Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  10.01.2016

  Rozwiązanie spółki bez przeprowadzania likwidacji

  Rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia jej likwidacji

   

  Rozwiązanie spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej można znacznie przyspieszyć poprzez rezygnację z postępowania likwidacyjnego. Opcja ta nie jest dostępna w przypadku innych spółek handlowych. Planujesz zakończyć działalność swojej spółki? Koniecznie rozważ jej rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji!

   

  Rozwiązanie bez likwidacji – kiedy możliwe i jak się odbywa?

   

  Możliwość rozwiązania spółki osobowej (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego może wynikać z umowy spółki bądź też ze zgodnej uchwały wszystkich jej wspólników. W tym przypadku to wspólnicy – a nie likwidatorzy - odpowiadają za zakończenie działalności przez spółkę, ściągnięcie należnych jej wierzytelności, spłacenie zobowiązań oraz podział majątku między siebie samych.

   

  To jak ma wyglądać zakończenie działalności spółki, po spłaceniu bądź zaspokojeniu dłużników jest również zależne od woli wspólników. Możliwe jest przykładowo przeniesienie przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę na rzecz jednego z jej wspólników, z obowiązkiem spłaty pozostałych, zbycie przedsiębiorstwa na rzecz osoby trzeciej bądź wniesienie go do innej spółki. W szczególności gdy przedsiębiorstwo, które prowadzi Twoja spółka jest w dobrej kondycji finansowej, rozwiązania te wydają się być lepszym sposobem na spłacenie wspólników niż upłynnienie majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa.

   

  Rozwiązanie spółki bez likwidacji – jakie korzyści?

   

  Rozwiązując spółkę bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego unikniesz wielu wymogów, które musiałbyś spełnić przeprowadzając postępowanie likwidacyjne spółki. Nie jest konieczne m. in. zawiadamianie sądu o otwarciu likwidacji ani sporządzenie bilansu jej otwarcia. Oznacza to, że po zwinięciu działalności spółki wystarczy złożyć wniosek o jej wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestry Sądowego, co pozwoli znacznie skrócić czas całego procesu oraz obniżyć koszty.

   

  W przypadku rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania jej likwidacji nie dochodzi również do wygaśnięcia prokury, a zasady reprezentacji nie ulegają zmianie. 

   

  Dużym plusem takiego rozwiązania jest również fakt, że w końcowej fazie swojego funkcjonowania Twoja spółka nie będzie występowała z dopiskiem „w likwidacji”, co wpłynie na jej większą wiarygodność wśród kontrahentów.

   

  Nie będziesz musiał również, jako wspólnik, ograniczać swoich czynności tylko do tych, które są niezbędne do zakończenia bieżących spraw spółki, w przypadku gdy pojawi się jakieś dochodowe przedsięwzięcie.

   

  Rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzenia likwidacji jest również korzystne podatkowo, bowiem otrzymanie środków pieniężnych oraz innych składników majątku spółki osobowej przez wspólnika spółki w związku z jej rozwiązaniem bez przeprowadzania procesu likwidacji nie będzie skutkowało powstaniem po stronie wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie PIT, o czym szerzej pisaliśmy na naszym portalu komandytowa.pl w artykule Czy gotówka i inne składniki majątkowe otrzymane przez wspólnika w wyniku rozwiązania sp.k. bez przeprowadzania jej likwidacji będą opodatkowane podatkiem dochodowym? 

   

  Jeżeli zatem zastanawiasz się nad alternatywnymi sposobami zakończenia działalności gospodarczej swojej spółki skontaktuj się koniecznie ze specjalistami z kancelarii PragmatIQ. Pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie odpowiednie właśnie dla Ciebie!

   

  Paweł Konieczny, Paweł Skurzyński

  Tagi likwidacja rozwiązanie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  Czy likwidatorzy spółki komandytowej ponoszą odpowiedzialność związaną z pełnieniem swojej funkcji?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi likwidacja rozwiązanie spółki