Halid Dalati

  Halid Dalati

  Zapytaj eksperta

  07.12.2021

  Rejestracja prostej spółki akcyjnej - co powinien zawierać wniosek do KRS?

  Zamierzasz zarejestrować prostą spółkę akcyjną w KRS? Z naszego artykułu dowiesz się jakie informacje powinien zawierać wniosek oraz jakie dokumenty należy do niego załączyć, aby uzyskać wpis spółki w rejestrze KRS.

   

  Prosta spółka akcyjna powstaje, a mówiąc precyzyjniej - uzyskuje osobowość prawną, dopiero  z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS. Po zawarciu umowy spółki, a do czasu wpisu w rejestrze KRS funkcjonuje natomiast  prosta spółka akcyjna w organizacji, o której szczegółowo piszemy w artykule Zasady funkcjonowania prostej spółki akcyjnej w organizacji.

   

  Aktualnie rejestracja prostej spółki akcyjnej polega na złożeniu wniosku do KRS drogą elektroniczną. W przypadku umów zawieranych w formie notarialnej,  dokonuje się tego za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Jeżeli zawarliśmy umowę prostej spółki akcyjnej w portalu s24 – to ten system będzie właściwy dla złożenia wniosku. W związku z odmienny sposobami założenia spółki, należy również zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Wniosek o wpis powinien zostać złożony do właściwego Sądu Rejestrowego w terminie 6 miesięcy  od zawarcia umowy spółki, gdy dokonujemy tego w formie notarialnej. W przypadku zawarcia umowy spółki za pośrednictwem systemu internetowego S24 mamy na to o wiele krótszy termin, który wynosi 7 dni. Chciałbyś dowiedzieć się jak krok po kroku utworzyć prostą spółkę akcyjną, zapoznaj się z naszym artykułem Jak założyć prostą spółkę akcyjną? 

   

  Sam wniosek o rejestrację prostej spółki akcyjnej w KRS powinien zawierać:

  • firmę, siedzibę i adres spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • liczbę akcji,
  • liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli umowa spółki dopuszcza emisję różnego rodzaju akcji,
  • zaznaczenie okoliczności, że umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo tytułu uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji,
  • wysokość kapitału akcyjnego,
  • jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności,
  • nazwiska i imiona członków Zarządu (Rady Dyrektorów) oraz sposób reprezentowania spółki,
  • nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, jeżeli umowa spółki wymaga ustanowienia tego organu,
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
  • jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.

   

  W formularzu wniosku rejestracyjnego wymagane jest również podanie następujących informacji:

  • oznaczenie dnia kończącego pierwszy rok obrotowy spółki,
  • oznaczenie jedynego akcjonariusza spółki, a także wzmiankę o tym, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki,
  • wzmiankę o tym, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,
  • maksymalną liczbę akcji, które mogą być przedmiotem warunkowej emisji,
  • wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną liczbę emitowanych akcji, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku,
  • maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać wyemitowane z upoważnienia udzielonego zarządowi.
  • wzmiankę o tym, czy spółka wykonuje działalności gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej,

   

  Do wypełnionego wniosku należy również dołączyć następujące załączniki:

  • umowę spółki;
  • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, przeznaczonych na kapitał akcyjny,
  • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione w części przewidzianej w umowie spółki,
  • jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki – dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego,
  • adresy do doręczeń (albo adresy do doręczeń elektronicznych) członków Zarządu (Rady Dyrektorów),
  • podpisaną przez wszystkich członków zarządu (dyrektorów) listę akcjonariuszy z podaniem nazwiska i imienia albo firmy (nazwy) oraz liczny i serii akcji objętych przez każdego z nich,
  • oświadczenie osób reprezentujących spółkę obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń,
  • nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego akcjonariusza – w przypadku jednoosobowej prostej spółki akcyjnej,
  • dowód uiszczenia opłaty od wniosku o wpis do KRS oraz za publikację ogłoszenia o zarejestrowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

   

  W przypadku złożenia prawidłowego wniosku o rejestrację, spółka powinna zostać zarejestrowana w ciągu 7 dni. Przy rejestracji spółce nadany zostanie numer KRS, NIP i REGON.  

   

  Po dokonanym w KRS wpisie należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym formularz NIP 8. Naczelnik tego urzędu następnie przekaże zawarte w formularzu informacje do ZUS. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się jak opodatkowana jest prosta spółka akcyjna, a także z jakich ulg podatkowych może skorzystać, koniecznie zapoznaj się z naszymi artykułami Jak opodatkowana jest prosta spółka akcyjna? oraz Z jakich ulg podatkowych może skorzystać prosta spółka akcyjna?

   

  Jeżeli planujesz przekształcenie swojej spółki w prostą spółkę akcyjną lub chcesz rozpocząć własną działalność zakładając ją od podstaw – zapraszamy do kontaktu, na pewno pomożemy!

   

  Halid Dalati

  Tagi prosta spółka akcyjna rejestracja założenie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi prosta spółka akcyjna rejestracja założenie spółki