Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  20.04.2020

  Rekomendacje dotyczące zasad udzielania ulg podatkowych

  Jednym z elementów wspierania przedsiębiorców w czasach panującego koronawirusa, który wprowadziła „tarcza antykryzysowa” jest możliwość ubiegania się przez podatnika o różnego rodzaju ulgi podatkowe (zwolnienia, zastosowanie niższych stawek podatkowych, odroczenia, odliczenia powodujące zmniejszenie obciążeń podatkowych w trakcie pandemii). W związku nowelizacją przepisów Ministerstwo Finansów wskazało również wytyczne jakimi powinny kierować się organy, by takie ulgi przydzielać.

   

  Zasady udzielania ulg podatkowych w czasie koronawirusa

   

  Ministerstwo Finansów pod koniec marca 2020 r. przekazało wytyczne dotyczące udzielania ulg podatkowych. Zapoznanie się z nimi może być bardzo przydatne. Oto one:

   

  1. Podatnicy mogą ubiegać się o ulgi wskazując za przyczynę pogorszenia się ich sytuacji finansowej koronawirusa w stosunku do tych zobowiązań podatkowych, które powstały po 1 marca 2020 r.

   

  Wnioski np. o odroczenie podatku czy rozłożenie go na raty złożone w zakresie zobowiązań podatkowych powstałych przed 1 marca 2020 r. rozpatrywane są na takich samych zasadach, jakie obowiązywały do tego momentu. Przesłanka koronawirusa dla tych wniosków nie jest zasadna.

   

  1. W związku ze złożeniem wniosku o ulgę podatkową nie ma konieczności badania sytuacji finansowej podatnika (nie składa on oświadczenia majątkowego), jeśli podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, a pomoc publiczną ocenia się wyłącznie w kontekście jego oświadczenia z wniosku.

   

  1. Jeśli wniosek podatnika dotyczy zobowiązania rocznego CIT lub PIT za 2019 r. nie ma konieczności badania jego sytuacji finansowej (nie składa on oświadczenia majątkowego), jeśli podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, a pomoc publiczną ocenia się wyłącznie w kontekście jego oświadczenia z wniosku. W przypadku rozliczeń rocznych istotne jest jednak, że podejście to stosowane jest tylko i wyłącznie dla branż bezpośrednio zagrożonych oddziaływaniem koronawirusa.

   

  Branże, które wg ustawodawców są szczególnie dotknięte problemami związanymi z koronawirusem to transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp.

   

  1. Jeżeli podatnik składa wnioski związane ze zobowiązaniami, których termin płatności upływa w marcu i z zaległościami wcześniejszymi, ale proporcja tych marcowych zobowiązań wynosi ponad 50% tych wcześniejszych, a podatnik nie ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną, stosuje się zasady wskazane w punkcie 1) i 2).

   

  1. Przypadki opisane w powyższych podpunktach załatwiane są w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego, kierując się zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego i budowaniem zaufania do organu podatkowego oraz Konstytucją Biznesu zakładającą adekwatność działań administracji do zaistniałej sytuacji.
  2. W sytuacji, gdy podatnik składa wniosek w stosunku do zobowiązań, których terminy upłynęły w marcu 2020 r., a korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, należy pogłębić ocenę podatnika z punktu widzenia pomocy publicznej, zachowując oceny stanu majątkowego, jak w pkt 5) ( podatnik nie składa jednak w takim przypadku oświadczenia majątkowego).

   

  1. Wnioski, których zaległości powstały w więcej niż 50% przed 1 marca 2020 r. mogą być rozpoznawane analogicznie do sposobu wskazanego w pkt 5) na okoliczność oddziaływania koronawirusa tylko wówczas, jeżeli złożone zostaną przez podatników prowadzących działalność z branż szczególnie zagrożonych.

   

  1. Wnioski podatników innych, których zobowiązania wyłącznie albo więcej niż 50% powstały przed 1 marca 2020r. podlegają rozpoznaniu według badania stanu majątkowego (składa oświadczenie majątkowe) i pomocy publicznej (bada się również czy podatnik korzystał wcześniej z pomocy publicznej).
  2. Wszystkie wnioski można składać w formie papierowej, elektronicznie (e-PUAP lub podpis elektroniczny) lub nawet mailowo, ale w takim wypadku pod warunkiem oświadczenia, że oryginalny wniosek papierowy zostanie złożony w urzędzie skarbowym po ustaniu epidemii.

   

  Pakiet tarczy antykryzysowej zawiera także inne propozycje pomocy dla przedsiębiorców – w szczególności w zakresie ZUS. O tym, komu przysługuje wsparcie i jakie są warunki, aby je uzyskać, można przeczytać w naszych artykułach Zwolnienie płatnika ze składek ZUS oraz Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych oraz wspólników spółek.

   

  Aby być na bieżąco z proponowanymi formami wsparcia przedsiębiorców i poznać nasze rekomendacje w tym zakresie, zachęcamy do subskrybowania naszego newslettera.

   

   Jako Kancelaria PragmatIQ zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu, aby wspólnie przebrnąć przez ten nowy dla przedsiębiorców okres.

   

  Dominika Widła

  Tagi podatki tarcza antykryzysowa zmiany w CIT zmiany w PIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi podatki tarcza antykryzysowa zmiany w CIT zmiany w PIT