Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  24.06.2016

  Spółka cywilna a spółka komandytowa - porównanie

  Prowadzisz spółkę cywilną i myślisz o zmianie formy prowadzenia działalności? Słyszałeś o zaletach spółki komandytowej i zastanawiasz się, czy nie byłaby odpowiednim wyborem także dla Ciebie? Upewnij się, czym tak naprawdę różni się spółka cywilna od spółki komandytowej!

   

  Lp.

  Porównywany element

  Spółka komandytowa

  Spółka cywilna

  1.             

  charakter prawny

  spółka prawa handlowego

  umowa między przedsiębiorcami

  2.             

  rejestr przedsiębiorców

  KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

  CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  3.

  podmiotowość prawna

  sama spółka jest podmiotem praw i obowiązków; może zatem posiadać własny majątek, zaciągać własne zobowiązania (np. kredyty), zawierać we własnym imieniu inne umowy; może być też beneficjentem decyzji administracyjnych

  spółka cywilna nie jest osobnym podmiotem prawnym; to de facto wspólnicy zaciągają zobowiązania (np. kredyty) i zawierają umowy; wspólnicy są też beneficjentami decyzji administracyjnych

  4.             

  majątek spółki

  wkłady wniesione do spółki stają się jej własnością

  majątek jest współwłasnością wspólników

  5.             

  regulacja prawna

  dosyć szczegółowa i precyzyjna

  mało szczegółowa, budząca wiele praktycznych wątpliwości

  6.             

  obowiązkowe elementy nazwy (firmy) spółki

  oznaczenie komplementariuszy oraz dopisek spółka komandytowa (sp. k.)

  oznaczenie wspólników oraz dopisek spółka cywilna (s.c.)

  7.

  forma umowy spółki

  akt notarialny; istnieje też możliwość zawarcia umowy spółki przez Internet bez udziału notariusza

  co do zasady – zwykła forma pisemna

  8.             

  koszty założenia spółki

  koszty aktu notarialnego (chyba że spółka zakładana jest przez Internet), koszty rejestracji spółki w KRS i podatek PCC od wniesionych wkładów

  wyłącznie podatek PCC od wniesionych wkładów

  9.

  wspólnicy

  komplementariusze i komandytariusze

  wspólnicy (brak wyodrębnionych kategorii)

  10.

  odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki

  komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem, komandytariusze odpowiadają tylko do wysokości sumy 

  komandytowej (a jeżeli wniosą wkład na pokrycie sumy komandytowej, to są zwolnieni z odpowiedzialności);  ewentualna egzekucja długów spółki odbywa się w pierwszej kolejności z majątku spółki, a dopiero jeśli ta okaże się bezskuteczna – z majątku komplementariusza

  wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym majątkiem osobistym; ewentualna egzekucja długów spółki odbywa się od razu z majątku prywatnego wspólników

  11.          

  zbywalność „udziału”

  możliwe tylko, gdy umowa spółki to przewiduje, konieczna zgoda pozostałych wspólników, możliwe zbycie tylko całego ogółu praw i obowiązków („udziału”) w spółce (nie ma możliwości jego rozszczepienia na części)

  wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku

  12.

  minimalna wartość wkładów do spółki

  brak określonego minimum

  brak określonego minimum

  13.          

  anonimowość wspólnika

  brak (zarówno komplementariusze i komandytariusze wymienieni są w odpisie z KRS)

  brak (wspólnicy wymienieni w firmie spółki oraz w CEiDG)

  14.          

  reprezentowanie spółki

  brak zarządu, spółkę reprezentują komplementariusze

  brak zarządu, spółkę reprezentują wszyscy wspólnicy

  15.          

  istnienie organu zbierającego wspólników

  brak, wspólnicy podejmują decyzje (uchwały) na nieformalnych zebraniach (posiedzeniach)

  brak, wspólnicy podejmują decyzje (uchwały) na nieformalnych zebraniach (posiedzeniach)

  16.          

  możliwość powołania rady nadzorczej

  nie

  nie

  17.          

  forma uchwał wspólników

  pisemna lub nawet ustna

  pisemna lub nawet ustna

  18.          

  szczególne obowiązki przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego

  brak

  brak

  19.          

  swoboda dysponowania zyskiem spółki

  całkowita

  całkowita

  20.          

  wymogi obniżenia wkładu

  wystarczy zmiana umowy spółki i rejestracja zmiany w KRS

  wystarczy zmiana umowy spółki

  21.          

  możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika

  przysługuje komplementariuszom i komandytariuszom

  przysługuje wspólnikom

  22.          

  możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika

  tak

  tak

  23.          

  możliwość rozwiązania spółki z ważnych powodów orzeczeniem sądu na wniosek wspólnika

  tak

  tak

  24.          

  skutki śmierci wspólnika

  co do zasady śmierć komandytariusza nie powoduje rozwiązania spółki, a śmierć komplementariusza powoduje rozwiązanie spółki

  co do zasady śmierć wspólnika powoduje rozwiązanie spółki

  25.          

  dziedziczenie ogółu praw i obowiązków (OPIO)

  spadkobiercy wstępują  do spółki w miejsce  zmarłego komandytariusza, a jeśli umowa spółki tak stanowi, także w miejsce zmarłego komplementariusza

   

  w umowie spółki można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki w jego miejsce

  26.

  księgowość

  pełna księgowość

  księga przychodów i rozchodów; pełna księgowość, jeżeli przychód spółki w poprzednim roku przekroczy 1.200.000 EUR

  27.          

  opodatkowanie podatkiem dochodowym

  opodatkowanie tylko na poziomie wspólników

   

  opodatkowanie tylko na poziomie wspólników

   

   

  Więcej na temat spółki cywilnej przeczytasz w naszym artykule Spółka cywilna – zalety i wady, natomiast na temat spółki komandytowej w artykule Co to jest spółka komandytowa?

  Planujesz sukcesję swojej firmy? Przeczytaj nasz inny artykuł, by dowiedzieć się czy można zapisac udziały w spółce osobowej kilku spadkobiercom?

   

  Sprawdź też inne porównania:

   

  Porównanie spółki jawnej ze spółką komandytową

  Porównanie spółki komandytowo–akcyjnej ze spółką komandytową

  Porównanie spółki z o.o. ze spółką komandytową (w serwisie Komandytowa.pl)

   

  Magdalena Bobowicz

  Tagi porównanie spółka cywilna spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Informacje ogólne

  Spółki komandytowe stale atrakcyjne podatkowo

  Spółki

  Spółka cywilna – odpowiedzialność wspólników

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi porównanie spółka cywilna spółka komandytowa