikiem CIT, w spółkę z o.o. wiąże się ze zmianą sposobu podatkowego rozliczania dochodów. Na moment przekształcenia w spółce jawnej mogą pozostać niepodzielone dotąd zyski. Czy ich wypłata, która nastąpi już po przekształceniu, będzie wiązać się z obowiązkiem pobrania podatku?

   

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

  Przekształcenie w spółkę z o.o. – koniec transparentności podatkowej

   

  Co do zasady, spółka jawna nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego, a jej dochody są rozliczane „na bieżąco” przez wspólników proporcjonalnie do ich udziału w zyskach (tzw. transparentność podatkowa). Natomiast późniejsza wypłata osiągniętych zysków na ich rzecz nie jest w żaden sposób opodatkowana.

   

  Niektóre ze spółek jawnych mogą jednak zostać podatnikami CIT. O tym, co należy zrobić, by spółka nie dołączyła do grona podatników, dowiesz się z naszego artykułu Spółka jawna bez CIT – obowiązkowa informacja CIT-15J.

   

  Inaczej sprawa wygląda w przypadku spółki z o.o. Ta bez wyjątku jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a opodatkowanie występuje dwukrotnie: pierwszy raz na poziomie spółki w odniesieniu do bieżących dochodów i ponownie w momencie wypłaty zysku wspólnikom.

   

  W związku z powyższym, przekształcenie spółki jawnej, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego, w spółkę z o.o. niesie za sobą utratę transparentności podatkowej spółki oraz w praktyce podwójne opodatkowanie jej dochodów.

   

  Wypłata zysków spółki jawnej po przekształceniu

   

  W praktyce gospodarczej zdarza się, że nie zawsze wszystkie zyski osiągane przez spółki są wypłacane wspólnikom, a w zamian za to zatrzymuje się je w spółce, by wypłacić je w późniejszym okresie lub przeznacza np. na podwyższenie kapitału zapasowego.

   

  Może więc dojść do sytuacji, w której na moment przekształcenia w spółce jawnej znajdują się niepodzielone zyski, których wypłata może nastąpić po przekształceniu - już w spółce z o.o. Mogłaby ona jednak zostać potraktowana jako przychód wspólników z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, czyli analogicznie do dywidendy. To z kolei wiązałoby się z koniecznością pobrania zryczałtowanego podatku wg stawki 19% PIT lub CIT, czyli w istocie podwójnego opodatkowania wypłacanych dochodów, które zostały wypracowane przez spółkę jawną.

   

  Powyższe stanowisko prezentują także organy podatkowe z wielu interpretacjach indywidualnych. Zdaniem organów, kluczowe dla klasyfikacji wypłaty zysków jest to, która spółka jej dokonuje, a nie która spółka faktycznie te zyski osiągnęła.

   

  Podział zysku przed przekształceniem

   

  Planując przekształcenie spółki jawnej (transparentnej podatkowo) w spółkę z o.o. warto zastanowić się nad podjęciem (jeszcze przed przekształceniem) uchwały o podziale zysków i pozostawieniu go do dyspozycji wspólników. Zysk zgromadzony w spółce staje się wówczas zobowiązaniem wobec wspólników, a jego spłata nie może być traktowana jak dywidenda nawet wtedy, gdy wypłaty dokona spółka z o.o.

   

  Podobnie uważa Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.321.2021.1.NM) stwierdził, że podjęcie uchwały o podziale zysku spółki jawnej przed przekształceniem jej w spółkę z o.o. jest wystarczające do tego, by późniejsza jego wypłata, niezależnie od terminu, była neutralna podatkowo.

   

  Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o., pomimo podwójnego opodatkowania dochodów, może stworzyć nowe możliwości dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest opodatkowanie dochodów zgodnie z zasadami tzw. estońskiego CIT, które jest dostępne wyłącznie dla spółek kapitałowych. Więcej na temat samej idei estońskiego CIT oraz najważniejszych kwestii, na które należy zwrócić uwagę, planując tę formę opodatkowania, przeczytasz w naszym artykule Estoński CIT od 2021 r.– dla kogo?. Sprawdź też nasz kurs Jak zarabiać i nie płacić podatków, czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach i zobacz korzyści, jakie może dać Ci przejście na opodatkowanie w formie CIT estońskiego.

   

  O skutkach podatkowych przekształceń innych spółek przeczytasz w artykule O jakich aspektach podatkowych należy pamiętać przy przekształcaniu spółki?

   

  Krzysztof Kaczmarek

  Maria Ratajczyk

  Tagi przekształcenie spółka jawna spółka z o.o. wypłata ze spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi przekształcenie spółka jawna spółka z o.o. wypłata ze spółki