Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  10.04.2020

  S24 - jakie sprawy spółek można załatwić przez Internet?

  Ograniczenia zgromadzeń wynikające z panującej pandemii koronawirusa nie muszą doprowadzić do paraliżu organizacyjnego w prowadzonej działalności. Należy pamiętać, że wiele spraw można obecnie załatwić przez Internet, m.in. przy wykorzystaniu systemu S24.

   

  Rejestracja spółki przez Internet

   

  Przede wszystkim system S24 pozwala na założenie spółki. Wystarczy posiadanie ePUAP bądź podpisu kwalifikowanego przez wszystkich wspólników oraz rejestracja konta w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości przez jednego z nich, o czym pisaliśmy w artykule Spółki też mogą korzystać z ePUAP . Założenie ePUAP nie wymaga wychodzenia z domu, a rejestracja może odbyć się również przez konto bankowe. Dokładną instrukcję można znaleźć na stronie rządowej 

   

  Obecnie, wykorzystując system S24 można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę jawną oraz spółkę komandytową. Aby skutecznie zarejestrować spółkę należy wypełnić formularz zawierający wzorzec umowy wraz z załącznikami, a następnie dołączyć go do wniosku o rejestrację spółki. Do podpisanego wniosku należy przez Internet uiścić opłatę, której dokonanie jest jednoznaczne z przesłaniem wniosku do sądu.

   

  Założenie spółki przez Internet jest korzystne nie tylko z powodu braku konieczności wychodzenia z domu. Jest to również rozwiązanie tańsze, ponieważ unikamy w ten sposób kosztów sporządzenia aktu notarialnego i uiszczamy niższą opłatę sądową, a także szybsze, ponieważ rejestracja spółki przez Internet w praktyce trwa około 2 dni roboczych, podczas gdy rejestracja spółki poprzez złożenie papierowego wniosku może trwać około miesiąca.

   

  Dokonywanie zmian w spółkach

   

  Dla spółek, które zostały założone przez Internet istnieje możliwość wprowadzania szeregu zmian wykorzystując system S24. Warunek, który musi zostać spełniony to brak wcześniejszych zmian dokonywanych w tradycyjnej, papierowej formie. Oznacza to, że jeśli po rejestracji, np. spółki z o.o. przez Internet, umowa spółki została następnie zmieniona u notariusza, to nie będzie możliwe późniejsze dokonywanie jakichkolwiek zmian organizacyjnych w spółce przez S24.

   

  Zmiana umowy spółki

   

  Wykorzystując system S24 możemy dokonać zmian w treści umowy spółki. Dotyczy to zarówno spółek osobowych jak i spółki z o.o.

   

  Przez Internet można zmienić nazwę spółki, jej siedzibę, przedmiot działalności, kapitał zakładowy spółki z o.o., wkłady wspólników do spółki, regulacje wewnętrzne dotyczące udziału w zyskach spółki, a także zasady reprezentacji.

   

  Zmiany w zarządzie i powołanie Rady Nadzorczej w spółce z o.o.

   

  W czasie pandemii część spółek będzie zmuszona do przeprowadzenia zmian organizacyjnych. Nietrudno sobie wyobrazić sytuacji, w której jedyny członek zarządu przebywa na kwarantannie po podróży zagranicznej i nie może faktycznie uczestniczyć w spotkaniach biznesowych i reprezentować spółki. Na szczęście zmian w zarządzie również można dokonać przez Internet. Przy samodzielnej reprezentacji każdego z członków zarządu wystarczy podjęcie uchwały w sprawie powołania nowej osoby do zarządu, która skuteczna jest z dniem podjęcia. W ten sposób można uniknąć paraliżu w spółce.

   

  Dodatkowo system S24 pozwala na powołanie Rady Nadzorczej w spółce z o.o., a także na dokonywanie zmian osobowych w jej składzie, dla spółek, w których Rada Nadzorcza już istnieje.

   

  Zmiany wspólników

   

  Kolejną praktyczną funkcjonalnością systemu S24 jest możliwość dokonywania zmian osobowych w spółce. Przez Internet mogą przystąpić nowi wspólnicy, zarówno do spółek osobowych jak i do spółki z o.o. Możliwe jest także zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. albo ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej. W tym ostatnim przypadku należy sprawdzić czy możliwość sprzedaży tzw. OPIO przewiduje umowa spółki. W przeciwnym razie w pierwszej kolejności konieczna będzie zmiana umowy spółki w tym zakresie, którą również można dokonać przez Internet. Więcej na temat sprzedaży OPIO przeczytasz w naszym artykule Jak sprzedać udział w spółce komandytowej?  na naszej stronie komandytowa.pl.

   

  W spółkach, w których nie ma możliwości podejmowania uchwał przez Internet, z wykorzystaniem systemu S24 warto rozważyć inne rozwiązania, które mogą wspomóc działania organizacyjne spółki w trakcie pandemii. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym poradniku Podejmowanie uchwał w czasie pandemii koronawirusa 

   

  Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego

   

  Jeśli wspólnicy nie mają możliwości zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki na zgromadzeniu lub posiedzeniu wspólników, a spółka została zarejestrowana przy pomocy systemu S24, istnieje możliwość zatwierdzenia dokumentów także przez Internet. W S24 znajdują się uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeznaczenia zysku bądź pokrycia straty. Niestety takie rozwiązanie jest dostępne wyłącznie dla spółek z o.o.

   

  Do skutecznego złożenia wniosku potrzebne będzie także dołączenie sprawozdania finansowego w formacie xml. oraz skanu podpisanego sprawozdania z działalności spółki. Złożenie wniosku przez S24 podlega opłacie w wysokości 140 złotych.

   

  Istnieje również możliwość bezpłatnego złożenia dokumentów finansowych przez Internet do Repozytorium Dokumentów Finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby móc skorzystać z tego rozwiązania spółka musi jednak posiadać skany podpisanych uchwał podjętych na zgromadzeniu lub posiedzeniu wspólników.

   

  Powyższe przykłady pokazują, że wykorzystując Internet spółki są w stanie poradzić sobie z brakiem możliwości podejmowania uchwał w sposób tradycyjny. Dotyczy to zwłaszcza kwestii organizacyjnych oraz zasad funkcjonowania w spółce. W pierwszej kolejności warto jednak skonsultować się ze specjalistą, który oceni możliwość wprowadzenia zmian przez Internet i przedstawi najkorzystniejsze rozwiązania.

   

  Zachęcamy do subskrybowania naszego newslettera, w którym na bieżąco omawiamy najważniejsze formy wsparcia dla przedsiębiorców. Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z naszymi Specjalistami!

   

  Michał Walczak

  Tagi koronawirus S24 spółka przez Internet umowa spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi koronawirus S24 spółka przez Internet umowa spółki