Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  25.09.2014

  Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w komandytową. Jak to najlepiej zrobić?

  Jeśli jesteś wspólnikiem w spółce komandytowo-akcyjnej, ale chciałbyś zacząć korzystać z zalet jakie daje spółka komandytowa, koniecznie przeczytaj nasz tekst – dowiesz się, jak to zrobić.

   

  Spółka komandytowa zawiera w sobie niemal wszystkie zalety prowadzenia działalności jakie wiążą się z prowadzeniem biznesu w formie spółki komandytowo-akcyjnej, będąc jednocześnie prostszą do prowadzenia spółką.

   

  Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową jest jak najbardziej dopuszczalne.

   

  Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (KSH) do dokonania przekształcenia wymaga się:

  1. sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
  2. powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;
  3. określenia wspólników prowadzących sprawy spółki komandytowej i reprezentujących ją (komplementariuszy);
  4. zawarcia umowy spółki przekształconej;
  5. dokonania w rejestrze przedsiębiorców wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

   

  Dodatkowo, przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową (a więc spółki osobowej w inną spółkę osobową), dochodzi do skutku, jeśli za przekształceniem wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej.

   

  W pierwszej kolejności wszyscy komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej powinni wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia w spółkę komandytową. Co ważne, nie ma żadnych przeszkód, aby zawnioskować o wyznaczenie konkretnego biegłego rewidenta wskazanego przez spółkę. Zaletami takiego rozwiązania są: terminowość pracy biegłego, przewidywalność kosztów oraz znajomość stosunków wewnętrznych panujących w spółce.

   

  Plan przekształcenia przygotowują i podpisują wszyscy wspólnicy (komplementariusze) prowadzący sprawy spółki komandytowo-akcyjnej. Obowiązkowymi elementami planu przekształcenia są: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej oraz określenie wartości akcji i udziałów kapitałowych komplementariuszy, na podstawie sprawozdania finansowego przygotowanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia (przykładowo, jeśli plan przekształcenia przyjmujemy w miesiącu sierpniu, sprawozdanie finansowe powinno zostać przygotowane na dowolny dzień w lipcu). Jak zatem widać kluczowym dokumentem, bez którego przygotowanie planu przekształcenia nie byłoby możliwe jest sprawozdanie finansowe spółki przekształcanej. To dlatego tak ważne jest, aby na tym etapie procesu przekształcenia biuro rachunkowe lub wspólnicy samodzielnie prowadzący księgowość spółki w sposób sprawy i rzetelny przygotowali wszystkie niezbędne dokumenty.

   

  Poza wspomnianym sprawozdaniem finansowym, obowiązkowymi załącznikami do planu przekształcania są: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy przekształconej spółki komandytowej oraz wycena składników majątku spółki przekształcanej.

   

  Plan przekształcenia jest składany przez biegłego rewidenta do sądu rejestrowego wraz z wydaną przez niego opinią. Następnie komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej powinni zawiadomić wszystkich pozostałych wspólników o planowanym podjęciu uchwały o przekształceniu. Zgodnie z ksh powinno to nastąpić dwukrotnie, w odstępie nie krótszym  niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym podjęciem uchwały o przekształceniu. W praktyce możliwe jest skrócenie powyższych terminów do niezbędnego minimum, za zgodą wszystkich wspólników spółki komandytowo-akcyjnej szczególnie jeśli brali oni aktywny udział w przekształceniu spółki i przygotowaniu planu przekształcenia. Powyższe ułatwienie będzie możliwe jedynie w przypadku, jeśli w kapitale zakładowym spółki komandytowo-akcyjnej występują wyłącznie akcje imienne (a więc komplementariuszom znani są wszyscy akcjonariusze spółki).

   

  Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały o przekształceniu (w formie aktu notarialnego),  zawarcie umowy spółki komandytowej oraz wpisanie spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS (dzień wpisu do KRS to tzw. dzień przekształcenia). Optymalne z praktycznego punktu widzenia jest zawnioskowanie o wpis spółki przekształconej do rejestru dokładnie pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego (tzw. wpis celowany).

   

  W ciągu miesiąca od podjęcia uchwały o przekształceniu wspólnicy przekształcanej spółki komandytowo-akcyjnej powinni złożyć pisemne oświadczenia o uczestnictwie w przekształconej spółce komandytowej. W praktyce najczęściej zdarza się tak, że wspólnicy składają te oświadczenia bezpośrednio po podjęciu uchwały o przekształceniu w tym samym protokole notarialnym co uchwała.

   

  Ostatnim etapem przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową jest dokonanie obowiązkowego ogłoszenia o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Stosowny wniosek do biura ogłoszeń MSiG powinni zgłosić wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy przekształconej spółki komandytowej (komplementariusze).

   

  Jakub Kowalczyk

  Tagi przekształcenie SKA

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Przekształcenia spółek

  Przekształcenie spółki - ile to trwa?

  Przekształcenia spółek

  Przekształcenie uproszczone – kiedy możliwe? Ile trwa?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi przekształcenie SKA